Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”
Dokumentai
Metodiniai planai Atnaujinta Dydis
2020
Metodinės veiklos planas sausis 2020 2020-01-20 16:40:00 61.91 KB
2019
Metodinės veiklos planas gruodis 2019 2020-01-20 17:51:32 165.03 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2019 2020-01-19 21:24:36 167.74 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2019 2020-01-14 23:49:33 93.58 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2019 2020-01-21 08:30:48 67.56 KB
Metodinės veiklos planas birželis 2019 2020-01-13 09:06:00 56.65 KB
Metodinės veiklos planas gegužė 2019 2020-01-17 04:42:26 62.45 KB
Metodinės veiklos planas balandis 2019 2020-01-20 09:36:23 58.88 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2019 2020-01-20 15:14:31 43.85 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2019 2020-01-17 05:55:28 45.72 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2019 2020-01-19 22:08:26 92.07 KB
2018
Metodinės veiklos planas gruodis 2018 2020-01-20 06:48:37 47.53 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2018 2020-01-20 12:34:24 44.27 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2018 2020-01-19 20:39:56 47.6 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2018 2020-01-21 23:57:30 67.68 KB
2018 m. gegužės mėn. 2020-01-19 02:59:39 45.6 KB
2018 m. balandžio mėn. 2020-01-20 04:35:00 40.44 KB
2018 m. kovo mėn. 2020-01-20 10:59:40 39.83 KB
2018 m. vasario mėn. 2020-01-22 04:48:10 38.52 KB
2018 m. sausio mėn. 2020-01-21 04:24:31 31.93 KB
2017
2017 m. lapkričio mėn. 2020-01-21 05:40:23 46.42 KB
2017 m. spalio mėn. 2020-01-22 04:24:47 38.8 KB
2017 m. rugsėjo mėn. 2020-01-17 04:43:02 47.49 KB
2017 m. gegužės mėn. 2020-01-19 20:36:23 64.76 KB
2017 m. balanžio mėn. 2020-01-19 19:46:37 52.06 KB
2017 m. kovo mėn. 2020-01-20 14:24:32 59.89 KB
2017 m. vasario mėn. 2020-01-20 14:14:08 55.27 KB
2017 m. sausio mėn. 2020-01-17 09:04:21 51.76 KB
2016
2016 m. gruodžio mėn. 2020-01-20 00:35:11 60.92 KB
2016 m. lapkričio mėn. 2020-01-21 19:48:23 54.37 KB
2016 m. spalio mėn. 2020-01-21 05:59:15 57.46 KB
2016 m. rugsėjo mėn. 2020-01-22 07:11:09 61.83 KB
2016 m. gegužės mėn. 2020-01-17 20:07:02 69.68 KB
2016 m. balandžio mėn. 2020-01-19 11:50:53 58.7 KB
2016 m. kovo mėn. 2020-01-20 06:14:55 60.55 KB
2016 m. vasario mėn. 2020-01-20 05:36:05 54.85 KB
2016 m. sausio mėn. 2020-01-21 08:45:15 43.5 KB
2015
2015 m. gruodžio mėn. 2020-01-20 06:32:12 52.71 KB
2015 m. lapkričio mėn. 2020-01-20 03:22:04 48.98 KB
2015 m. spalio mėn. 2020-01-20 01:35:00 44.18 KB
2015 m. birželio mėn. 2020-01-21 05:59:26 18.96 KB
2015 m. gegužės mėn. 2020-01-15 09:27:22 19.67 KB
2015 m. balandžio mėn. 2020-01-20 04:12:17 16.94 KB
2015 m. kovo mėn. 2020-01-19 00:03:44 15.3 KB
2015 m. vasario mėn. 2020-01-19 11:30:04 40 KB
2015 m. sausio mėn. 2020-01-20 17:25:55 41.5 KB
2014
2014 m. gruodžio mėn. 2020-01-19 12:27:23 44.5 KB
2014 m. lapkričio mėn. 2020-01-21 23:32:35 55 KB
2014 m. balandžio mėn. 2020-01-15 10:01:29 48.5 KB
2014 m. sausio mėn. 2020-01-20 22:10:50 46.5 KB
2013
2013 m. sausio mėn. 2020-01-19 11:50:33 42.5 KB
2013 m. vasario mėn. 2020-01-16 13:45:58 41 KB
2013 m. kovo mėn. 2020-01-20 11:16:08 45 KB
2013 m. balandžio mėn. 2020-01-19 11:32:07 51.5 KB
2013 m. gegužės mėn. 2020-01-18 23:26:15 71.5 KB
2013 m. spalio mėn. 2020-01-15 10:04:06 48 KB
2013 m. lapkričio mėn. 2020-01-19 18:34:25 42 KB
2013 m. gruodžio mėn. 2020-01-18 17:51:35 46 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Dėl mokesčio už darželį sumažinimo tėvų atostogų metu 2020-01-20 01:13:20 54.5 KB
Dėl nedalyvavimo pamokose, nes išvažiuoja 2020-01-19 03:45:05 50 KB
Įstaigos veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2020-01-19 11:30:01 169.82 KB
Mokyklos-darželio "Rūtelė" asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-01-19 21:23:42 419.17 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2020-01-20 22:26:21 218.38 KB
Priėmimo tvarka Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas Nr. T-33 2020-01-21 23:30:02 282.7 KB
Vartotojo vadovas - instrukcija kaip naudotis sistema 2020-01-22 04:34:08 470.77 KB
Įsakymas dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse mokslo metais 2020-01-21 06:19:54 222.82 KB
Priskirtos teritorijos asmenims priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą 2020-01-18 22:18:00 856.07 KB
„Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos“ 2020-01-22 07:01:20 44.49 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 metų II ketvirtis
Biudžeto sąmatos vykdymo apskaitos 2019 03 31 2020-01-22 06:28:06 5.5 MB
2019 metų I ketvirtis
1 forma Rūtelė 2019 03 31 2020-01-08 22:49:32 193.72 KB
4 forma Rūtelė 2019 03 31 2020-01-11 23:38:04 358.25 KB
2018 metų III ketvirtis
2018 III ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymas 09 30 2020-01-14 23:15:10 3.23 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_09_30 2020-01-05 17:57:16 1.89 MB
2018 metų II ketvirtis
2018 II ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymas 06 30 2020-01-15 11:29:58 3.17 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_06_30 2020-01-21 12:50:00 1.96 MB
2018 metų I ketvirtis
I ketvirčio 2 forma su aiškinamuoju raštu 2020-01-16 10:21:20 2.84 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_03_31 2020-01-11 23:20:44 1.91 MB
2017 metų IV ketvirtis
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-22 02:46:29 8.93 MB
2017 m. IV ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 2020-01-21 23:57:15 4.39 MB
2017 metų III ketvirtis
2017 09 30 ketvirtinis balansas 2020-01-21 19:55:11 1.73 MB
2 forma sunaiškinamuoju 2017 09 30 2020-01-17 17:24:55 2.68 MB
2017 metų II ketvirtis
Balansas 2017 06 30 2020-01-19 19:56:19 1.81 MB
2 forma su aiškinamuoju 2017 06 30 2020-01-18 05:09:46 2.58 MB
2017 metų I ketvirtis
2017 metų finansinės ataskaitos 2020-01-07 19:55:34 5.29 MB
2016 metų IV ketvirtis
Informacija apie ugdymo lėšas, skirtas darželinukų ugdymo sąlygų tenkinimui 2020-01-20 02:42:37 23.5 KB
2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-16 13:45:06 7.92 MB
2016 metų IV ketvirčio 2 formos su aiškinamuoju raštu 2020-01-17 04:42:32 19.34 MB
2016 metų III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sumų vykdymo ataskaita 2020-01-17 04:42:38 28.78 MB
Finansavimo sumų ataskaita 2016-09-30 2020-01-22 03:16:44 649.62 KB
Finansinės būklės ataskaita 2016-09 -30 2020-01-14 21:00:24 1.56 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30 2020-01-20 15:30:49 818.31 KB
2016 metų II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020-01-18 18:44:12 1.4 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-01-15 20:40:20 825.45 KB
Finansavimo sumos 2020-01-17 21:18:24 653.76 KB
Biudžetų išlaidų sumų vykdymo ataskaita 2020-01-20 20:43:35 21.7 MB
2016 metų I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020-01-19 21:10:39 1.51 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-01-15 18:35:29 807.18 KB
Finansavimo sumos 2020-01-16 13:46:30 639.82 KB
2015 metų IV ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita 2014 12 31 2020-01-20 02:19:55 59 KB
Finansavimo sumos 2015 03 31 2020-01-20 16:18:09 28 KB
Finansinės būklės ataskaita 1 2020-01-15 10:01:36 948.94 KB
Finansinės būklės ataskaita 2 2020-01-15 20:40:30 646.74 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-01-20 00:36:09 856.04 KB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2020-01-16 13:46:20 605.36 KB
Finansavimo sumos 2020-01-16 20:18:54 644.32 KB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2020-01-20 10:59:49 605.36 KB
Aiškinamasis raštas 3 2020-01-20 18:17:02 950.87 KB
Aiškinamasis raštas 4 2020-01-13 09:11:24 919.94 KB
Aiškinamasis raštas 6 2020-01-20 02:42:30 869.83 KB
Aiškinamasis raštas 7 2020-01-19 18:33:07 763 KB
Aiškinamasis raštas 8 2020-01-18 20:40:36 551.53 KB
Aiškinamojo rašto 1 priedas 2020-01-19 19:11:30 744.18 KB
Aiškinamojo rašto 2 priedas 1 2020-01-16 14:25:05 772.75 KB
Aiškinamojo rašto 2 priedas 2 2020-01-15 09:10:34 520.14 KB
Aiškinamojo rašto 3 priedas 2020-01-04 10:11:57 530.4 KB
Aiškinamojo rašto 4 priedas 2020-01-16 13:45:55 458.91 KB
Aiškinamojo rašto 5 priedas 2020-01-22 02:25:56 458.91 KB
Aiškinamjoo rašto 6 priedas 2020-01-19 19:46:41 647.85 KB
Aiškinamojo rašto 7 priedas 2020-01-20 20:20:23 493.83 KB
Aiškinamojo rašto 8 priedas 2020-01-16 13:45:52 485.8 KB
Aiškinamojo rašto 9 priedas 2020-01-17 04:42:45 825.77 KB
Aiškinamojo rašto 10 priedas 2020-01-15 15:42:29 218.87 KB
Aiškinamojo rašto 11 priedas 2020-01-18 11:18:20 623.53 KB
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 1 2020-01-15 09:08:23 627.06 KB
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 2 2020-01-19 11:11:26 501.48 KB
2 forma.Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2020-01-21 05:20:03 228.25 KB
2 forma. Savaivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 2020-01-22 00:57:09 228.76 KB
2 forma. Spec. lėšų programa 2020-01-21 02:41:44 226.2 KB
2 forma. Specialioji dotacijos 2020-01-18 21:06:25 226.44 KB
2 forma. Investicijų programa 2020-01-20 06:48:31 225.68 KB
2015 metų III ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020-01-20 09:17:25 44 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-01-14 23:13:32 57 KB
Finanasavimo sumos 2015 09 30 2020-01-21 00:25:28 34.5 KB
Forma Nr.1 2020-01-19 19:27:13 100.91 KB
Forma Nr.2 2020-01-22 01:15:16 225.68 KB
Forma Nr.2-4mm 2020-01-16 13:45:53 226.15 KB
Forma Nr.2-4 2020-01-19 03:47:30 228.34 KB
Forma Nr.2-4s 2020-01-20 03:22:29 226.23 KB
Forma Nr.2-7 2020-01-19 08:48:51 227.4 KB
Forma Nr.4 2020-01-19 11:02:49 148.65 KB
2015 metų II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020-01-20 12:14:29 37 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-01-21 07:04:50 46 KB
Finanasavimo sumos 2015 06 30 2020-01-16 11:07:23 26.5 KB
Forma Nr.1 2020-01-17 04:42:33 14.6 KB
Forma Nr.2-4 2020-01-18 17:51:15 105.76 KB
Forma Nr.2-4s 2020-01-18 15:44:41 104.8 KB
Forma Nr.2-7 2020-01-19 03:39:27 105.39 KB
Forma Nr.4 2020-01-21 01:23:33 54.04 KB
Forma nr.1_2015_06_30 2020-01-20 06:31:48 14.6 KB
2015 metų I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020-01-20 12:34:34 38 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-01-18 06:50:52 47 KB
Aiškinamasis raštas 2020-01-19 20:34:51 60 KB
Forma Nr.1 2020-01-19 03:47:51 14.68 KB
Forma Nr.2-4 2020-01-20 15:04:47 105.5 KB
Forma Nr.2-4s 2020-01-19 18:21:22 105.54 KB
Forma Nr.2-7 2020-01-18 21:42:38 105.7 KB
Forma Nr.4 2020-01-14 12:49:59 53.71 KB
2014 metų IV ketvirtis
Finansavimo sumos 2014 12 31 2020-01-21 20:46:21 35 KB
Finansinės būklės ataskaita 2014 12 31 2020-01-22 01:18:55 37 KB
Pinigų srautų ataskata 2014 12 31 2020-01-20 22:27:00 57.5 KB
Aiškinamasis raštas 2020-01-22 03:36:08 113.5 KB
Priedas Nr.1 2020-01-15 07:42:01 32 KB
Priedas Nr.3 2020-01-20 20:04:47 34 KB
Priedas Nr.4 2020-01-20 00:36:22 56.5 KB
Priedas Nr.5 2020-01-20 07:25:42 23 KB
Priedas Nr.6 2020-01-21 06:54:08 61 KB
Priedas Nr.7 2020-01-18 01:55:27 15.5 KB
Priedas Nr.8 2020-01-20 03:01:55 82 KB
Priedas Nr.9 2020-01-20 09:57:44 25.5 KB
Priedas Nr.10 2020-01-19 23:04:18 18.5 KB
Priedas Nr.11 2020-01-22 06:03:03 21.5 KB
2014 metų III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020-01-20 01:58:59 540 KB
2013 metų IV ketvirtis
Aškinamasis raštas 2020-01-22 07:30:31 112.5 KB
Priedas Nr.3 2020-01-21 21:13:01 41 KB
Priedas Nr.4 2020-01-19 10:39:44 64 KB
Priedas Nr.5 2020-01-20 12:13:38 23 KB
Priedas Nr.6 2020-01-18 17:51:28 61 KB
Priedas Nr.8 2020-01-19 18:30:15 89 KB
Priedas Nr.9 2020-01-20 11:39:08 32.5 KB
Priedas Nr.10 2020-01-19 11:52:28 18.5 KB
Priedas Nr.11 2020-01-20 03:48:39 21.5 KB
2012 metų III ketvirtis
Finansavimo sumos 2012 09 30 2020-01-19 23:04:23 32 KB
Finansines būklės ataskaita 2012 09 30 2020-01-18 21:03:02 42 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 09 30 2020-01-15 15:39:14 35.5 KB
2012 metų II ketvirtis
Finansavimo sumos 2012 06 30 2020-01-19 03:03:48 33 KB
Finansines būkles ataskaita 2012 06 30 2020-01-16 05:46:55 42 KB
Veiklos rezultatų 2012 06 30 2020-01-20 21:22:11 35.5 KB
2012 metų I ketvirtis
Finansines būklės ataskaita 2012 03 31 2020-01-22 05:43:54 42 KB
Finansavimo sumos 2012 03 31 2020-01-18 20:37:56 32.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 03 31 2020-01-19 16:00:22 35.5 KB
2011 metų IV ketvirtis
Finansines būklės ataskaita 2011 metams 2020-01-18 20:41:41 42 KB
Finansavimo sumos 2011 metams 2020-01-13 06:10:46 31.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2011 metams 2020-01-16 13:46:21 35.5 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Kultūros paso ataskaita 2019 2020-01-19 21:58:29 3.35 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2018 2020-01-22 02:01:11 792.55 KB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2016 2020-01-20 21:10:43 887.56 KB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2017 2020-01-15 15:39:17 3.92 MB
Pedagogų etikos kodeksas 2020-01-20 16:51:09 97.86 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Pirkimų skelbimai 2019 2020-01-20 09:41:20 596.5 KB
Teikiamų maisto produktų kainos 2020-01-17 02:19:10 11.72 KB
Rūtelės viešųjų pirkimų organizavimo taisykles 2018 (1) 2020-01-19 16:15:19 158 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2017 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2020-01-22 05:24:01 21.4 KB
2016 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2020-01-20 19:10:58 38.35 KB
2015 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2020-01-18 20:59:45 32.4 KB
2014 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2020-01-21 13:13:56 47.5 KB
2013 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2020-01-12 18:23:54 49 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencija 2018 - 2020 2020-01-19 11:01:03 114.99 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2020-01-15 15:39:07 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2020-01-21 18:11:56 41.78 KB
Mokesčio tvarkos aprašas 2020-01-19 12:06:04 95.3 KB
Kauno mokyklos-darželio "Rūtelė" ikimokyklinio ugdymo programa 2020-01-19 03:44:39 1.6 MB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2020-01-20 22:26:21 218.38 KB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO TESTAVIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATŲ Paaiškinimai 2020-01-18 08:13:34 220.33 KB
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATAI 4 KLASĖ 2020-01-18 13:43:52 688 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2017 2020-01-20 13:14:00 333.31 KB
3-4 klasių mokinių apklausa apie patyčias mokykloje 2020-01-19 15:16:31 685.09 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2017 m. 2020-01-20 04:32:54 685.09 KB
Tėvų, globėjų apklausos rezultatai_2016 2020-01-19 19:27:32 377.71 KB
Tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimas PIRLS 2016 2020-01-22 07:38:45 335.79 KB
Papildyta antrokų diagnostinių testų ataskaita 2020-01-16 13:45:25 471.67 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2020-01-20 11:34:11 455.84 KB
2 klasių stanadartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2020-01-19 22:27:44 391.88 KB
4 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai 2015 m. 2020-01-21 22:25:42 451.26 KB
Tėvų apklausos apie mokyklą rezultatai 2020-01-19 00:25:19 88.5 KB
3 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2020-01-20 07:25:53 27 KB
4 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2020-01-19 20:57:31 27 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo 2012-2013 mokslo metais apibendinimas specialaus ugdymo srityje 2020-01-18 21:43:15 35 KB
Standartizuotų testų ketvirtokams rezultatai ir palyginimas su šalies rezultatais 2020-01-21 01:46:21 220.88 KB
Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę (2014 lapkritis) 2020-01-18 21:02:41 464.53 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 2020-01-15 06:25:50 339.39 KB
3-4 klasių mokinių tyrimas apie patyčias mokykloje 2019 2020-01-20 03:48:42 315.06 KB
3 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2020-01-19 11:11:20 407.87 KB
4 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2020-01-14 20:04:29 407.69 KB
Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 2020-01-18 06:52:00 365.65 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VGK darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-01-20 09:00:08 168.86 KB
VGK darbo planas 2019 2020-01-19 00:21:27 52.2 KB
Veiklos planai Atnaujinta Dydis
Veiklos planas 2017 2020-01-21 13:03:32 89.45 KB
Streteginiai planai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas(2019-2021) 2020-01-19 00:23:43 247.5 KB
Strateginis planas (2016 - 2018) 2020-01-19 22:26:18 80.94 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2020-01-20 03:01:53 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2020-01-21 18:55:39 74.69 KB
Prieš mokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo programa 2020-01-21 12:40:04 1.57 MB
Mokesčio tvarkos aprašas 2020-01-21 13:43:08 95.3 KB
Priėmimo tvarka 2020-01-21 11:38:39 48.62 KB
Z kartos vaikai 2020-01-20 13:13:14 184.38 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2020-01-20 22:26:21 218.38 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Kauno mokyklos - darželio „Rūtelė'' mokinių pasiekimų ir pažangos aparašas 2020-01-18 18:44:26 197.49 KB
Mokinių lankomumo tvarka 2020-01-21 17:35:58 75.04 KB
Testų rezultatai 2018 2020-01-19 12:10:21 440.33 KB
2 ir 4 klasių NEC ataskaita 2018 2020-01-21 21:33:07 1.22 MB
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2020-01-19 11:30:01 169.82 KB
2 klasių NEC ataskaita 2019 2020-01-16 13:47:02 924 KB
4 klasių NEC ataskaita 2019 2020-01-19 08:40:31 620.83 KB
2019-2020 mokslo metų ugdymo planas 2020-01-17 04:42:41 57.73 KB
Logopedės dokumentai Atnaujinta Dydis
Su sklandžia kalba susijęs ir pirštų miklumas 2020-01-21 10:36:54 48.5 KB
Valgiaraštis Atnaujinta Dydis
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (1) 2020-01-20 20:02:44 411.43 KB
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (2) 2020-01-20 20:05:45 296.28 KB
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (3) 2020-01-21 18:24:13 295.47 KB