Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”
Dokumentai
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Kauno mokyklos - darželio „Rūtelė'' mokinių pasiekimų ir pažangos aparašas 2023-09-26 16:50:53 485.74 KB
Mokinių lankomumo tvarka 2023-09-26 16:50:54 75.04 KB
Testų rezultatai 2018 2023-09-26 16:50:54 440.33 KB
2 ir 4 klasių NEC ataskaita 2018 2023-09-26 16:50:55 1.22 MB
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2023-09-26 16:50:56 169.82 KB
2 klasių NEC ataskaita 2019 2023-09-26 16:50:56 924 KB
4 klasių NEC ataskaita 2019 2023-09-26 16:50:57 620.83 KB
2020-2021 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-26 16:50:58 259.74 KB
2021-2023 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-26 16:50:59 701.19 KB
2022-2023 m. m. 4 kl. mokinių NMPP rezultatai 2023-09-26 16:50:59 195.09 KB
2022 m. 4 kl. mokinių NMPP rezultatai 2023-09-26 16:51:00 165.28 KB