Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Pranešėjų apsauga

PRANEŠĖJŲ APSAUGA


Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno mokykloje-darželyje „Rūtelė” teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris yra patvirtintas Kauno mokyklos-darželio „Rūtelė” direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-25 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno mokykloje- darželyje „Rūtelė” teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nustato informacijos apie Kauno mokykloje-darželyje „Rūtelė” (toliau – Mokykla-darželis) galimai rengiamus, padarytus ar
daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Mokyklos-darželio vidiniu  informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo, sprendimų priėmimo ir asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, konfidencialumo užtikrinimo tvarką. Informaciją apie pažeidimą turi teisę pateikti asmuo, kurį su Mokykla-darželiu sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.). Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Mokykloje-darželyje, ją gali pateikti  Mokyklos-darželio vidiniais kanalais: 
1. Elektroniniu paštu: pranesimai@rutele.kaunas.lm.lt,
2. Tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą galima tiesiogiai atvykus į Mokyklą-darželį, adresu Kalniečių g. 167, Kaunas,
3. Paštu: informaciją apie pažeidimą galima atsiųsti paštu: adresu Kalniečių g. 167, Kaunas, LT- 50152; ant voko nurodant žymą „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:
1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.


 

Atnaujinta: 2024-05-30
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50