Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”
Dokumentai
Prašymai Atnaujinta Dydis
Dėl nelankytų dienų pateisinimo vaikui susirgus 2023-09-29 12:06:51 56.12 KB
Dėl mokesčio už darželį sumažinimo tėvų atostogų metu 2023-09-29 11:46:52 54.5 KB
Dėl nedalyvavimo pamokose, nes išvažiuoja 2023-09-30 05:12:43 50 KB