Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”
Dokumentai
Metodiniai planai Atnaujinta Dydis
2023
Metodinės veiklos planas sausis 2023 2023-01-26 23:51:12 350.61 KB
2022
Metodinės veiklos planas gruodis 2022 2023-01-25 07:15:46 357.02 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2022 2023-01-25 07:15:47 363.57 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2022 2023-01-25 12:19:26 368.42 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2022 2023-01-25 07:15:49 356.67 KB
Metodinės veiklos planas birželis 2022 2023-01-25 07:15:49 369.53 KB
Metodinės veiklos planas gegužė 2022 2023-01-25 07:15:50 363.92 KB
Metodinės veiklos planas balandis 2022 2023-01-25 07:15:51 368.6 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2022 2023-01-25 07:15:51 358.89 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2022 2023-01-26 16:54:39 353.2 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2022 2023-01-26 08:33:25 356.86 KB
2021
Metodinės veiklos planas gruodis 2021 2023-01-26 12:04:06 373.89 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2021 2023-01-25 07:15:54 352.45 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2021 2023-01-25 07:15:55 355.57 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2021 2023-01-25 07:15:56 222.44 KB
Metodinės veiklos planas birželis 2021 2023-01-25 07:15:56 370.15 KB
Metodinės veiklos planas gegužė 2021 2023-01-25 07:15:57 366.77 KB
Metodinės veiklos planas balandis 2021 2023-01-25 07:15:58 119.81 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2021 2023-01-25 07:15:58 120.85 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2021 2023-01-25 07:15:59 350 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2021 2023-01-26 17:23:35 102.73 KB
2020
Metodinės veiklos planas gruodis 2020 2023-01-25 07:16:00 115.91 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2020 2023-01-25 07:16:01 13.38 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2020 2023-01-25 07:16:01 71.82 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2020 2023-01-25 07:16:02 72.35 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2020 2023-01-26 03:31:04 130.29 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2020 2023-01-25 21:57:50 133.93 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2020 2023-01-25 07:16:04 61.91 KB
2019
Metodinės veiklos planas gruodis 2019 2023-01-25 07:16:04 165.03 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2019 2023-01-25 07:16:05 167.74 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2019 2023-01-25 07:16:05 93.58 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2019 2023-01-25 12:48:39 356.67 KB
Metodinės veiklos planas birželis 2019 2023-01-25 07:16:06 369.53 KB
Metodinės veiklos planas gegužė 2019 2023-01-25 07:16:07 62.45 KB
Metodinės veiklos planas balandis 2019 2023-01-26 03:19:39 58.88 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2019 2023-01-25 07:16:08 43.85 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2019 2023-01-25 07:16:09 45.72 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2019 2023-01-25 07:16:09 92.07 KB
2018
Metodinės veiklos planas gruodis 2018 2023-01-25 07:16:10 47.53 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2018 2023-01-25 07:16:10 44.27 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2018 2023-01-23 01:14:16 47.6 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2018 2023-01-26 20:57:34 67.68 KB
2018 m. gegužės mėn. 2023-01-25 07:19:54 45.6 KB
2018 m. balandžio mėn. 2023-01-16 11:44:39 40.44 KB
2018 m. kovo mėn. 2023-01-16 11:44:58 39.83 KB
2018 m. vasario mėn. 2023-01-26 05:32:37 38.52 KB
2018 m. sausio mėn. 2023-01-24 00:00:52 31.93 KB
2017
2017 m. lapkričio mėn. 2023-01-22 00:20:55 46.42 KB
2017 m. spalio mėn. 2023-01-16 11:45:19 38.8 KB
2017 m. rugsėjo mėn. 2023-01-16 11:45:23 47.49 KB
2017 m. gegužės mėn. 2023-01-24 17:33:54 64.76 KB
2017 m. balanžio mėn. 2023-01-22 23:28:59 52.06 KB
2017 m. kovo mėn. 2023-01-22 14:48:28 59.89 KB
2017 m. vasario mėn. 2023-01-22 09:45:47 55.27 KB
2017 m. sausio mėn. 2023-01-23 05:40:32 51.76 KB
2016
2016 m. gruodžio mėn. 2023-01-25 20:27:35 60.92 KB
2016 m. lapkričio mėn. 2023-01-20 03:01:52 54.37 KB
2016 m. spalio mėn. 2023-01-23 09:52:36 57.46 KB
2016 m. rugsėjo mėn. 2023-01-18 00:06:45 61.83 KB
2016 m. gegužės mėn. 2023-01-26 16:02:44 69.68 KB
2016 m. balandžio mėn. 2023-01-16 11:46:56 58.7 KB
2016 m. kovo mėn. 2023-01-22 13:59:23 60.55 KB
2016 m. vasario mėn. 2023-01-26 08:37:26 54.85 KB
2016 m. sausio mėn. 2023-01-17 14:07:43 43.5 KB
2015
2015 m. gruodžio mėn. 2023-01-20 05:25:47 52.71 KB
2015 m. lapkričio mėn. 2023-01-24 10:11:59 48.98 KB
2015 m. spalio mėn. 2023-01-26 13:39:52 44.18 KB
2015 m. birželio mėn. 2023-01-25 13:42:53 18.96 KB
2015 m. gegužės mėn. 2023-01-26 08:44:18 19.67 KB
2015 m. balandžio mėn. 2023-01-23 20:49:54 16.94 KB
2015 m. kovo mėn. 2023-01-23 04:33:38 15.3 KB
2015 m. vasario mėn. 2023-01-25 01:19:30 40 KB
2015 m. sausio mėn. 2023-01-16 11:47:57 41.5 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Dėl nelankytų dienų pateisinimo vaikui susirgus 2023-01-23 04:57:50 56.12 KB
Dėl mokesčio už darželį sumažinimo tėvų atostogų metu 2023-01-22 14:20:33 54.5 KB
Dėl nedalyvavimo pamokose, nes išvažiuoja 2023-01-16 11:49:48 50 KB
Įstaigos veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2023-01-16 11:49:39 218.38 KB
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2023-01-19 20:32:05 169.82 KB
Mokyklos-darželio "Rūtelė" asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-01-25 13:46:22 419.17 KB
Asmenų lankymosi įstaigoje tvarkos aprašas 2023-01-24 10:43:59 41.21 KB
Ką daryti pametus elektroninį mokinio pažymėjimą? 2023-01-23 22:18:58 583.32 KB
Priėmimo tvarka Atnaujinta Dydis
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo pakeitimai 2023-01-26 04:49:25 111.22 KB
Kauno mokyklos - darželio "Rūtelė" teritorija 2023-01-26 14:55:28 126.86 KB
Vartotojo vadovas - instrukcija kaip naudotis sistema 2023-01-19 10:11:32 470.77 KB
Priskirtos teritorijos asmenims priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą 2023-01-23 03:07:55 856.07 KB
„Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos“ 2023-01-22 19:55:41 44.49 KB
Kauno mokyklos darželio "Rūtelė" mokinių priėmimo 2021 - 2022 m.m. komisijos darbo reglamentas 2023-01-24 13:58:05 0.97 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 metų III ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketvirtis 2023-01-20 09:11:29 1.18 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketv. 2023-01-25 12:37:23 604.28 KB
2022 metų II ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketv. 2023-01-16 12:16:13 748.91 KB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketvirtis 2023-01-24 00:00:19 1.7 MB
2022 metų I ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketvirtis 2023-01-24 18:35:30 1.06 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketv. 2023-01-25 10:20:26 635.79 KB
2021 metų IV ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 m. IV ketvirtis 2023-01-16 12:13:00 1.33 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. IV ketvirtis 2023-01-16 12:14:28 1.07 MB
2021 metų III ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketvirtis 2023-01-16 12:12:12 1.16 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketvirtis 2023-01-25 15:09:15 628.56 KB
2021 metų II ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketv. 2023-01-20 20:43:05 673.26 KB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketvirtis 2023-01-26 03:59:50 2.18 MB
2021 metų I ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketvirtis 2023-01-26 07:31:09 1.06 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketv. 2023-01-22 01:04:45 598.5 KB
2020 metų IV ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020 m. IV ketv. 2023-01-21 04:23:22 2.05 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. IV ketv. 2023-01-25 00:33:05 1.46 MB
2020 metų III ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020 m. III ketv 2023-01-26 17:13:26 0.96 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 III ketv. 2023-01-18 22:54:09 796.81 KB
2020 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketv. 2023-01-26 23:33:15 1.81 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketv. 2023-01-22 23:11:27 1.2 MB
2020 metų I ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv. 2023-01-24 10:02:19 495.58 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv. 2023-01-26 11:57:39 1.06 MB
2019 metų IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. metinis. 2023-01-26 11:52:56 3.29 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019m. IV ketv. 2023-01-16 12:08:02 3.21 MB
2019 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketv. 2023-01-21 15:17:08 3.53 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019m. iii ketv 2023-01-21 22:40:14 1.17 MB
2019 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. II ketvirtis 2023-01-16 12:07:34 5.7 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. ii ketvirtis 2023-01-16 12:07:42 728.57 KB
2019 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. 2023-01-17 16:19:53 2.83 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. 2023-01-24 06:26:48 817.7 KB
2018 metų IV ketvirtis
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_03_31 2023-01-22 11:25:23 1.91 MB
2018 metų III ketvirtis
2018 III ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymas 09 30 2023-01-16 11:49:05 3.23 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_09_30 2023-01-20 05:16:17 1.89 MB
2018 metų II ketvirtis
2018 II ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymas 06 30 2023-01-26 23:33:29 3.17 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_06_30 2023-01-16 11:49:10 1.96 MB
2018 metų I ketvirtis
I ketvirčio 2 forma su aiškinamuoju raštu 2023-01-26 17:53:41 2.84 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_03_31 2023-01-23 17:24:35 1.91 MB
2017 metų IV ketvirtis
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-23 04:36:51 8.93 MB
2017 m. IV ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 2023-01-22 11:20:11 4.39 MB
2017 metų III ketvirtis
2017 09 30 ketvirtinis balansas 2023-01-18 11:25:55 1.73 MB
2 forma sunaiškinamuoju 2017 09 30 2023-01-22 04:51:49 2.68 MB
2017 metų II ketvirtis
Balansas 2017 06 30 2023-01-23 05:39:15 1.81 MB
2 forma su aiškinamuoju 2017 06 30 2023-01-21 07:41:12 2.58 MB
2017 metų I ketvirtis
2017 metų finansinės ataskaitos 2023-01-25 05:06:20 5.29 MB
2016 metų IV ketvirtis
Informacija apie ugdymo lėšas, skirtas darželinukų ugdymo sąlygų tenkinimui 2023-01-20 05:56:28 23.5 KB
2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-26 02:43:38 7.92 MB
2016 metų IV ketvirčio 2 formos su aiškinamuoju raštu 2023-01-23 10:23:49 19.34 MB
2016 metų III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sumų vykdymo ataskaita 2023-01-22 21:22:43 28.78 MB
Finansavimo sumų ataskaita 2016-09-30 2023-01-24 21:53:24 649.62 KB
Finansinės būklės ataskaita 2016-09 -30 2023-01-24 23:58:26 1.56 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30 2023-01-24 00:02:14 818.31 KB
2016 metų II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2023-01-26 15:43:43 1.4 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2023-01-25 13:54:48 825.45 KB
Finansavimo sumos 2023-01-16 12:05:32 653.76 KB
Biudžetų išlaidų sumų vykdymo ataskaita 2023-01-24 16:21:18 21.7 MB
2016 metų I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2023-01-22 14:13:47 1.51 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2023-01-25 08:58:44 807.18 KB
Finansavimo sumos 2023-01-24 02:55:25 639.82 KB
2015 metų IV ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita 2014 12 31 2023-01-23 23:08:16 59 KB
Finansavimo sumos 2015 03 31 2023-01-16 11:59:05 28 KB
Finansinės būklės ataskaita 1 2023-01-26 16:36:11 948.94 KB
Finansinės būklės ataskaita 2 2023-01-16 12:02:18 646.74 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2023-01-26 18:43:41 856.04 KB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2023-01-16 12:02:27 605.36 KB
Finansavimo sumos 2023-01-26 08:45:08 644.32 KB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2023-01-26 12:06:21 605.36 KB
Aiškinamasis raštas 3 2023-01-23 21:33:44 950.87 KB
Aiškinamasis raštas 4 2023-01-24 00:17:50 919.94 KB
Aiškinamasis raštas 6 2023-01-24 00:34:33 869.83 KB
Aiškinamasis raštas 7 2023-01-25 15:04:58 763 KB
Aiškinamasis raštas 8 2023-01-16 12:03:04 551.53 KB
Aiškinamojo rašto 1 priedas 2023-01-22 15:12:40 744.18 KB
Aiškinamojo rašto 2 priedas 1 2023-01-21 08:54:18 772.75 KB
Aiškinamojo rašto 2 priedas 2 2023-01-22 22:35:20 520.14 KB
Aiškinamojo rašto 3 priedas 2023-01-27 03:37:50 530.4 KB
Aiškinamojo rašto 4 priedas 2023-01-24 02:45:27 458.91 KB
Aiškinamojo rašto 5 priedas 2023-01-26 06:27:32 458.91 KB
Aiškinamjoo rašto 6 priedas 2023-01-22 17:17:01 647.85 KB
Aiškinamojo rašto 7 priedas 2023-01-21 02:13:13 493.83 KB
Aiškinamojo rašto 8 priedas 2023-01-24 17:10:46 485.8 KB
Aiškinamojo rašto 9 priedas 2023-01-26 09:44:08 825.77 KB
Aiškinamojo rašto 10 priedas 2023-01-16 12:04:10 218.87 KB
Aiškinamojo rašto 11 priedas 2023-01-22 23:01:44 623.53 KB
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 1 2023-01-17 06:08:31 627.06 KB
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 2 2023-01-16 12:04:27 501.48 KB
2 forma.Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2023-01-16 22:32:45 228.25 KB
2 forma. Savaivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 2023-01-16 12:04:38 228.76 KB
2 forma. Spec. lėšų programa 2023-01-16 12:04:44 226.2 KB
2 forma. Specialioji dotacijos 2023-01-19 18:11:02 226.44 KB
2 forma. Investicijų programa 2023-01-16 12:04:56 225.68 KB
2015 metų III ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2023-01-23 22:15:51 44 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2023-01-23 08:32:54 57 KB
Finanasavimo sumos 2015 09 30 2023-01-21 08:00:19 34.5 KB
Forma Nr.1 2023-01-26 02:36:50 100.91 KB
Forma Nr.2 2023-01-25 02:31:26 225.68 KB
Forma Nr.2-4mm 2023-01-27 02:17:54 226.15 KB
Forma Nr.2-4 2023-01-16 12:01:46 228.34 KB
Forma Nr.2-4s 2023-01-16 12:01:52 226.23 KB
Forma Nr.2-7 2023-01-27 03:12:38 227.4 KB
Forma Nr.4 2023-01-26 00:00:24 148.65 KB
2015 metų II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2023-01-23 14:48:24 37 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2023-01-25 18:57:49 46 KB
Finanasavimo sumos 2015 06 30 2023-01-16 12:00:27 26.5 KB
Forma Nr.1 2023-01-26 16:18:15 14.6 KB
Forma Nr.2-4 2023-01-26 13:24:43 105.76 KB
Forma Nr.2-4s 2023-01-16 12:00:46 104.8 KB
Forma Nr.2-7 2023-01-27 00:10:47 105.39 KB
Forma Nr.4 2023-01-23 14:17:35 54.04 KB
Forma nr.1_2015_06_30 2023-01-25 05:55:30 14.6 KB
2015 metų I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2023-01-16 11:59:14 38 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2023-01-16 11:59:23 47 KB
Aiškinamasis raštas 2023-01-24 00:48:41 60 KB
Forma Nr.1 2023-01-24 09:55:21 14.68 KB
Forma Nr.2-4 2023-01-16 11:59:45 105.5 KB
Forma Nr.2-4s 2023-01-22 17:04:09 105.54 KB
Forma Nr.2-7 2023-01-16 12:00:02 105.7 KB
Forma Nr.4 2023-01-16 12:00:09 53.71 KB
2014 metų IV ketvirtis
Finansavimo sumos 2014 12 31 2023-01-20 05:53:32 35 KB
Finansinės būklės ataskaita 2014 12 31 2023-01-25 06:41:57 37 KB
Pinigų srautų ataskata 2014 12 31 2023-01-26 10:46:31 57.5 KB
Aiškinamasis raštas 2023-01-16 11:57:42 113.5 KB
Priedas Nr.1 2023-01-16 11:57:51 32 KB
Priedas Nr.3 2023-01-26 08:53:37 34 KB
Priedas Nr.4 2023-01-20 18:55:55 56.5 KB
Priedas Nr.5 2023-01-22 17:09:33 23 KB
Priedas Nr.6 2023-01-27 06:13:11 61 KB
Priedas Nr.7 2023-01-27 00:31:32 15.5 KB
Priedas Nr.8 2023-01-16 11:58:37 82 KB
Priedas Nr.9 2023-01-24 09:58:31 25.5 KB
Priedas Nr.10 2023-01-24 03:06:55 18.5 KB
Priedas Nr.11 2023-01-16 11:58:58 21.5 KB
2014 metų III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-24 01:26:08 540 KB
2013 metų IV ketvirtis
Aškinamasis raštas 2023-01-23 17:46:30 112.5 KB
Priedas Nr.3 2023-01-22 17:12:09 41 KB
Priedas Nr.4 2023-01-17 23:31:13 64 KB
Priedas Nr.5 2023-01-16 11:56:16 23 KB
Priedas Nr.6 2023-01-27 06:13:33 61 KB
Priedas Nr.8 2023-01-23 02:20:18 89 KB
Priedas Nr.9 2023-01-16 11:56:45 32.5 KB
Priedas Nr.10 2023-01-16 11:56:53 18.5 KB
Priedas Nr.11 2023-01-26 21:01:54 21.5 KB
2012 metų III ketvirtis
Finansavimo sumos 2012 09 30 2023-01-16 11:55:31 32 KB
Finansines būklės ataskaita 2012 09 30 2023-01-16 11:55:40 42 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 09 30 2023-01-19 05:43:16 35.5 KB
2012 metų II ketvirtis
Finansavimo sumos 2012 06 30 2023-01-16 11:55:09 33 KB
Finansines būkles ataskaita 2012 06 30 2023-01-19 14:54:29 42 KB
Veiklos rezultatų 2012 06 30 2023-01-23 23:38:01 35.5 KB
2012 metų I ketvirtis
Finansines būklės ataskaita 2012 03 31 2023-01-23 06:29:40 42 KB
Finansavimo sumos 2012 03 31 2023-01-24 08:05:50 32.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 03 31 2023-01-21 23:04:29 35.5 KB
2011 metų IV ketvirtis
Finansines būklės ataskaita 2011 metams 2023-01-16 11:54:21 42 KB
Finansavimo sumos 2011 metams 2023-01-24 04:52:25 31.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2011 metams 2023-01-24 15:44:00 35.5 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Kultūros paso ataskaita 2020 2023-01-16 12:09:27 106.69 KB
Kultūros paso ataskaita 2019 2023-01-27 06:28:29 3.35 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2022 2023-01-26 14:08:40 97 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 2023-01-18 21:59:12 897.25 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 2023-01-24 15:29:54 150.75 KB
Pirkimų skelbimai 2022 2023-01-16 12:14:17 498.96 KB
Pirkimų skelbimai 2021 2023-01-16 12:10:03 897.25 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2023-01-26 10:01:38 684.8 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Įstaigos nuostatai 2023-01-26 17:03:30 11.31 MB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Veiklos kokybės įsivertinimas 2018 - 2022 2023-01-27 00:30:09 465.24 KB
2017 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2023-01-19 10:01:09 21.4 KB
2016 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2023-01-16 11:43:33 38.35 KB
2015 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2023-01-16 11:43:36 32.4 KB
2014 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2023-01-16 11:43:39 47.5 KB
2013 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2023-01-24 21:12:50 49 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos planas 2021 - 2022 2023-01-26 12:15:55 69.28 KB
Korupcijos prevencijos programa 2023-01-18 12:40:11 77.36 KB
Antikorupcinio elgesio kodeksas 2023-01-24 13:22:24 118.68 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2023-01-24 13:12:58 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2023-01-24 15:47:27 41.78 KB
Mokesčio tvarkos aprašas 2023-01-25 23:26:11 256.81 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2023-01-16 11:49:39 218.38 KB
Kauno mokyklos-darželio "Rūtelė" ikimokyklinio ugdymo programa 2023-01-22 15:10:11 1.6 MB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO TESTAVIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATŲ Paaiškinimai 2023-01-16 12:06:30 220.33 KB
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATAI 4 KLASĖ 2023-01-24 20:51:21 688 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2017 2023-01-16 11:43:49 333.31 KB
3-4 klasių mokinių apklausa apie patyčias mokykloje 2023-01-16 11:43:52 685.09 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2017 m. 2023-01-16 11:43:59 685.09 KB
Tėvų, globėjų apklausos rezultatai_2016 2023-01-18 15:23:35 377.71 KB
Tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimas PIRLS 2016 2023-01-20 15:45:00 335.79 KB
Papildyta antrokų diagnostinių testų ataskaita 2023-01-16 11:44:15 471.67 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2023-01-25 21:33:33 455.84 KB
2 klasių stanadartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2023-01-27 01:53:29 391.88 KB
4 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai 2015 m. 2023-01-24 04:19:16 451.26 KB
Tėvų apklausos apie mokyklą rezultatai 2023-01-27 00:42:05 88.5 KB
3 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2023-01-24 23:03:18 27 KB
4 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2023-01-26 00:47:30 27 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo 2012-2013 mokslo metais apibendinimas specialaus ugdymo srityje 2023-01-20 13:35:51 35 KB
Standartizuotų testų ketvirtokams rezultatai ir palyginimas su šalies rezultatais 2023-01-24 06:33:08 220.88 KB
Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę (2014 lapkritis) 2023-01-27 04:09:30 464.53 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 2023-01-19 09:20:23 339.39 KB
3-4 klasių mokinių tyrimas apie patyčias mokykloje 2019 2023-01-26 17:53:40 315.06 KB
3 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2023-01-19 09:23:53 407.87 KB
4 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2023-01-19 09:24:28 407.69 KB
Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 2023-01-22 03:39:24 365.65 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
2021 m. I pusmečio paskaitos tėvams 2023-01-27 06:42:56 201.02 KB
VGK darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-27 06:26:42 168.86 KB
VGK darbo planas 2020 2023-01-27 06:40:25 56.92 KB
Mokyklos tėvų taryba Atnaujinta Dydis
Ugdytinių teisėtų atstovų savivaldos institucijų veiklos 2023-01-26 20:12:10 59.16 KB
Veiklos planai Atnaujinta Dydis
2021 metų veiklos planas 2023-01-25 20:42:26 515.94 KB
2020 metų veiklos planas 2023-01-19 09:26:16 401.58 KB
Streteginiai planai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas(2019-2021) 2023-01-24 21:59:09 247.5 KB
Strateginis planas (2016 - 2018) 2023-01-25 14:17:09 80.94 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2023-01-19 09:17:26 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2023-01-23 14:55:11 74.69 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo programa 2023-01-26 14:17:58 531.66 KB
Priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimo rekomendacijos 2023-01-16 12:16:07 2.72 MB
Mokesčio tvarkos aprašas 2023-01-23 06:48:07 256.81 KB
Priėmimo tvarka 2023-01-26 22:06:04 48.62 KB
Z kartos vaikai 2023-01-18 16:27:29 184.38 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2023-01-16 11:49:39 218.38 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
4 klasių NEC detalioji ataskaita 2021 2023-01-26 11:44:36 73.47 KB
4 klasių NEC ataskaita 2021 2023-01-26 11:45:22 766.13 KB
Kauno mokyklos - darželio „Rūtelė'' mokinių pasiekimų ir pažangos aparašas 2023-01-26 11:56:35 485.74 KB
Mokinių lankomumo tvarka 2023-01-22 07:01:58 75.04 KB
Testų rezultatai 2018 2023-01-17 13:07:29 440.33 KB
2 ir 4 klasių NEC ataskaita 2018 2023-01-23 21:12:34 1.22 MB
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2023-01-19 20:32:05 169.82 KB
2 klasių NEC ataskaita 2019 2023-01-16 11:50:41 924 KB
4 klasių NEC ataskaita 2019 2023-01-16 11:50:45 620.83 KB
2020-2021 mokslo metų ugdymo planas 2023-01-16 12:06:14 259.74 KB
2021-2023 mokslo metų ugdymo planas 2023-01-24 13:06:34 701.19 KB
Logopedės dokumentai Atnaujinta Dydis
Su sklandžia kalba susijęs ir pirštų miklumas 2023-01-26 03:17:38 48.5 KB
Valgiaraštis Atnaujinta Dydis
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (1) 2023-01-23 12:01:58 411.43 KB
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (2) 2023-01-24 14:16:08 296.28 KB
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (3) 2023-01-22 04:36:53 295.47 KB
Nuotolinio mokymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mokymosi aplinkos 2023-01-20 04:51:45 378.04 KB
Pasirengimo priemonių planas 2023-01-19 09:26:51 121.37 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-01-25 19:57:42 127.15 KB
Rekomendacijos tėvams 2023-01-19 09:27:26 133.34 KB
Emocinės sveikatos stiprinimas (1) 2023-01-26 09:48:22 967.53 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2022 - 2023 PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2023-01-25 13:35:30 109.19 KB
2022 - 2023 PUSMEČIŲ IR MOKINIŲ ATOSTOGŲ KALENDORIUS 2023-01-26 19:30:21 29.64 KB
2022 -2023 PAMOKŲ LAIKAS 2023-01-25 13:35:40 71.96 KB
Kultūros paso ataskaitos Atnaujinta Dydis
Kultūros paso ataskaita 2022 2023-01-26 11:08:25 117.61 KB
Kultūros paso ataskaita 2021 2023-01-25 03:43:29 252.21 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vadovo 2022 metų veiklos ataskaita 2023-01-26 16:55:07 237.4 KB
Vadovo 2021 metų veiklos ataskaita 2023-01-26 11:08:37 217.61 KB
Vadovo 2020 metų veiklos ataskaita 2023-01-25 17:11:44 5 MB
Vadovo 2019 metų veiklos ataskaita 2023-01-25 17:11:44 4.24 MB
Vadovo 2018 metų veiklos ataskaita 2023-01-25 17:11:44 2.5 MB
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Konsultacijos
Mokytojų organizuojamos konsultacijos 2023-01-26 12:31:33 144.9 KB
IŠNUOMOTOS PATALPOS Atnaujinta Dydis
Patalpų nuoma nuo 2023-01 iki 2023-06 2023-01-25 10:42:19 38.29 KB
Patalpų nuoma nuo 2022-09 iki 2022-12 2023-01-25 07:15:39 42.36 KB
Patalpų nuoma 2022 m. 2023-01-25 10:44:37 40.84 KB
Patalpų nuomos aprašas ir įkainiai
Nuomos tvarkos aprašas (nuo 2022-07-19) 2022-07-19 įsakymas Nr.T-383 2023-01-26 08:32:06 499.21 KB
ĮSAKYMAS 2022.11.10 Nr.A-4182 švietimo įstaigų turto nuoma ir įkainiai 2023-01-25 10:45:35 468.44 KB
ĮSAKYMAS salių nuoma ir įkainiai 2023-01-04 Nr. A-35 2023-01-25 10:45:19 346 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas Atnaujinta Dydis
Ugdymo turinio atnaujinimas tėvams 2023-01-25 11:35:32 2.75 MB
Ugdymo turinio atnaujinimo planas 2023-01-26 12:12:27 26.58 KB
Įėjimo į mokyklos teritoriją per vartelius tvarka Atnaujinta Dydis
Ką daryti pametus įėjimo-išėjimo kortelę? 2023-01-19 09:30:13 12.14 KB
Dokumentai Atnaujinta Dydis
Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo 2023-01-26 07:35:35 73.46 KB
Informacija dėl vaizdo stebėjimo 2023-01-26 20:12:48 47.17 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-01-27 03:59:38 156.01 KB
Mokinių, tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-01-26 19:22:55 142.79 KB
Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas 2023-01-26 13:03:47 78.35 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 2023-01-26 14:06:57 75.64 KB