Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”
Dokumentai
Metodiniai planai Atnaujinta Dydis
2023
Metodinės veiklos planas gruodis 2023 2023-12-01 12:15:25 359.69 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2023 2023-12-01 10:58:35 362.04 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2023 2023-12-01 10:58:35 362.26 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2023 2023-12-01 18:38:19 368.49 KB
Metodinės veiklos planas birželis 2023 2023-12-01 10:58:35 354.93 KB
Metodinės veiklos planas gegužė 2023 2023-12-01 10:58:36 387.05 KB
Metodinės veiklos planas balandis 2023 2023-12-01 10:58:36 354.94 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2023 2023-12-01 10:58:36 378.15 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2023 2023-12-01 10:58:37 227.4 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2023 2023-12-01 10:58:37 356.18 KB
2022
Metodinės veiklos planas gruodis 2022 2023-11-27 23:57:49 357.02 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2022 2023-11-28 09:19:24 363.57 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2022 2023-11-30 19:54:48 368.42 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2022 2023-11-27 14:13:19 356.67 KB
Metodinės veiklos planas birželis 2022 2023-11-28 00:18:13 369.53 KB
Metodinės veiklos planas gegužė 2022 2023-12-01 07:10:41 363.92 KB
Metodinės veiklos planas balandis 2022 2023-11-27 14:35:23 368.6 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2022 2023-11-28 05:41:43 358.89 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2022 2023-11-30 00:57:57 353.2 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2022 2023-11-27 23:57:50 356.86 KB
2021
Metodinės veiklos planas gruodis 2021 2023-11-29 19:28:33 373.89 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2021 2023-11-27 14:42:44 352.45 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2021 2023-12-01 13:39:44 355.57 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2021 2023-11-28 09:17:38 222.44 KB
Metodinės veiklos planas birželis 2021 2023-12-01 01:19:52 370.15 KB
Metodinės veiklos planas gegužė 2021 2023-11-28 21:54:02 366.77 KB
Metodinės veiklos planas balandis 2021 2023-11-27 14:35:22 119.81 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2021 2023-11-28 05:17:53 120.85 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2021 2023-12-01 16:36:03 350 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2021 2023-11-28 07:51:54 102.73 KB
2020
Metodinės veiklos planas gruodis 2020 2023-11-28 22:15:47 115.91 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2020 2023-11-27 14:35:22 13.38 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2020 2023-11-28 02:36:10 71.82 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2020 2023-11-27 15:33:25 72.35 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2020 2023-11-28 00:18:15 130.29 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2020 2023-11-27 13:55:28 133.93 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2020 2023-11-28 09:03:25 61.91 KB
2019
Metodinės veiklos planas gruodis 2019 2023-11-27 13:55:28 165.03 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2019 2023-11-28 02:12:32 167.74 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2019 2023-11-28 17:25:21 93.58 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2019 2023-11-29 05:16:40 356.67 KB
Metodinės veiklos planas birželis 2019 2023-11-29 05:11:16 369.53 KB
Metodinės veiklos planas gegužė 2019 2023-11-27 13:11:26 62.45 KB
Metodinės veiklos planas balandis 2019 2023-12-01 07:52:55 58.88 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2019 2023-12-01 14:56:27 43.85 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2019 2023-11-29 05:05:58 45.72 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2019 2023-11-27 13:11:26 92.07 KB
2018
Metodinės veiklos planas gruodis 2018 2023-11-27 22:07:16 47.53 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2018 2023-11-28 05:20:52 44.27 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2018 2023-11-28 06:51:05 47.6 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2018 2023-11-27 13:52:53 67.68 KB
2018 m. gegužės mėn. 2023-11-28 09:03:24 45.6 KB
2018 m. balandžio mėn. 2023-12-01 00:35:18 40.44 KB
2018 m. kovo mėn. 2023-11-28 13:56:51 39.83 KB
2018 m. vasario mėn. 2023-11-27 22:07:16 38.52 KB
2018 m. sausio mėn. 2023-11-28 18:25:04 31.93 KB
2017
2017 m. lapkričio mėn. 2023-11-27 13:55:28 46.42 KB
2017 m. spalio mėn. 2023-11-28 09:19:23 38.8 KB
2017 m. rugsėjo mėn. 2023-11-28 22:06:16 47.49 KB
2017 m. gegužės mėn. 2023-11-27 14:13:19 64.76 KB
2017 m. balanžio mėn. 2023-11-27 15:33:25 52.06 KB
2017 m. kovo mėn. 2023-11-28 13:56:51 59.89 KB
2017 m. vasario mėn. 2023-11-27 23:57:49 55.27 KB
2017 m. sausio mėn. 2023-11-28 21:54:01 51.76 KB
2016
2016 m. gruodžio mėn. 2023-11-27 13:11:25 60.92 KB
2016 m. lapkričio mėn. 2023-11-27 13:52:55 54.37 KB
2016 m. spalio mėn. 2023-12-01 01:45:18 57.46 KB
2016 m. rugsėjo mėn. 2023-11-28 09:19:24 61.83 KB
2016 m. gegužės mėn. 2023-11-27 20:38:03 69.68 KB
2016 m. balandžio mėn. 2023-11-27 13:52:53 58.7 KB
2016 m. kovo mėn. 2023-11-27 13:11:25 60.55 KB
2016 m. vasario mėn. 2023-11-27 13:52:54 54.85 KB
2016 m. sausio mėn. 2023-11-28 09:53:41 43.5 KB
2015
2015 m. gruodžio mėn. 2023-11-28 17:25:19 52.71 KB
2015 m. lapkričio mėn. 2023-11-28 02:36:11 48.98 KB
2015 m. spalio mėn. 2023-11-28 09:19:23 44.18 KB
2015 m. birželio mėn. 2023-12-01 08:20:40 18.96 KB
2015 m. gegužės mėn. 2023-11-27 20:38:06 19.67 KB
2015 m. balandžio mėn. 2023-11-27 22:07:17 16.94 KB
2015 m. kovo mėn. 2023-11-28 07:51:52 15.3 KB
2015 m. vasario mėn. 2023-11-27 15:33:24 40 KB
2015 m. sausio mėn. 2023-11-28 02:42:12 41.5 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Dėl nelankytų dienų pateisinimo vaikui susirgus 2023-12-01 16:48:22 56.12 KB
Dėl mokesčio už darželį sumažinimo tėvų atostogų metu 2023-11-24 06:17:50 54.5 KB
Dėl nedalyvavimo pamokose, nes išvažiuoja 2023-11-25 05:39:20 50 KB
Įstaigos veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
KAUNO MOKYKLOS-DARŽELIO „RŪTELĖ“ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-11-27 01:30:25 366.15 KB
Kauno mokyklos - darželio „Rūtelė" darbuotojų etikos kodeksas 2023-12-01 11:56:44 216.26 KB
KAUNO MOKYKLOS-DARŽELIO „RŪTELĖ“ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-12-01 16:57:15 366.15 KB
Mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-12-01 08:02:12 353.68 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygmens, tvarkos aprašas 2023-11-28 18:16:48 406.7 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2023-11-28 02:42:13 218.38 KB
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2023-11-25 15:39:30 169.82 KB
Mokyklos-darželio "Rūtelė" asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-11-25 15:39:31 419.17 KB
Asmenų lankymosi įstaigoje tvarkos aprašas 2023-11-25 05:39:21 41.21 KB
Ką daryti pametus elektroninį mokinio pažymėjimą? 2023-11-25 08:15:11 583.32 KB
Priėmimo tvarka Atnaujinta Dydis
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo pakeitimai 2023-11-26 20:40:19 111.22 KB
Kauno mokyklos - darželio "Rūtelė" teritorija 2023-11-25 20:27:28 126.86 KB
Vartotojo vadovas - instrukcija kaip naudotis sistema 2023-12-01 14:21:16 470.77 KB
Priskirtos teritorijos asmenims priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą 2023-12-01 16:08:00 856.07 KB
„Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos“ 2023-11-28 06:51:04 44.49 KB
Kauno mokyklos darželio "Rūtelė" mokinių priėmimo 2021 - 2022 m.m. komisijos darbo reglamentas 2023-12-01 00:15:04 0.97 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. III ketvirtis 2023-11-29 18:51:40 1.24 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. III ketv. 2023-11-24 17:49:14 778.4 KB
2023 metų II ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. II ketv. 2023-12-01 13:32:07 614.39 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. II ketvirtis 2023-12-01 14:09:35 1.37 MB
2023 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. I ketvirtis 2023-11-26 11:39:38 1.33 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. I ketv. 2023-11-27 04:39:42 1.62 MB
2022 metų IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. metinis 2023-11-28 09:17:38 886.73 KB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. IV ketvirtis 2023-12-01 04:29:23 1.48 MB
2022 metų III ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketvirtis 2023-11-28 13:40:35 1.18 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketv. 2023-12-01 06:54:50 604.28 KB
2022 metų II ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketv. 2023-12-01 17:01:53 748.91 KB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketvirtis 2023-11-25 08:15:10 1.7 MB
2022 metų I ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketvirtis 2023-11-27 03:55:32 1.06 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketv. 2023-11-26 13:21:34 635.79 KB
2021 metų IV ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 m. IV ketvirtis 2023-12-01 16:10:26 1.33 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. IV ketvirtis 2023-11-27 12:28:40 1.07 MB
2021 metų III ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketvirtis 2023-12-01 13:19:04 1.16 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketvirtis 2023-11-29 07:00:41 628.56 KB
2021 metų II ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketv. 2023-11-28 08:40:35 673.26 KB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketvirtis 2023-11-28 10:52:28 2.18 MB
2021 metų I ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketvirtis 2023-11-29 01:04:55 1.06 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketv. 2023-12-01 00:15:30 598.5 KB
2020 metų IV ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020 m. IV ketv. 2023-11-27 11:00:04 2.05 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. IV ketv. 2023-11-29 01:38:34 1.46 MB
2020 metų III ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020 m. III ketv 2023-12-01 16:14:19 0.96 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 III ketv. 2023-11-26 01:03:21 796.81 KB
2020 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketv. 2023-11-28 23:09:41 1.81 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketv. 2023-11-29 10:32:31 1.2 MB
2020 metų I ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv. 2023-11-28 23:38:23 495.58 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv. 2023-11-28 23:46:38 1.06 MB
2019 metų IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. metinis. 2023-12-01 02:49:39 3.29 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019m. IV ketv. 2023-11-29 00:05:00 3.21 MB
2019 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketv. 2023-12-01 16:56:05 3.53 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019m. iii ketv 2023-12-01 00:14:53 1.17 MB
2019 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. II ketvirtis 2023-11-29 00:18:33 5.7 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. ii ketvirtis 2023-12-01 14:32:47 728.57 KB
2019 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. 2023-11-29 00:51:00 2.83 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. 2023-12-01 07:02:38 817.7 KB
2018 metų IV ketvirtis
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_03_31 2023-11-28 22:51:31 1.91 MB
2018 metų III ketvirtis
2018 III ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymas 09 30 2023-11-27 06:33:08 3.23 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_09_30 2023-11-27 11:27:52 1.89 MB
2018 metų II ketvirtis
2018 II ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymas 06 30 2023-12-01 08:01:15 3.17 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_06_30 2023-11-26 00:53:51 1.96 MB
2018 metų I ketvirtis
I ketvirčio 2 forma su aiškinamuoju raštu 2023-11-28 21:48:00 2.84 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_03_31 2023-11-29 00:48:00 1.91 MB
2017 metų IV ketvirtis
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-25 16:05:57 8.93 MB
2017 m. IV ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 2023-11-26 14:11:11 4.39 MB
2017 metų III ketvirtis
2017 09 30 ketvirtinis balansas 2023-11-27 17:14:59 1.73 MB
2 forma sunaiškinamuoju 2017 09 30 2023-11-26 01:26:34 2.68 MB
2017 metų II ketvirtis
Balansas 2017 06 30 2023-11-28 09:53:41 1.81 MB
2 forma su aiškinamuoju 2017 06 30 2023-11-27 23:01:31 2.58 MB
2017 metų I ketvirtis
2017 metų finansinės ataskaitos 2023-11-30 09:17:10 5.29 MB
2016 metų IV ketvirtis
Informacija apie ugdymo lėšas, skirtas darželinukų ugdymo sąlygų tenkinimui 2023-11-27 00:34:07 23.5 KB
2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-26 12:17:12 7.92 MB
2016 metų IV ketvirčio 2 formos su aiškinamuoju raštu 2023-11-28 00:18:16 19.34 MB
2016 metų III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sumų vykdymo ataskaita 2023-11-26 00:49:06 28.78 MB
Finansavimo sumų ataskaita 2016-09-30 2023-11-25 23:25:29 649.62 KB
Finansinės būklės ataskaita 2016-09 -30 2023-11-28 05:17:54 1.56 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30 2023-11-26 01:26:35 818.31 KB
2016 metų II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2023-11-26 11:39:18 1.4 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2023-11-26 14:11:09 825.45 KB
Finansavimo sumos 2023-12-01 17:15:12 653.76 KB
Biudžetų išlaidų sumų vykdymo ataskaita 2023-11-29 00:08:24 21.7 MB
2016 metų I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2023-11-26 08:09:42 1.51 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2023-11-29 00:15:11 807.18 KB
Finansavimo sumos 2023-11-29 00:11:49 639.82 KB
2015 metų IV ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita 2014 12 31 2023-11-29 16:14:53 59 KB
Finansavimo sumos 2015 03 31 2023-11-29 04:10:14 28 KB
Finansinės būklės ataskaita 1 2023-11-29 16:06:15 948.94 KB
Finansinės būklės ataskaita 2 2023-11-29 16:01:49 646.74 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-01 18:54:56 856.04 KB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2023-12-01 15:03:04 605.36 KB
Finansavimo sumos 2023-11-29 04:04:44 644.32 KB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2023-11-29 17:22:36 605.36 KB
Aiškinamasis raštas 3 2023-11-29 16:49:03 950.87 KB
Aiškinamasis raštas 4 2023-11-29 17:10:02 919.94 KB
Aiškinamasis raštas 6 2023-11-29 17:58:20 869.83 KB
Aiškinamasis raštas 7 2023-11-30 01:38:34 763 KB
Aiškinamasis raštas 8 2023-11-29 04:32:30 551.53 KB
Aiškinamojo rašto 1 priedas 2023-11-29 04:16:05 744.18 KB
Aiškinamojo rašto 2 priedas 1 2023-11-29 03:35:29 772.75 KB
Aiškinamojo rašto 2 priedas 2 2023-11-29 16:53:12 520.14 KB
Aiškinamojo rašto 3 priedas 2023-12-01 05:34:19 530.4 KB
Aiškinamojo rašto 4 priedas 2023-11-29 17:01:14 458.91 KB
Aiškinamojo rašto 5 priedas 2023-11-29 17:41:52 458.91 KB
Aiškinamjoo rašto 6 priedas 2023-11-29 17:15:10 647.85 KB
Aiškinamojo rašto 7 priedas 2023-11-29 17:26:18 493.83 KB
Aiškinamojo rašto 8 priedas 2023-11-29 17:30:03 485.8 KB
Aiškinamojo rašto 9 priedas 2023-12-01 06:47:01 825.77 KB
Aiškinamojo rašto 10 priedas 2023-12-01 13:36:40 218.87 KB
Aiškinamojo rašto 11 priedas 2023-11-29 17:50:15 623.53 KB
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 1 2023-11-29 17:46:05 627.06 KB
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 2 2023-11-29 16:23:33 501.48 KB
2 forma.Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2023-12-01 02:03:33 228.25 KB
2 forma. Savaivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 2023-12-01 17:13:56 228.76 KB
2 forma. Spec. lėšų programa 2023-11-29 15:52:39 226.2 KB
2 forma. Specialioji dotacijos 2023-11-29 16:35:35 226.44 KB
2 forma. Investicijų programa 2023-11-29 16:44:36 225.68 KB
2015 metų III ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2023-11-29 00:43:47 44 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2023-11-29 01:52:02 57 KB
Finanasavimo sumos 2015 09 30 2023-11-29 00:40:18 34.5 KB
Forma Nr.1 2023-11-29 07:19:37 100.91 KB
Forma Nr.2 2023-11-29 10:20:20 225.68 KB
Forma Nr.2-4mm 2023-11-29 01:08:10 226.15 KB
Forma Nr.2-4 2023-11-29 01:35:19 228.34 KB
Forma Nr.2-4s 2023-11-29 08:27:53 226.23 KB
Forma Nr.2-7 2023-11-29 01:25:21 227.4 KB
Forma Nr.4 2023-11-29 01:45:16 148.65 KB
2015 metų II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2023-11-29 01:22:02 37 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-01 16:17:17 46 KB
Finanasavimo sumos 2015 06 30 2023-11-29 02:58:15 26.5 KB
Forma Nr.1 2023-11-25 07:51:33 14.6 KB
Forma Nr.2-4 2023-11-25 13:17:31 105.76 KB
Forma Nr.2-4s 2023-11-29 00:33:11 104.8 KB
Forma Nr.2-7 2023-11-29 01:48:37 105.39 KB
Forma Nr.4 2023-11-27 10:45:25 54.04 KB
Forma nr.1_2015_06_30 2023-11-26 19:22:04 14.6 KB
2015 metų I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2023-11-29 01:11:19 38 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2023-11-28 22:35:47 47 KB
Aiškinamasis raštas 2023-11-29 01:41:54 60 KB
Forma Nr.1 2023-11-29 01:01:28 14.68 KB
Forma Nr.2-4 2023-12-01 02:55:55 105.5 KB
Forma Nr.2-4s 2023-11-29 00:47:31 105.54 KB
Forma Nr.2-7 2023-12-01 00:07:42 105.7 KB
Forma Nr.4 2023-11-28 22:30:33 53.71 KB
2014 metų IV ketvirtis
Finansavimo sumos 2014 12 31 2023-11-29 03:09:39 35 KB
Finansinės būklės ataskaita 2014 12 31 2023-11-29 09:44:21 37 KB
Pinigų srautų ataskata 2014 12 31 2023-12-01 04:02:52 57.5 KB
Aiškinamasis raštas 2023-12-01 08:32:03 113.5 KB
Priedas Nr.1 2023-11-29 03:20:08 32 KB
Priedas Nr.3 2023-11-29 03:03:58 34 KB
Priedas Nr.4 2023-11-29 09:56:08 56.5 KB
Priedas Nr.5 2023-11-29 10:07:34 23 KB
Priedas Nr.6 2023-12-01 06:36:36 61 KB
Priedas Nr.7 2023-11-29 01:14:35 15.5 KB
Priedas Nr.8 2023-11-29 10:01:50 82 KB
Priedas Nr.9 2023-11-29 01:28:43 25.5 KB
Priedas Nr.10 2023-12-01 02:01:27 18.5 KB
Priedas Nr.11 2023-12-01 01:33:46 21.5 KB
2014 metų III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-11-28 21:15:18 540 KB
2013 metų IV ketvirtis
Aškinamasis raštas 2023-11-24 23:14:10 112.5 KB
Priedas Nr.3 2023-12-01 06:44:38 41 KB
Priedas Nr.4 2023-12-01 17:08:13 64 KB
Priedas Nr.5 2023-11-25 15:39:30 23 KB
Priedas Nr.6 2023-11-25 00:32:12 61 KB
Priedas Nr.8 2023-11-29 00:54:26 89 KB
Priedas Nr.9 2023-11-25 06:41:45 32.5 KB
Priedas Nr.10 2023-11-29 00:57:55 18.5 KB
Priedas Nr.11 2023-11-25 13:25:45 21.5 KB
2012 metų III ketvirtis
Finansavimo sumos 2012 09 30 2023-11-27 08:26:31 32 KB
Finansines būklės ataskaita 2012 09 30 2023-11-27 14:35:22 42 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 09 30 2023-11-30 00:46:40 35.5 KB
2012 metų II ketvirtis
Finansavimo sumos 2012 06 30 2023-11-28 22:09:04 33 KB
Finansines būkles ataskaita 2012 06 30 2023-11-28 22:03:40 42 KB
Veiklos rezultatų 2012 06 30 2023-11-28 21:53:21 35.5 KB
2012 metų I ketvirtis
Finansines būklės ataskaita 2012 03 31 2023-11-25 19:52:26 42 KB
Finansavimo sumos 2012 03 31 2023-12-01 04:01:37 32.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 03 31 2023-11-25 17:19:09 35.5 KB
2011 metų IV ketvirtis
Finansines būklės ataskaita 2011 metams 2023-12-01 03:04:49 42 KB
Finansavimo sumos 2011 metams 2023-11-25 17:51:11 31.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2011 metams 2023-11-25 19:13:58 35.5 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Kultūros paso ataskaita 2020 2023-12-01 01:34:35 106.69 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2023 2023-11-27 14:35:22 99.45 KB
Viešųjų pirkimų planas 2022 2023-11-29 21:13:33 97 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 2023-11-26 08:09:42 897.25 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 2023-11-25 07:51:32 150.75 KB
Pirkimų skelbimai 2023 2023-12-01 10:09:22 448.22 KB
Pirkimų skelbimai 2022 2023-11-25 00:15:04 498.96 KB
Pirkimų skelbimai 2021 2023-11-27 08:34:51 897.25 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2023-11-30 10:53:29 684.8 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Įstaigos nuostatai 2023-12-01 16:09:26 11.31 MB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Veiklos kokybės įsivertinimas 2018 - 2022 2023-11-30 14:06:49 465.24 KB
2017 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2023-11-26 09:05:55 21.4 KB
2016 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2023-12-01 13:10:33 38.35 KB
2015 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2023-11-26 20:40:20 32.4 KB
2014 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2023-11-26 16:13:38 47.5 KB
2013 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2023-11-26 19:22:04 49 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos planas 2023 - 2025 m. 2023-11-30 03:18:39 343.46 KB
Korupcijos prevencijos programa 2023-11-30 13:49:51 450.9 KB
Antikorupcinio elgesio kodeksas 2023-11-30 03:18:40 118.68 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2023-12-01 12:11:42 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2023-11-26 11:39:21 41.78 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2023-11-28 02:42:13 218.38 KB
Kauno mokyklos-darželio "Rūtelė" ikimokyklinio ugdymo programa 2023-11-29 15:32:42 1.6 MB
ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-11-26 16:13:40 216.88 KB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO TESTAVIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATŲ Paaiškinimai 2023-12-01 16:37:53 220.33 KB
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATAI 4 KLASĖ 2023-11-30 09:17:10 688 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2017 2023-11-27 09:14:19 333.31 KB
3-4 klasių mokinių apklausa apie patyčias mokykloje 2023-11-27 11:00:04 685.09 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2017 m. 2023-11-28 09:53:43 685.09 KB
Tėvų, globėjų apklausos rezultatai_2016 2023-11-27 00:34:06 377.71 KB
Tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimas PIRLS 2016 2023-11-27 04:45:47 335.79 KB
Papildyta antrokų diagnostinių testų ataskaita 2023-11-27 01:30:26 471.67 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2023-11-27 01:29:46 455.84 KB
2 klasių stanadartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2023-11-30 13:28:37 391.88 KB
4 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai 2015 m. 2023-11-26 16:13:38 451.26 KB
Tėvų apklausos apie mokyklą rezultatai 2023-11-30 08:00:34 88.5 KB
3 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2023-11-28 02:12:31 27 KB
4 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2023-11-27 01:18:29 27 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo 2012-2013 mokslo metais apibendinimas specialaus ugdymo srityje 2023-12-01 13:56:57 35 KB
Standartizuotų testų ketvirtokams rezultatai ir palyginimas su šalies rezultatais 2023-11-26 14:53:34 220.88 KB
Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę (2014 lapkritis) 2023-11-27 06:33:08 464.53 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 2023-11-26 21:07:10 339.39 KB
3-4 klasių mokinių tyrimas apie patyčias mokykloje 2019 2023-11-27 09:25:12 315.06 KB
3 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2023-11-27 11:19:10 407.87 KB
4 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2023-12-01 14:20:48 407.69 KB
Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 2023-12-01 04:38:47 365.65 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
2021 m. I pusmečio paskaitos tėvams 2023-11-30 03:18:38 201.02 KB
VGK darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-11-30 03:18:38 168.86 KB
Mokyklos tėvų taryba Atnaujinta Dydis
Ugdytinių teisėtų atstovų savivaldos institucijų veiklos 2023-11-30 03:18:37 59.16 KB
Veiklos planai Atnaujinta Dydis
2023 metų veiklos planas 2023-12-01 00:42:01 115.97 KB
2021 metų veiklos planas 2023-11-27 13:52:53 515.94 KB
2020 metų veiklos planas 2023-11-30 00:54:16 401.58 KB
Streteginiai planai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas(2022-2024) 2023-12-01 12:27:42 945.19 KB
Strateginis planas(2019-2021) 2023-11-25 15:40:14 247.5 KB
Strateginis planas (2016 - 2018) 2023-11-27 08:17:50 80.94 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2023-12-01 10:22:36 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2023-11-27 01:18:29 74.69 KB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos pakeitimas 2023-11-27 04:53:45 24.4 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo programa 2023-11-27 23:57:51 531.66 KB
Priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimo rekomendacijos 2023-12-01 16:43:25 2.72 MB
Mokesčio tvarkos aprašas 2023-11-29 13:27:53 216.88 KB
Priėmimo tvarka 2023-11-26 11:39:20 48.62 KB
Z kartos vaikai 2023-11-28 21:59:27 184.38 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2023-11-28 02:42:13 218.38 KB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos pakeitimas 2023-11-27 04:53:45 24.4 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
KAUNO MOKYKLOS-DARŽELIO „RŪTELĖ“ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-12-01 16:57:15 366.15 KB
Mokinių lankomumo tvarka 2023-11-26 04:00:29 75.04 KB
Testų rezultatai 2018 2023-11-27 04:39:43 440.33 KB
2 ir 4 klasių NEC ataskaita 2018 2023-11-26 01:26:35 1.22 MB
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2023-11-25 15:39:30 169.82 KB
2 klasių NEC ataskaita 2019 2023-12-01 07:43:15 924 KB
4 klasių NEC ataskaita 2019 2023-12-01 03:17:37 620.83 KB
2020-2021 mokslo metų ugdymo planas 2023-11-29 02:44:03 259.74 KB
2021-2023 mokslo metų ugdymo planas 2023-12-01 16:38:15 701.19 KB
2022-2023 m. m. 4 kl. mokinių NMPP rezultatai 2023-11-25 05:26:51 195.09 KB
2022 m. 4 kl. mokinių NMPP rezultatai 2023-11-25 05:55:17 165.28 KB
Logopedės dokumentai Atnaujinta Dydis
Su sklandžia kalba susijęs ir pirštų miklumas 2023-11-30 20:13:05 48.5 KB
Valgiaraštis Atnaujinta Dydis
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (1) 2023-12-01 02:24:38 411.43 KB
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (2) 2023-12-01 16:38:30 296.28 KB
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (3) 2023-11-26 00:53:50 295.47 KB
Nuotolinio mokymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mokymosi aplinkos 2023-11-28 07:01:09 378.04 KB
Pasirengimo priemonių planas 2023-11-28 09:03:25 121.37 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-11-28 07:51:53 127.15 KB
Rekomendacijos tėvams 2023-11-28 22:06:16 133.34 KB
Emocinės sveikatos stiprinimas (1) 2023-12-01 13:19:08 967.53 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023 - 2024 PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2023-12-01 14:50:41 111.12 KB
2023 - 2024 PUSMEČIŲ IR MOKINIŲ ATOSTOGŲ KALENDORIUS 2023-11-30 22:55:37 54.29 KB
2023 -2024 PAMOKŲ LAIKAS 2023-11-29 15:25:59 71.96 KB
Kultūros paso ataskaitos Atnaujinta Dydis
Kultūros paso ataskaita 2022 2023-11-28 21:54:00 117.61 KB
Kultūros paso ataskaita 2021 2023-12-01 10:35:10 252.21 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vadovo 2022 metų veiklos ataskaita 2023-11-28 18:25:04 873.29 KB
Vadovo 2021 metų veiklos ataskaita 2023-11-28 17:25:22 217.61 KB
Vadovo 2020 metų veiklos ataskaita 2023-12-01 14:13:36 5 MB
Vadovo 2019 metų veiklos ataskaita 2023-11-28 17:25:20 4.24 MB
Vadovo 2018 metų veiklos ataskaita 2023-12-01 16:59:23 2.5 MB
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Konsultacijos
Mokytojų organizuojamos konsultacijos 2023-11-28 00:18:16 144.9 KB
IŠNUOMOTOS PATALPOS Atnaujinta Dydis
Išnuomotos patalpos nuo 2023-09 2023-11-25 17:19:10 90.44 KB
Patalpų nuoma nuo 2023-01 iki 2023-06 2023-11-25 15:39:30 38.29 KB
Patalpų nuoma nuo 2022-09 iki 2022-12 2023-12-01 06:20:48 42.36 KB
Patalpų nuoma 2022 m. 2023-12-01 11:49:02 40.84 KB
Patalpų nuomos aprašas ir įkainiai
Nuomos tvarkos aprašas 2023-11-26 00:49:08 312.44 KB
Įsakymas dėl Kauno mokyklos- darželio „Rūtelė" patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo 2023-09-19 Nr. V-8 2023-11-27 17:15:01 418.5 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas Atnaujinta Dydis
Ugdymo turinio atnaujinimas tėvams 2023-11-28 10:42:10 2.75 MB
Ugdymo turinio atnaujinimo planas 2023-11-26 12:17:11 26.58 KB
Įėjimo į mokyklos teritoriją per vartelius tvarka Atnaujinta Dydis
Ką daryti pametus įėjimo-išėjimo kortelę? 2023-11-25 13:17:30 12.14 KB
Dokumentai Atnaujinta Dydis
Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo 2023-11-26 12:28:35 73.46 KB
Informacija dėl vaizdo stebėjimo 2023-11-26 00:53:52 47.17 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-11-27 12:46:49 156.01 KB
Mokinių, tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-11-27 04:53:44 142.79 KB
Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas 2023-11-26 00:53:49 78.35 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 2023-11-26 08:09:41 75.64 KB
ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-11-26 16:13:40 216.88 KB