Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”
Dokumentai
Metodiniai planai Atnaujinta Dydis
2019
Metodinės veiklos planas birželis 2019 2019-07-19 00:18:44 56.65 KB
Metodinės veiklos planas gegužė 2019 2019-07-19 00:18:46 62.45 KB
Metodinės veiklos planas balandis 2019 2019-07-19 00:18:48 58.88 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2019 2019-07-19 14:40:22 43.85 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2019 2019-07-19 20:24:31 45.72 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2019 2019-07-19 00:18:55 92.07 KB
2018
Metodinės veiklos planas gruodis 2018 2019-07-19 11:09:59 47.53 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2018 2019-07-19 00:18:58 44.27 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2018 2019-07-19 05:32:15 47.6 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2018 2019-07-19 00:19:07 67.68 KB
2018 m. gegužės mėn. 2019-07-19 00:19:09 45.6 KB
2018 m. balandžio mėn. 2019-07-19 00:19:12 40.44 KB
2018 m. kovo mėn. 2019-07-19 00:19:14 39.83 KB
2018 m. vasario mėn. 2019-07-19 06:55:56 38.52 KB
2018 m. sausio mėn. 2019-07-19 00:19:19 31.93 KB
2017
2017 m. lapkričio mėn. 2019-07-19 00:19:22 46.42 KB
2017 m. spalio mėn. 2019-07-19 00:19:26 38.8 KB
2017 m. rugsėjo mėn. 2019-07-19 00:19:28 47.49 KB
2017 m. gegužės mėn. 2019-07-19 02:01:53 64.76 KB
2017 m. balanžio mėn. 2019-07-19 00:19:33 52.06 KB
2017 m. kovo mėn. 2019-07-19 00:19:35 59.89 KB
2017 m. vasario mėn. 2019-07-19 00:19:38 55.27 KB
2017 m. sausio mėn. 2019-07-19 00:19:41 51.76 KB
2016
2016 m. gruodžio mėn. 2019-07-19 00:19:42 60.92 KB
2016 m. lapkričio mėn. 2019-07-19 00:19:44 54.37 KB
2016 m. spalio mėn. 2019-07-20 04:51:19 57.46 KB
2016 m. rugsėjo mėn. 2019-07-19 00:19:49 61.83 KB
2016 m. gegužės mėn. 2019-07-20 01:46:37 69.68 KB
2016 m. balandžio mėn. 2019-07-19 00:19:53 58.7 KB
2016 m. kovo mėn. 2019-07-19 00:19:56 60.55 KB
2016 m. vasario mėn. 2019-07-19 00:19:58 54.85 KB
2016 m. sausio mėn. 2019-07-19 00:20:00 43.5 KB
2015
2015 m. gruodžio mėn. 2019-07-19 00:20:02 52.71 KB
2015 m. lapkričio mėn. 2019-07-19 00:20:03 48.98 KB
2015 m. spalio mėn. 2019-07-19 00:20:06 44.18 KB
2015 m. birželio mėn. 2019-07-19 00:20:11 18.96 KB
2015 m. gegužės mėn. 2019-07-19 15:45:28 19.67 KB
2015 m. balandžio mėn. 2019-07-19 00:20:15 16.94 KB
2015 m. kovo mėn. 2019-07-19 16:36:56 15.3 KB
2015 m. vasario mėn. 2019-07-19 00:20:21 40 KB
2015 m. sausio mėn. 2019-07-20 12:43:31 41.5 KB
2014
2014 m. gruodžio mėn. 2019-07-19 00:20:26 44.5 KB
2014 m. lapkričio mėn. 2019-07-19 05:57:36 55 KB
2014 m. balandžio mėn. 2019-07-20 05:18:46 48.5 KB
2014 m. sausio mėn. 2019-07-19 00:20:36 46.5 KB
2013
2013 m. sausio mėn. 2019-07-19 00:20:37 42.5 KB
2013 m. vasario mėn. 2019-07-19 00:20:39 41 KB
2013 m. kovo mėn. 2019-07-19 17:26:06 45 KB
2013 m. balandžio mėn. 2019-07-19 00:20:43 51.5 KB
2013 m. gegužės mėn. 2019-07-19 04:29:10 71.5 KB
2013 m. spalio mėn. 2019-07-19 00:20:48 48 KB
2013 m. lapkričio mėn. 2019-07-19 00:20:50 42 KB
2013 m. gruodžio mėn. 2019-07-19 00:20:53 46 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Dėl mokesčio už darželį sumažinimo tėvų atostogų metu 2019-07-19 11:44:17 54.5 KB
Dėl nedalyvavimo pamokose, nes išvažiuoja 2019-07-19 03:02:54 50 KB
Įstaigos veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2019-07-19 00:08:41 169.82 KB
Mokyklos-darželio "Rūtelė" asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019-07-19 00:20:55 419.17 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2019-07-19 00:08:40 218.38 KB
Priėmimo tvarka Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas Nr. T-33 2019-07-19 00:20:56 282.7 KB
Vartotojo vadovas - instrukcija kaip naudotis sistema 2019-07-19 00:20:58 470.77 KB
Įsakymas dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse mokslo metais 2019-07-19 14:47:58 222.82 KB
Priskirtos teritorijos asmenims priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą 2019-07-20 12:11:18 856.07 KB
„Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos“ 2019-07-19 00:13:28 44.49 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 metų I ketvirtis
1 forma Rūtelė 2019 03 31 2019-07-19 00:21:04 193.72 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo apskaitos 2019 03 31 2019-07-19 12:05:59 2.21 MB
4 forma Rūtelė 2019 03 31 2019-07-19 00:21:08 358.25 KB
2018 metų III ketvirtis
2018 III ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymas 09 30 2019-07-19 00:21:09 3.23 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_09_30 2019-07-19 00:21:12 1.89 MB
2018 metų II ketvirtis
2018 II ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymas 06 30 2019-07-20 13:04:58 3.17 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_06_30 2019-07-20 12:36:41 1.96 MB
2018 metų I ketvirtis
I ketvirčio 2 forma su aiškinamuoju raštu 2019-07-19 00:21:20 2.84 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_03_31 2019-07-19 00:21:21 1.91 MB
2017 metų IV ketvirtis
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2019-07-19 19:09:55 8.93 MB
2017 m. IV ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 2019-07-19 00:21:25 4.39 MB
2017 metų III ketvirtis
2017 09 30 ketvirtinis balansas 2019-07-19 00:21:27 1.73 MB
2 forma sunaiškinamuoju 2017 09 30 2019-07-19 00:21:30 2.68 MB
2017 metų II ketvirtis
Balansas 2017 06 30 2019-07-19 00:21:38 1.81 MB
2 forma su aiškinamuoju 2017 06 30 2019-07-19 00:21:41 2.58 MB
2017 metų I ketvirtis
2017 metų finansinės ataskaitos 2019-07-19 00:21:43 5.29 MB
2016 metų IV ketvirtis
Informacija apie ugdymo lėšas, skirtas darželinukų ugdymo sąlygų tenkinimui 2019-07-19 00:21:45 23.5 KB
2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2019-07-19 23:57:24 7.92 MB
2016 metų IV ketvirčio 2 formos su aiškinamuoju raštu 2019-07-19 00:21:50 19.34 MB
2016 metų III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sumų vykdymo ataskaita 2019-07-19 00:21:53 28.78 MB
Finansavimo sumų ataskaita 2016-09-30 2019-07-19 00:21:55 649.62 KB
Finansinės būklės ataskaita 2016-09 -30 2019-07-20 16:51:39 1.56 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30 2019-07-19 00:22:03 818.31 KB
2016 metų II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2019-07-20 02:42:56 1.4 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-07-19 00:22:08 825.45 KB
Finansavimo sumos 2019-07-19 00:22:09 653.76 KB
Biudžetų išlaidų sumų vykdymo ataskaita 2019-07-19 20:47:06 21.7 MB
2016 metų I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2019-07-19 05:24:18 1.51 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-07-19 19:03:32 807.18 KB
Finansavimo sumos 2019-07-19 00:22:18 639.82 KB
2015 metų IV ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita 2014 12 31 2019-07-19 00:22:21 59 KB
Finansavimo sumos 2015 03 31 2019-07-20 15:05:04 28 KB
Finansinės būklės ataskaita 1 2019-07-19 00:22:28 948.94 KB
Finansinės būklės ataskaita 2 2019-07-19 00:22:31 646.74 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-07-19 12:10:27 856.04 KB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2019-07-19 00:22:36 605.36 KB
Finansavimo sumos 2019-07-19 00:22:39 644.32 KB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2019-07-19 00:22:42 605.36 KB
Aiškinamasis raštas 3 2019-07-19 00:22:45 950.87 KB
Aiškinamasis raštas 4 2019-07-20 14:40:32 919.94 KB
Aiškinamasis raštas 6 2019-07-19 00:22:49 869.83 KB
Aiškinamasis raštas 7 2019-07-19 00:22:52 763 KB
Aiškinamasis raštas 8 2019-07-19 00:22:55 551.53 KB
Aiškinamojo rašto 1 priedas 2019-07-19 00:22:58 744.18 KB
Aiškinamojo rašto 2 priedas 1 2019-07-19 00:23:00 772.75 KB
Aiškinamojo rašto 2 priedas 2 2019-07-19 00:23:05 520.14 KB
Aiškinamojo rašto 3 priedas 2019-07-19 00:23:07 530.4 KB
Aiškinamojo rašto 4 priedas 2019-07-19 01:54:40 458.91 KB
Aiškinamojo rašto 5 priedas 2019-07-19 05:59:41 458.91 KB
Aiškinamjoo rašto 6 priedas 2019-07-19 00:23:15 647.85 KB
Aiškinamojo rašto 7 priedas 2019-07-19 00:23:18 493.83 KB
Aiškinamojo rašto 8 priedas 2019-07-19 19:29:16 485.8 KB
Aiškinamojo rašto 9 priedas 2019-07-19 00:23:22 825.77 KB
Aiškinamojo rašto 10 priedas 2019-07-19 12:25:06 218.87 KB
Aiškinamojo rašto 11 priedas 2019-07-19 00:23:27 623.53 KB
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 1 2019-07-19 00:23:29 627.06 KB
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 2 2019-07-19 00:23:31 501.48 KB
2 forma.Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2019-07-19 00:23:33 228.25 KB
2 forma. Savaivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 2019-07-20 06:32:43 228.76 KB
2 forma. Spec. lėšų programa 2019-07-19 00:23:37 226.2 KB
2 forma. Specialioji dotacijos 2019-07-19 00:23:39 226.44 KB
2 forma. Investicijų programa 2019-07-19 00:23:43 225.68 KB
2015 metų III ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2019-07-19 00:23:45 44 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-07-19 00:23:51 57 KB
Finanasavimo sumos 2015 09 30 2019-07-19 00:23:52 34.5 KB
Forma Nr.1 2019-07-19 00:23:55 100.91 KB
Forma Nr.2 2019-07-19 00:23:57 225.68 KB
Forma Nr.2-4mm 2019-07-19 00:24:00 226.15 KB
Forma Nr.2-4 2019-07-19 00:24:02 228.34 KB
Forma Nr.2-4s 2019-07-19 00:24:05 226.23 KB
Forma Nr.2-7 2019-07-19 00:24:07 227.4 KB
Forma Nr.4 2019-07-19 00:24:09 148.65 KB
2015 metų II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2019-07-19 00:24:12 37 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-07-19 00:24:15 46 KB
Finanasavimo sumos 2015 06 30 2019-07-19 00:24:21 26.5 KB
Forma Nr.1 2019-07-19 00:24:23 14.6 KB
Forma Nr.2-4 2019-07-19 17:14:07 105.76 KB
Forma Nr.2-4s 2019-07-19 00:24:29 104.8 KB
Forma Nr.2-7 2019-07-19 00:24:31 105.39 KB
Forma Nr.4 2019-07-19 00:24:33 54.04 KB
Forma nr.1_2015_06_30 2019-07-19 09:28:56 14.6 KB
2015 metų I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2019-07-19 00:24:40 38 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-07-19 00:24:41 47 KB
Aiškinamasis raštas 2019-07-19 00:24:44 60 KB
Forma Nr.1 2019-07-19 00:24:46 14.68 KB
Forma Nr.2-4 2019-07-19 00:24:48 105.5 KB
Forma Nr.2-4s 2019-07-19 00:24:50 105.54 KB
Forma Nr.2-7 2019-07-19 12:42:01 105.7 KB
Forma Nr.4 2019-07-19 00:24:56 53.71 KB
2014 metų IV ketvirtis
Finansavimo sumos 2014 12 31 2019-07-19 00:24:59 35 KB
Finansinės būklės ataskaita 2014 12 31 2019-07-20 00:01:59 37 KB
Pinigų srautų ataskata 2014 12 31 2019-07-19 00:25:05 57.5 KB
Aiškinamasis raštas 2019-07-19 12:16:20 113.5 KB
Priedas Nr.1 2019-07-19 00:25:09 32 KB
Priedas Nr.3 2019-07-19 00:25:11 34 KB
Priedas Nr.4 2019-07-19 00:25:15 56.5 KB
Priedas Nr.5 2019-07-19 00:25:20 23 KB
Priedas Nr.6 2019-07-19 00:25:22 61 KB
Priedas Nr.7 2019-07-19 00:25:25 15.5 KB
Priedas Nr.8 2019-07-19 00:25:27 82 KB
Priedas Nr.9 2019-07-19 00:25:29 25.5 KB
Priedas Nr.10 2019-07-19 00:25:31 18.5 KB
Priedas Nr.11 2019-07-19 00:25:33 21.5 KB
2014 metų III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019-07-19 00:25:35 540 KB
2013 metų IV ketvirtis
Aškinamasis raštas 2019-07-20 00:18:09 112.5 KB
Priedas Nr.3 2019-07-19 00:25:40 41 KB
Priedas Nr.4 2019-07-19 00:25:42 64 KB
Priedas Nr.5 2019-07-19 00:25:44 23 KB
Priedas Nr.6 2019-07-19 00:25:46 61 KB
Priedas Nr.8 2019-07-19 00:25:48 89 KB
Priedas Nr.9 2019-07-19 00:25:49 32.5 KB
Priedas Nr.10 2019-07-19 00:25:51 18.5 KB
Priedas Nr.11 2019-07-19 21:24:33 21.5 KB
2012 metų III ketvirtis
Finansavimo sumos 2012 09 30 2019-07-19 00:25:56 32 KB
Finansines būklės ataskaita 2012 09 30 2019-07-19 00:25:59 42 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 09 30 2019-07-19 05:09:31 35.5 KB
2012 metų II ketvirtis
Finansavimo sumos 2012 06 30 2019-07-19 00:26:04 33 KB
Finansines būkles ataskaita 2012 06 30 2019-07-19 00:26:07 42 KB
Veiklos rezultatų 2012 06 30 2019-07-19 00:26:09 35.5 KB
2012 metų I ketvirtis
Finansines būklės ataskaita 2012 03 31 2019-07-20 00:48:22 42 KB
Finansavimo sumos 2012 03 31 2019-07-19 00:26:13 32.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 03 31 2019-07-19 00:26:15 35.5 KB
2011 metų IV ketvirtis
Finansines būklės ataskaita 2011 metams 2019-07-19 12:44:01 42 KB
Finansavimo sumos 2011 metams 2019-07-19 00:26:19 31.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2011 metams 2019-07-19 00:26:22 35.5 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2016 2019-07-19 00:26:24 887.56 KB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2018 2019-07-19 13:41:11 792.55 KB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2017 2019-07-19 00:26:28 3.92 MB
Pedagogų etikos kodeksas 2019-07-19 00:26:31 97.86 KB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2018 2019-07-19 00:26:34 792.55 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Pirkimų skelbimai 2018 2019-07-19 11:52:28 371.5 KB
Teikiamų maisto produktų kainos 2019-07-19 00:26:39 11.72 KB
Rūtelės viešųjų pirkimų organizavimo taisykles 2018 (1) 2019-07-20 16:23:19 158 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2017 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2019-07-19 23:47:53 21.4 KB
2016 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2019-07-19 00:26:45 38.35 KB
2015 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2019-07-19 00:26:49 32.4 KB
2014 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2019-07-19 01:11:58 47.5 KB
2013 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2019-07-19 00:26:53 49 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencija 2018 - 2020 2019-07-19 00:26:56 114.99 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2019-07-19 00:13:33 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2019-07-19 00:13:34 41.78 KB
Mokesčio tvarkos aprašas 2019-07-19 00:13:37 95.3 KB
Kauno mokyklos-darželio "Rūtelė" ikimokyklinio ugdymo programa 2019-07-19 00:13:39 1.6 MB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2019-07-19 00:08:40 218.38 KB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2017 2019-07-19 00:26:58 333.31 KB
3-4 klasių mokinių apklausa apie patyčias mokykloje 2019-07-19 00:27:00 685.09 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2017 m. 2019-07-19 00:27:02 685.09 KB
Tėvų, globėjų apklausos rezultatai_2016 2019-07-19 00:27:05 377.71 KB
Tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimas PIRLS 2016 2019-07-20 13:16:26 335.79 KB
Papildyta antrokų diagnostinių testų ataskaita 2019-07-19 00:27:09 471.67 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2019-07-19 12:54:05 455.84 KB
2 klasių stanadartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2019-07-19 00:27:16 391.88 KB
4 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai 2015 m. 2019-07-20 00:23:13 451.26 KB
Tėvų apklausos apie mokyklą rezultatai 2019-07-19 00:27:22 88.5 KB
3 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2019-07-19 00:27:24 27 KB
4 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2019-07-20 15:49:20 27 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo 2012-2013 mokslo metais apibendinimas specialaus ugdymo srityje 2019-07-19 00:27:28 35 KB
Standartizuotų testų ketvirtokams rezultatai ir palyginimas su šalies rezultatais 2019-07-19 00:27:31 220.88 KB
Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę (2014 lapkritis) 2019-07-20 14:58:08 464.53 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 2019-07-19 14:11:31 339.39 KB
3-4 klasių mokinių tyrimas apie patyčias mokykloje 2019 2019-07-19 00:27:38 315.06 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2019-07-19 00:14:03 121 KB
VGK darbo organizavimo tvarkos aprašas 2019-07-19 00:14:05 48.87 KB
Veiklos planai Atnaujinta Dydis
Veiklos planas 2017 2019-07-19 09:05:15 89.45 KB
Streteginiai planai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas(2019-2021) 2019-07-20 04:56:06 247.5 KB
Strateginis planas (2016 - 2018) 2019-07-20 03:17:53 80.94 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2019-07-19 00:27:48 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2019-07-20 14:09:01 74.69 KB
Prieš mokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo programa 2019-07-20 10:44:41 1.57 MB
Mokesčio tvarkos aprašas 2019-07-19 00:13:45 95.3 KB
Priėmimo tvarka 2019-07-19 00:13:47 48.62 KB
Z kartos vaikai 2019-07-19 00:13:49 184.38 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2019-07-19 00:08:40 218.38 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 2019-07-19 00:13:50 140.94 KB
2018-2019 mokslo metų ugdymo planas 2019-07-19 00:13:30 21.31 MB
Testų rezultatai 2018 2019-07-19 00:13:53 440.33 KB
2 ir 4 klasių NEC ataskaita 2018 2019-07-19 09:04:12 1.22 MB
Pagal gyvenamą vietą mokyklai priklausanti teritorija 2019-07-20 14:49:11 122.91 KB
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2019-07-19 00:08:41 169.82 KB
2 klasių NEC ataskaita 2019 2019-07-19 00:13:57 924 KB
4 klasių NEC ataskaita 2019 2019-07-19 00:13:59 620.83 KB
Logopedės dokumentai Atnaujinta Dydis
Su sklandžia kalba susijęs ir pirštų miklumas 2019-07-19 17:54:25 48.5 KB
Valgiaraštis Atnaujinta Dydis
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (1) 2019-07-19 00:27:52 411.43 KB
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (2) 2019-07-19 03:14:19 296.28 KB
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (3) 2019-07-19 00:27:56 295.47 KB