Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”
Dokumentai
2015 metų IV ketvirtis Atnaujinta Dydis
Veiklos rezultatų ataskaita 2014 12 31 2023-09-29 14:25:27 59 KB
Finansavimo sumos 2015 03 31 2023-09-29 11:55:23 28 KB
Finansinės būklės ataskaita 1 2023-09-29 11:58:23 948.94 KB
Finansinės būklės ataskaita 2 2023-09-29 11:58:27 646.74 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2023-09-29 11:58:31 856.04 KB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2023-09-29 11:58:35 605.36 KB
Finansavimo sumos 2023-09-29 11:58:39 644.32 KB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2023-09-29 11:58:42 605.36 KB
Aiškinamasis raštas 3 2023-09-29 11:58:47 950.87 KB
Aiškinamasis raštas 4 2023-09-29 11:58:52 919.94 KB
Aiškinamasis raštas 6 2023-09-29 11:58:56 869.83 KB
Aiškinamasis raštas 7 2023-09-29 11:59:01 763 KB
Aiškinamasis raštas 8 2023-09-29 11:59:05 551.53 KB
Aiškinamojo rašto 1 priedas 2023-09-29 11:59:08 744.18 KB
Aiškinamojo rašto 2 priedas 1 2023-09-29 11:59:20 772.75 KB
Aiškinamojo rašto 2 priedas 2 2023-09-29 11:59:25 520.14 KB
Aiškinamojo rašto 3 priedas 2023-09-29 11:59:28 530.4 KB
Aiškinamojo rašto 4 priedas 2023-09-29 11:59:32 458.91 KB
Aiškinamojo rašto 5 priedas 2023-09-29 11:59:36 458.91 KB
Aiškinamjoo rašto 6 priedas 2023-09-29 11:59:40 647.85 KB
Aiškinamojo rašto 7 priedas 2023-09-30 05:43:54 493.83 KB
Aiškinamojo rašto 8 priedas 2023-09-29 11:35:59 485.8 KB
Aiškinamojo rašto 9 priedas 2023-09-29 11:36:03 825.77 KB
Aiškinamojo rašto 10 priedas 2023-09-29 11:36:12 218.87 KB
Aiškinamojo rašto 11 priedas 2023-09-29 11:36:21 623.53 KB
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 1 2023-09-29 11:36:26 627.06 KB
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 2 2023-09-29 11:36:33 501.48 KB
2 forma.Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2023-09-29 11:36:39 228.25 KB
2 forma. Savaivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 2023-09-29 17:34:12 228.76 KB
2 forma. Spec. lėšų programa 2023-09-29 11:36:50 226.2 KB
2 forma. Specialioji dotacijos 2023-09-29 12:52:40 226.44 KB
2 forma. Investicijų programa 2023-09-29 11:37:02 225.68 KB