Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Vaiko gerovės komisija

Komisija pasiruošusi padėti mokiniams, tėvams ir mokytojams spręsti problemas, susijusias su adaptacija, mokymusi ar bendravimu.

Vaiko gerovės komisija:

 1. Pagal galiojančius įstatymus ir teisės aktus organizuoja pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams.
 2. Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
 3. Siekia, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą.
 4. Organizuoja įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis.

Jei turite klausimų ar rūpesčių, prašome kreiptis į Vaiko gerovės komisijos (VGK) narius:

 • Jolanta Petraitienė, komisijos pirmininkė, tel.  (837) 33 24 71
 • Rūta Tulienė, komisijos pirmininkės pavaduotoja tel. (837)  33 24 71
 • Vilė Vaclova Gružauskaitė, mokytoja tel.  (837) 33 24 71
 • Reda Mušinskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja tel.  (837) 33 20 76
 • Liolė Endzelienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, tel. (837) 33 20 76
 • Alma Balandienė, mokytoja tel. (837) 33 24 71
 • Lolita Ulerienė, mokytoja tel. (837) 33 24 71
 • Albina Gasparonienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja tel. (837)  33 24 71
 • Kristina Matijošaitienė, mokyklos psichologė tel. 861283093

Dokumentai

Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2019-10-13 19:58:37 121 KB
VGK darbo organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-12 14:54:57 48.87 KB

Atnaujinta: 2019-10-13
 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50