Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Vaiko gerovės komisija

Komisija pasiruošusi padėti mokiniams, tėvams ir mokytojams spręsti problemas, susijusias su adaptacija, mokymusi ar bendravimu.

Vaiko gerovės komisija:

 1. Pagal galiojančius įstatymus ir teisės aktus organizuoja pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams.
 2. Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
 3. Siekia, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą.
 4. Organizuoja įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis.

Jei turite klausimų ar rūpesčių, prašome kreiptis į Vaiko gerovės komisijos (VGK) narius:

 • Jolanta Petraitienė, komisijos pirmininkė, tel.  (837) 33 24 71
 • Rūta Tulienė, komisijos pirmininkės pavaduotoja tel. (837)  33 24 71
 • Goda Trim, anglų kalbos mokytoja tel.  (837) 33 24 71
 • Sandra Taraškevičienė, socialinė pedagogė tel.  (837) 33 24 71
 • Liolė Endzelienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, tel. (837) 33 24 71
 • Alma Balandienė, mokytoja tel. (837) 33 24 71
 • Lolita Ulerienė, mokytoja tel. (837) 33 24 71
 • Albina Gasparonienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja tel. (837)  33 24 71
 • Kristina Matijošaitienė, mokyklos psichologė tel. (837)  33 24 71
 • Asta Melienė, logopedė tel. (837)  33 24 71

Dokumentai

Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
2021 m. I pusmečio paskaitos tėvams 2023-09-27 09:03:14 201.02 KB
VGK darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-23 10:10:48 168.86 KB
VGK darbo planas 2020 2023-09-26 19:31:44 56.92 KB

Atnaujinta: 2022-12-15
 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50