Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”
Dokumentai
Dokumentai Atnaujinta Dydis
Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo 2023-09-29 11:48:52 73.46 KB
Informacija dėl vaizdo stebėjimo 2023-09-29 11:48:57 47.17 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-09-30 05:42:42 156.01 KB
Mokinių, tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-09-30 06:07:44 142.79 KB
Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas 2023-09-29 11:49:08 78.35 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 2023-09-29 11:49:14 75.64 KB
ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-09-30 05:44:19 216.88 KB