Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”
Dokumentai
Metodiniai planai Atnaujinta Dydis
2020
Metodinės veiklos planas kovas 2020 2020-06-30 22:55:16 130.29 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2020 2020-06-30 01:05:58 133.93 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2020 2020-06-30 01:04:51 61.91 KB
2019
Metodinės veiklos planas gruodis 2019 2020-06-30 01:03:19 165.03 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2019 2020-06-30 01:02:38 167.74 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2019 2020-06-30 01:00:35 93.58 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2019 2020-07-02 16:00:46 67.56 KB
Metodinės veiklos planas birželis 2019 2020-07-02 14:06:15 56.65 KB
Metodinės veiklos planas gegužė 2019 2020-06-30 00:55:25 62.45 KB
Metodinės veiklos planas balandis 2019 2020-06-30 00:53:46 58.88 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2019 2020-06-30 01:11:18 43.85 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2019 2020-06-30 00:51:30 45.72 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2019 2020-07-01 02:22:42 92.07 KB
2018
Metodinės veiklos planas gruodis 2018 2020-07-01 03:06:35 47.53 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2018 2020-06-30 00:44:39 44.27 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2018 2020-06-30 00:42:16 47.6 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2018 2020-06-30 00:54:21 67.68 KB
2018 m. gegužės mėn. 2020-06-30 01:10:09 45.6 KB
2018 m. balandžio mėn. 2020-07-01 07:49:16 40.44 KB
2018 m. kovo mėn. 2020-07-01 05:00:57 39.83 KB
2018 m. vasario mėn. 2020-06-30 09:40:37 38.52 KB
2018 m. sausio mėn. 2020-06-30 01:10:57 31.93 KB
2017
2017 m. lapkričio mėn. 2020-06-30 01:11:04 46.42 KB
2017 m. spalio mėn. 2020-06-30 01:11:08 38.8 KB
2017 m. rugsėjo mėn. 2020-06-30 05:03:57 47.49 KB
2017 m. gegužės mėn. 2020-06-30 01:11:17 64.76 KB
2017 m. balanžio mėn. 2020-06-30 16:47:30 52.06 KB
2017 m. kovo mėn. 2020-06-30 01:11:23 59.89 KB
2017 m. vasario mėn. 2020-06-30 04:08:37 55.27 KB
2017 m. sausio mėn. 2020-07-02 13:00:20 51.76 KB
2016
2016 m. gruodžio mėn. 2020-07-01 23:49:13 60.92 KB
2016 m. lapkričio mėn. 2020-07-01 19:20:35 54.37 KB
2016 m. spalio mėn. 2020-06-30 01:11:44 57.46 KB
2016 m. rugsėjo mėn. 2020-06-30 01:11:47 61.83 KB
2016 m. gegužės mėn. 2020-06-24 14:34:01 69.68 KB
2016 m. balandžio mėn. 2020-07-02 15:59:33 58.7 KB
2016 m. kovo mėn. 2020-06-30 13:50:46 60.55 KB
2016 m. vasario mėn. 2020-06-30 01:12:16 54.85 KB
2016 m. sausio mėn. 2020-07-01 06:01:44 43.5 KB
2015
2015 m. gruodžio mėn. 2020-06-30 01:12:26 52.71 KB
2015 m. lapkričio mėn. 2020-06-30 01:12:28 48.98 KB
2015 m. spalio mėn. 2020-06-30 01:12:33 44.18 KB
2015 m. birželio mėn. 2020-06-30 01:12:44 18.96 KB
2015 m. gegužės mėn. 2020-07-02 16:20:19 19.67 KB
2015 m. balandžio mėn. 2020-06-30 01:12:57 16.94 KB
2015 m. kovo mėn. 2020-07-01 22:19:54 15.3 KB
2015 m. vasario mėn. 2020-06-30 01:13:49 40 KB
2015 m. sausio mėn. 2020-07-01 09:49:45 41.5 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Dėl mokesčio už darželį sumažinimo tėvų atostogų metu 2020-06-30 00:49:42 54.5 KB
Dėl nedalyvavimo pamokose, nes išvažiuoja 2020-06-30 00:49:46 50 KB
Įstaigos veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2020-06-30 00:50:13 169.82 KB
Mokyklos-darželio "Rūtelė" asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-07-01 16:48:33 419.17 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2020-07-01 03:01:09 218.38 KB
Priėmimo tvarka Atnaujinta Dydis
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo pakeitimai 2020-07-02 13:54:47 111.22 KB
Kauno mokyklos - darželio "Rūtelė" teritorija 2020-07-02 10:48:37 126.86 KB
Įsakymas dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse mokslo metais 2020-06-30 00:40:54 222.82 KB
Vartotojo vadovas - instrukcija kaip naudotis sistema 2020-06-30 11:22:53 470.77 KB
Priskirtos teritorijos asmenims priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą 2020-07-01 10:59:53 856.07 KB
„Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos“ 2020-07-03 12:19:11 44.49 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 metų I ketvirtis
Finansinių atasskaitų rinkinys 2020 m. I ketv. 2020-07-01 17:25:15 495.58 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv. 2020-06-30 01:17:22 1.06 MB
2019 metų IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. metinis. 2020-06-30 11:02:17 3.29 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019m. IV ketv. 2020-06-30 01:16:14 3.21 MB
2019 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketv. 2020-07-02 07:04:15 3.53 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019m. iii ketv 2020-07-03 05:21:40 1.17 MB
2019 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. II ketvirtis 2020-06-30 01:14:00 5.7 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. ii ketvirtis 2020-07-02 17:42:43 728.57 KB
2019 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. 2020-06-30 01:13:23 2.83 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. 2020-06-30 20:46:20 817.7 KB
2018 metų IV ketvirtis
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_03_31 2020-07-01 04:24:00 1.91 MB
2018 metų III ketvirtis
2018 III ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymas 09 30 2020-06-30 00:46:19 3.23 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_09_30 2020-07-03 06:05:46 1.89 MB
2018 metų II ketvirtis
2018 II ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymas 06 30 2020-06-30 00:45:08 3.17 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_06_30 2020-07-01 14:44:06 1.96 MB
2018 metų I ketvirtis
I ketvirčio 2 forma su aiškinamuoju raštu 2020-06-30 17:27:24 2.84 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_03_31 2020-06-30 00:47:44 1.91 MB
2017 metų IV ketvirtis
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-07-01 06:56:46 8.93 MB
2017 m. IV ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 2020-07-02 10:48:32 4.39 MB
2017 metų III ketvirtis
2017 09 30 ketvirtinis balansas 2020-07-02 12:24:01 1.73 MB
2 forma sunaiškinamuoju 2017 09 30 2020-06-30 01:09:42 2.68 MB
2017 metų II ketvirtis
Balansas 2017 06 30 2020-06-30 01:09:15 1.81 MB
2 forma su aiškinamuoju 2017 06 30 2020-06-30 01:09:37 2.58 MB
2017 metų I ketvirtis
2017 metų finansinės ataskaitos 2020-06-28 05:37:51 5.29 MB
2016 metų IV ketvirtis
Informacija apie ugdymo lėšas, skirtas darželinukų ugdymo sąlygų tenkinimui 2020-06-30 20:12:27 23.5 KB
2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2020-06-30 01:08:57 7.92 MB
2016 metų IV ketvirčio 2 formos su aiškinamuoju raštu 2020-07-01 20:43:05 19.34 MB
2016 metų III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sumų vykdymo ataskaita 2020-07-02 14:03:23 28.78 MB
Finansavimo sumų ataskaita 2016-09-30 2020-06-30 01:08:34 649.62 KB
Finansinės būklės ataskaita 2016-09 -30 2020-06-30 01:08:39 1.56 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30 2020-07-02 00:21:26 818.31 KB
2016 metų II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020-06-30 01:06:13 1.4 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-07-01 10:42:58 825.45 KB
Finansavimo sumos 2020-07-01 07:33:13 653.76 KB
Biudžetų išlaidų sumų vykdymo ataskaita 2020-06-30 01:08:07 21.7 MB
2016 metų I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020-07-03 03:02:17 1.51 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-06-30 01:05:41 807.18 KB
Finansavimo sumos 2020-06-30 01:06:10 639.82 KB
2015 metų IV ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita 2014 12 31 2020-07-01 18:24:42 59 KB
Finansavimo sumos 2015 03 31 2020-06-30 00:58:30 28 KB
Finansinės būklės ataskaita 1 2020-06-30 01:01:18 948.94 KB
Finansinės būklės ataskaita 2 2020-06-30 01:01:22 646.74 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-06-30 01:01:26 856.04 KB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2020-06-30 05:55:17 605.36 KB
Finansavimo sumos 2020-07-03 11:19:52 644.32 KB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2020-07-03 10:12:13 605.36 KB
Aiškinamasis raštas 3 2020-07-01 04:23:09 950.87 KB
Aiškinamasis raštas 4 2020-07-02 07:39:06 919.94 KB
Aiškinamasis raštas 6 2020-06-30 01:03:14 869.83 KB
Aiškinamasis raštas 7 2020-07-03 01:26:03 763 KB
Aiškinamasis raštas 8 2020-06-30 01:03:20 551.53 KB
Aiškinamojo rašto 1 priedas 2020-06-30 01:03:22 744.18 KB
Aiškinamojo rašto 2 priedas 1 2020-06-30 01:03:26 772.75 KB
Aiškinamojo rašto 2 priedas 2 2020-06-30 01:03:28 520.14 KB
Aiškinamojo rašto 3 priedas 2020-07-01 04:09:37 530.4 KB
Aiškinamojo rašto 4 priedas 2020-06-30 01:03:33 458.91 KB
Aiškinamojo rašto 5 priedas 2020-06-30 01:03:35 458.91 KB
Aiškinamjoo rašto 6 priedas 2020-07-01 08:18:48 647.85 KB
Aiškinamojo rašto 7 priedas 2020-06-26 02:34:09 493.83 KB
Aiškinamojo rašto 8 priedas 2020-06-30 01:03:46 485.8 KB
Aiškinamojo rašto 9 priedas 2020-06-30 08:11:18 825.77 KB
Aiškinamojo rašto 10 priedas 2020-06-30 01:04:34 218.87 KB
Aiškinamojo rašto 11 priedas 2020-06-30 05:47:39 623.53 KB
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 1 2020-06-30 01:04:44 627.06 KB
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 2 2020-06-30 01:04:49 501.48 KB
2 forma.Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2020-06-30 01:04:58 228.25 KB
2 forma. Savaivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 2020-06-30 01:05:03 228.76 KB
2 forma. Spec. lėšų programa 2020-06-30 01:05:05 226.2 KB
2 forma. Specialioji dotacijos 2020-06-30 01:05:07 226.44 KB
2 forma. Investicijų programa 2020-06-30 01:05:12 225.68 KB
2015 metų III ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020-07-02 00:13:19 44 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-06-30 00:59:53 57 KB
Finanasavimo sumos 2015 09 30 2020-06-30 00:59:58 34.5 KB
Forma Nr.1 2020-07-03 08:03:02 100.91 KB
Forma Nr.2 2020-07-03 11:37:18 225.68 KB
Forma Nr.2-4mm 2020-06-25 14:33:06 226.15 KB
Forma Nr.2-4 2020-06-30 01:00:23 228.34 KB
Forma Nr.2-4s 2020-07-03 03:26:16 226.23 KB
Forma Nr.2-7 2020-07-01 01:25:50 227.4 KB
Forma Nr.4 2020-06-30 01:01:07 148.65 KB
2015 metų II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020-06-30 00:59:15 37 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-06-30 00:59:23 46 KB
Finanasavimo sumos 2015 06 30 2020-07-01 19:24:54 26.5 KB
Forma Nr.1 2020-07-02 09:01:16 14.6 KB
Forma Nr.2-4 2020-07-02 17:58:18 105.76 KB
Forma Nr.2-4s 2020-06-30 00:59:37 104.8 KB
Forma Nr.2-7 2020-06-30 19:12:58 105.39 KB
Forma Nr.4 2020-06-30 00:59:46 54.04 KB
Forma nr.1_2015_06_30 2020-06-30 01:00:07 14.6 KB
2015 metų I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020-06-30 06:25:01 38 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-07-02 02:28:02 47 KB
Aiškinamasis raštas 2020-06-30 00:58:44 60 KB
Forma Nr.1 2020-06-30 09:18:12 14.68 KB
Forma Nr.2-4 2020-07-01 11:09:43 105.5 KB
Forma Nr.2-4s 2020-07-03 12:51:10 105.54 KB
Forma Nr.2-7 2020-06-30 00:59:02 105.7 KB
Forma Nr.4 2020-07-03 02:59:51 53.71 KB
2014 metų IV ketvirtis
Finansavimo sumos 2014 12 31 2020-06-30 00:58:09 35 KB
Finansinės būklės ataskaita 2014 12 31 2020-06-30 04:23:14 37 KB
Pinigų srautų ataskata 2014 12 31 2020-06-30 00:58:17 57.5 KB
Aiškinamasis raštas 2020-06-30 00:58:23 113.5 KB
Priedas Nr.1 2020-06-30 00:58:25 32 KB
Priedas Nr.3 2020-07-01 11:10:53 34 KB
Priedas Nr.4 2020-06-28 03:30:18 56.5 KB
Priedas Nr.5 2020-06-26 04:14:02 23 KB
Priedas Nr.6 2020-06-27 11:36:11 61 KB
Priedas Nr.7 2020-07-01 19:16:23 15.5 KB
Priedas Nr.8 2020-06-28 21:31:12 82 KB
Priedas Nr.9 2020-06-27 21:18:58 25.5 KB
Priedas Nr.10 2020-07-03 13:49:50 18.5 KB
Priedas Nr.11 2020-07-01 15:26:50 21.5 KB
2014 metų III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020-06-30 00:05:28 540 KB
2013 metų IV ketvirtis
Aškinamasis raštas 2020-06-29 06:48:33 112.5 KB
Priedas Nr.3 2020-07-01 11:49:10 41 KB
Priedas Nr.4 2020-06-26 23:27:34 64 KB
Priedas Nr.5 2020-06-28 17:34:54 23 KB
Priedas Nr.6 2020-06-27 18:58:08 61 KB
Priedas Nr.8 2020-06-26 06:03:44 89 KB
Priedas Nr.9 2020-06-27 22:19:01 32.5 KB
Priedas Nr.10 2020-06-28 22:02:33 18.5 KB
Priedas Nr.11 2020-06-27 11:56:46 21.5 KB
2012 metų III ketvirtis
Finansavimo sumos 2012 09 30 2020-06-30 07:00:04 32 KB
Finansines būklės ataskaita 2012 09 30 2020-06-27 21:48:30 42 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 09 30 2020-07-02 03:18:13 35.5 KB
2012 metų II ketvirtis
Finansavimo sumos 2012 06 30 2020-06-28 20:09:42 33 KB
Finansines būkles ataskaita 2012 06 30 2020-07-02 10:56:49 42 KB
Veiklos rezultatų 2012 06 30 2020-06-25 04:31:19 35.5 KB
2012 metų I ketvirtis
Finansines būklės ataskaita 2012 03 31 2020-06-29 07:07:54 42 KB
Finansavimo sumos 2012 03 31 2020-06-23 15:45:16 32.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 03 31 2020-06-28 13:42:54 35.5 KB
2011 metų IV ketvirtis
Finansines būklės ataskaita 2011 metams 2020-07-03 01:37:15 42 KB
Finansavimo sumos 2011 metams 2020-07-02 00:40:21 31.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2011 metams 2020-06-25 04:29:02 35.5 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2019 2020-06-30 01:07:07 4.24 MB
Kultūros paso ataskaita 2019 2020-07-02 15:48:39 3.35 MB
Pedagogų etikos kodeksas 2020-06-30 00:50:56 97.86 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Pirkimų skelbimai 2020 2020-06-30 00:58:51 112.89 KB
Rūtelės viešųjų pirkimų organizavimo taisykles 2018 (1) 2020-06-30 00:42:43 158 KB
Mokyklos - darželio „Rūtelė“ viešųjų pirkimų planas 2019 2020-06-30 00:54:53 116.91 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2017 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2020-06-29 08:02:37 21.4 KB
2016 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2020-06-30 02:18:43 38.35 KB
2015 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2020-06-25 10:55:03 32.4 KB
2014 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2020-06-27 09:29:37 47.5 KB
2013 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2020-06-30 17:59:00 49 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencija 2018 - 2020 2020-07-03 13:24:24 114.99 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2020-06-30 00:58:00 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2020-06-30 00:58:04 41.78 KB
Mokesčio tvarkos aprašas 2020-06-30 00:58:07 95.3 KB
Kauno mokyklos-darželio "Rūtelė" ikimokyklinio ugdymo programa 2020-07-02 12:14:21 1.6 MB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2020-07-01 03:01:09 218.38 KB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO TESTAVIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATŲ Paaiškinimai 2020-06-29 04:41:44 220.33 KB
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATAI 4 KLASĖ 2020-06-30 22:11:37 688 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2017 2020-06-27 04:41:02 333.31 KB
3-4 klasių mokinių apklausa apie patyčias mokykloje 2020-06-24 02:47:33 685.09 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2017 m. 2020-06-28 14:46:56 685.09 KB
Tėvų, globėjų apklausos rezultatai_2016 2020-06-29 12:56:08 377.71 KB
Tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimas PIRLS 2016 2020-06-24 03:17:02 335.79 KB
Papildyta antrokų diagnostinių testų ataskaita 2020-06-30 10:31:18 471.67 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2020-07-03 06:40:57 455.84 KB
2 klasių stanadartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2020-06-28 02:05:42 391.88 KB
4 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai 2015 m. 2020-06-27 02:06:32 451.26 KB
Tėvų apklausos apie mokyklą rezultatai 2020-07-02 03:30:19 88.5 KB
3 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2020-06-28 06:53:48 27 KB
4 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2020-06-30 12:12:42 27 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo 2012-2013 mokslo metais apibendinimas specialaus ugdymo srityje 2020-06-27 19:26:09 35 KB
Standartizuotų testų ketvirtokams rezultatai ir palyginimas su šalies rezultatais 2020-06-30 14:24:26 220.88 KB
Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę (2014 lapkritis) 2020-07-01 03:51:50 464.53 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 2020-06-30 15:42:31 339.39 KB
3-4 klasių mokinių tyrimas apie patyčias mokykloje 2019 2020-06-27 01:10:31 315.06 KB
3 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2020-07-03 12:29:37 407.87 KB
4 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2020-07-01 22:51:26 407.69 KB
Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 2020-06-28 16:36:13 365.65 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VGK darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-07-03 10:15:36 168.86 KB
VGK darbo planas 2019 2020-06-30 01:01:16 52.2 KB
Veiklos planai Atnaujinta Dydis
2020 metų veiklos planas 2020-06-27 18:16:13 401.58 KB
Streteginiai planai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas(2019-2021) 2020-07-02 18:53:27 247.5 KB
Strateginis planas (2016 - 2018) 2020-07-03 13:10:54 80.94 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2020-06-29 11:53:37 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2020-07-02 20:43:32 74.69 KB
Prieš mokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo programa 2020-07-01 06:22:22 1.57 MB
Mokesčio tvarkos aprašas 2020-07-03 00:07:32 95.3 KB
Priėmimo tvarka 2020-06-30 09:51:07 48.62 KB
Z kartos vaikai 2020-07-01 18:38:24 184.38 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2020-07-01 03:01:09 218.38 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Kauno mokyklos - darželio „Rūtelė'' mokinių pasiekimų ir pažangos aparašas 2020-06-30 21:46:45 469.72 KB
Mokinių lankomumo tvarka 2020-06-30 01:01:25 75.04 KB
Testų rezultatai 2018 2020-07-02 10:09:31 440.33 KB
2 ir 4 klasių NEC ataskaita 2018 2020-07-03 08:50:38 1.22 MB
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2020-06-30 00:50:13 169.82 KB
2 klasių NEC ataskaita 2019 2020-07-03 04:58:56 924 KB
4 klasių NEC ataskaita 2019 2020-07-03 08:51:45 620.83 KB
2019-2020 mokslo metų ugdymo planas 2020-07-02 11:32:40 57.73 KB
Logopedės dokumentai Atnaujinta Dydis
Su sklandžia kalba susijęs ir pirštų miklumas 2020-06-30 00:40:23 48.5 KB
Valgiaraštis Atnaujinta Dydis
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (1) 2020-07-02 07:09:36 411.43 KB
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (2) 2020-06-29 07:49:26 296.28 KB
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (3) 2020-07-03 07:57:04 295.47 KB
Nuotolinio mokymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Pasirengimo priemonių planas 2020-06-30 01:08:47 121.37 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020-06-30 01:09:53 127.15 KB
Nuotolinio mokymo pamokų tvarkaraštis 2020-06-30 01:08:14 213.45 KB
Rekomendacijos tėvams 2020-06-30 01:09:20 133.34 KB
Mokymo planai 2020-07-01 00:42:14 359.41 KB
Nuotolinio mokymo neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2020-06-30 20:06:22 33.5 KB
Psichologės nuotolinio darbo tvarkaraštis 2020-06-30 01:11:37 175.57 KB
Logopedės nuotolinio darbo tvarkaraštis 2020-07-01 07:31:03 77.9 KB
Emocinės sveikatos stiprinimas (1) 2020-07-03 02:14:35 967.53 KB