Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”
Dokumentai
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2023-09-30 06:14:44 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2023-09-30 06:37:19 41.78 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2023-09-29 19:48:48 218.38 KB
Kauno mokyklos-darželio "Rūtelė" ikimokyklinio ugdymo programa 2023-09-30 06:42:25 1.6 MB
ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-09-30 05:44:19 216.88 KB