Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”
Dokumentai
Metodiniai planai Atnaujinta Dydis
2021
Metodinės veiklos planas kovas 2021 2021-04-11 14:45:27 120.85 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2021 2021-04-15 02:31:38 350 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2021 2021-04-15 02:47:02 102.73 KB
2020
Metodinės veiklos planas gruodis 2020 2021-04-18 08:28:01 115.91 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2020 2021-04-18 07:03:31 13.38 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2020 2021-04-18 04:09:47 71.82 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2020 2021-04-18 03:21:50 72.35 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2020 2021-04-18 04:00:10 130.29 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2020 2021-04-18 10:40:36 133.93 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2020 2021-04-18 08:01:54 61.91 KB
2019
Metodinės veiklos planas gruodis 2019 2021-04-18 08:05:14 165.03 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2019 2021-04-17 07:15:59 167.74 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2019 2021-04-18 10:44:17 93.58 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2019 2021-04-18 05:43:18 67.56 KB
Metodinės veiklos planas birželis 2019 2021-04-17 05:30:15 56.65 KB
Metodinės veiklos planas gegužė 2019 2021-04-14 21:52:18 62.45 KB
Metodinės veiklos planas balandis 2019 2021-04-17 01:45:09 58.88 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2019 2021-04-17 06:53:24 43.85 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2019 2021-04-18 09:23:34 45.72 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2019 2021-04-17 05:10:25 92.07 KB
2018
Metodinės veiklos planas gruodis 2018 2021-04-17 11:32:00 47.53 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2018 2021-04-18 07:12:58 44.27 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2018 2021-04-12 16:35:53 47.6 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2018 2021-04-18 07:24:58 67.68 KB
2018 m. gegužės mėn. 2021-04-11 19:51:45 45.6 KB
2018 m. balandžio mėn. 2021-04-14 07:03:42 40.44 KB
2018 m. kovo mėn. 2021-04-17 09:20:03 39.83 KB
2018 m. vasario mėn. 2021-04-17 11:31:44 38.52 KB
2018 m. sausio mėn. 2021-04-15 19:29:33 31.93 KB
2017
2017 m. lapkričio mėn. 2021-04-13 12:56:22 46.42 KB
2017 m. spalio mėn. 2021-04-14 12:36:32 38.8 KB
2017 m. rugsėjo mėn. 2021-04-14 05:23:13 47.49 KB
2017 m. gegužės mėn. 2021-04-12 09:16:40 64.76 KB
2017 m. balanžio mėn. 2021-04-17 11:37:52 52.06 KB
2017 m. kovo mėn. 2021-04-16 11:52:13 59.89 KB
2017 m. vasario mėn. 2021-04-17 08:47:27 55.27 KB
2017 m. sausio mėn. 2021-04-18 10:30:57 51.76 KB
2016
2016 m. gruodžio mėn. 2021-04-14 05:08:06 60.92 KB
2016 m. lapkričio mėn. 2021-04-14 16:49:43 54.37 KB
2016 m. spalio mėn. 2021-04-12 13:36:07 57.46 KB
2016 m. rugsėjo mėn. 2021-04-16 12:56:24 61.83 KB
2016 m. gegužės mėn. 2021-04-14 05:13:08 69.68 KB
2016 m. balandžio mėn. 2021-04-17 09:14:02 58.7 KB
2016 m. kovo mėn. 2021-04-11 13:15:25 60.55 KB
2016 m. vasario mėn. 2021-04-12 05:35:07 54.85 KB
2016 m. sausio mėn. 2021-04-16 14:08:15 43.5 KB
2015
2015 m. gruodžio mėn. 2021-04-16 07:15:55 52.71 KB
2015 m. lapkričio mėn. 2021-04-14 05:22:42 48.98 KB
2015 m. spalio mėn. 2021-04-13 17:15:41 44.18 KB
2015 m. birželio mėn. 2021-04-14 05:30:53 18.96 KB
2015 m. gegužės mėn. 2021-04-13 12:40:55 19.67 KB
2015 m. balandžio mėn. 2021-04-13 04:11:21 16.94 KB
2015 m. kovo mėn. 2021-04-14 05:30:21 15.3 KB
2015 m. vasario mėn. 2021-04-14 05:08:22 40 KB
2015 m. sausio mėn. 2021-04-18 09:48:00 41.5 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Dėl mokesčio už darželį sumažinimo tėvų atostogų metu 2021-04-18 10:22:25 54.5 KB
Dėl nedalyvavimo pamokose, nes išvažiuoja 2021-04-17 04:15:37 50 KB
Įstaigos veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2021-04-16 23:52:55 169.82 KB
Mokyklos-darželio "Rūtelė" asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-04-14 14:17:17 419.17 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2021-04-17 17:49:43 218.38 KB
Priėmimo tvarka Atnaujinta Dydis
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo pakeitimai 2021-04-16 23:53:43 111.22 KB
Kauno mokyklos - darželio "Rūtelė" teritorija 2021-04-17 14:43:58 126.86 KB
Vartotojo vadovas - instrukcija kaip naudotis sistema 2021-04-17 02:14:16 470.77 KB
Priskirtos teritorijos asmenims priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą 2021-04-17 11:32:16 856.07 KB
„Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos“ 2021-04-17 11:16:15 44.49 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 IV ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020 m. IV ketv. 2021-04-14 12:25:43 2.05 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. IV ketv. 2021-04-16 06:35:44 1.46 MB
2020 III ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020 m. III ketv 2021-04-14 05:08:54 0.96 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 III ketv. 2021-04-14 05:17:23 796.81 KB
2020 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketv. 2021-04-17 11:31:28 1.81 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketv. 2021-04-14 03:27:12 1.2 MB
2020 metų I ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv. 2021-04-18 03:25:43 495.58 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv. 2021-04-17 09:12:03 1.06 MB
2019 metų IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. metinis. 2021-04-17 07:35:51 3.29 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019m. IV ketv. 2021-04-16 04:12:12 3.21 MB
2019 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketv. 2021-04-17 05:58:53 3.53 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019m. iii ketv 2021-04-18 03:37:10 1.17 MB
2019 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. II ketvirtis 2021-04-18 11:19:28 5.7 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. ii ketvirtis 2021-04-17 21:14:36 728.57 KB
2019 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. 2021-04-17 13:34:55 2.83 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. 2021-04-18 04:06:43 817.7 KB
2018 metų IV ketvirtis
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_03_31 2021-04-17 05:31:40 1.91 MB
2018 metų III ketvirtis
2018 III ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymas 09 30 2021-04-18 07:46:09 3.23 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_09_30 2021-04-18 04:20:11 1.89 MB
2018 metų II ketvirtis
2018 II ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymas 06 30 2021-04-17 11:05:53 3.17 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_06_30 2021-04-17 03:28:07 1.96 MB
2018 metų I ketvirtis
I ketvirčio 2 forma su aiškinamuoju raštu 2021-04-17 01:34:15 2.84 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_03_31 2021-04-18 00:57:30 1.91 MB
2017 metų IV ketvirtis
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-04-17 01:14:30 8.93 MB
2017 m. IV ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-04-18 07:07:26 4.39 MB
2017 metų III ketvirtis
2017 09 30 ketvirtinis balansas 2021-04-18 02:05:03 1.73 MB
2 forma sunaiškinamuoju 2017 09 30 2021-04-17 11:34:40 2.68 MB
2017 metų II ketvirtis
Balansas 2017 06 30 2021-04-17 05:51:29 1.81 MB
2 forma su aiškinamuoju 2017 06 30 2021-04-18 05:30:21 2.58 MB
2017 metų I ketvirtis
2017 metų finansinės ataskaitos 2021-04-18 01:58:19 5.29 MB
2016 metų IV ketvirtis
Informacija apie ugdymo lėšas, skirtas darželinukų ugdymo sąlygų tenkinimui 2021-04-17 13:29:53 23.5 KB
2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-04-18 09:13:26 7.92 MB
2016 metų IV ketvirčio 2 formos su aiškinamuoju raštu 2021-04-18 08:55:06 19.34 MB
2016 metų III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sumų vykdymo ataskaita 2021-04-18 01:38:14 28.78 MB
Finansavimo sumų ataskaita 2016-09-30 2021-04-18 05:35:02 649.62 KB
Finansinės būklės ataskaita 2016-09 -30 2021-04-18 06:35:53 1.56 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30 2021-04-18 02:13:06 818.31 KB
2016 metų II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2021-04-18 02:36:01 1.4 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-04-17 08:27:47 825.45 KB
Finansavimo sumos 2021-04-18 07:01:22 653.76 KB
Biudžetų išlaidų sumų vykdymo ataskaita 2021-04-18 02:22:26 21.7 MB
2016 metų I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2021-04-18 01:32:39 1.51 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-04-16 09:55:06 807.18 KB
Finansavimo sumos 2021-04-18 10:14:52 639.82 KB
2015 metų IV ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita 2014 12 31 2021-04-18 10:29:59 59 KB
Finansavimo sumos 2015 03 31 2021-04-15 20:15:32 28 KB
Finansinės būklės ataskaita 1 2021-04-18 10:35:19 948.94 KB
Finansinės būklės ataskaita 2 2021-04-18 03:03:54 646.74 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-04-18 05:26:36 856.04 KB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2021-04-18 05:51:06 605.36 KB
Finansavimo sumos 2021-04-18 08:54:00 644.32 KB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2021-04-18 01:55:14 605.36 KB
Aiškinamasis raštas 3 2021-04-18 01:26:55 950.87 KB
Aiškinamasis raštas 4 2021-04-17 04:18:38 919.94 KB
Aiškinamasis raštas 6 2021-04-18 07:27:12 869.83 KB
Aiškinamasis raštas 7 2021-04-17 07:01:58 763 KB
Aiškinamasis raštas 8 2021-04-17 09:53:44 551.53 KB
Aiškinamojo rašto 1 priedas 2021-04-18 03:18:32 744.18 KB
Aiškinamojo rašto 2 priedas 1 2021-04-18 09:20:03 772.75 KB
Aiškinamojo rašto 2 priedas 2 2021-04-17 10:43:32 520.14 KB
Aiškinamojo rašto 3 priedas 2021-04-18 11:06:25 530.4 KB
Aiškinamojo rašto 4 priedas 2021-04-17 06:37:11 458.91 KB
Aiškinamojo rašto 5 priedas 2021-04-18 11:51:16 458.91 KB
Aiškinamjoo rašto 6 priedas 2021-04-17 08:55:52 647.85 KB
Aiškinamojo rašto 7 priedas 2021-04-18 07:09:15 493.83 KB
Aiškinamojo rašto 8 priedas 2021-04-18 04:18:21 485.8 KB
Aiškinamojo rašto 9 priedas 2021-04-18 09:58:44 825.77 KB
Aiškinamojo rašto 10 priedas 2021-04-17 01:46:27 218.87 KB
Aiškinamojo rašto 11 priedas 2021-04-18 01:55:04 623.53 KB
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 1 2021-04-17 08:05:03 627.06 KB
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 2 2021-04-17 04:18:58 501.48 KB
2 forma.Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2021-04-18 01:50:52 228.25 KB
2 forma. Savaivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 2021-04-18 10:55:30 228.76 KB
2 forma. Spec. lėšų programa 2021-04-17 09:09:12 226.2 KB
2 forma. Specialioji dotacijos 2021-04-18 09:07:02 226.44 KB
2 forma. Investicijų programa 2021-04-13 20:45:31 225.68 KB
2015 metų III ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2021-04-18 09:24:02 44 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-04-18 06:02:53 57 KB
Finanasavimo sumos 2015 09 30 2021-04-18 07:54:46 34.5 KB
Forma Nr.1 2021-04-18 03:35:28 100.91 KB
Forma Nr.2 2021-04-18 09:42:47 225.68 KB
Forma Nr.2-4mm 2021-04-18 07:08:13 226.15 KB
Forma Nr.2-4 2021-04-17 13:48:34 228.34 KB
Forma Nr.2-4s 2021-04-18 01:48:01 226.23 KB
Forma Nr.2-7 2021-04-18 11:54:22 227.4 KB
Forma Nr.4 2021-04-17 19:12:23 148.65 KB
2015 metų II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2021-04-17 08:58:27 37 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-04-17 10:05:40 46 KB
Finanasavimo sumos 2015 06 30 2021-04-18 04:34:53 26.5 KB
Forma Nr.1 2021-04-18 10:35:42 14.6 KB
Forma Nr.2-4 2021-04-17 14:20:43 105.76 KB
Forma Nr.2-4s 2021-04-17 10:40:20 104.8 KB
Forma Nr.2-7 2021-04-17 02:43:35 105.39 KB
Forma Nr.4 2021-04-18 11:17:35 54.04 KB
Forma nr.1_2015_06_30 2021-04-17 10:30:50 14.6 KB
2015 metų I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2021-04-17 08:54:06 38 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-04-17 10:21:27 47 KB
Aiškinamasis raštas 2021-04-18 07:00:12 60 KB
Forma Nr.1 2021-04-18 05:44:20 14.68 KB
Forma Nr.2-4 2021-04-17 18:02:26 105.5 KB
Forma Nr.2-4s 2021-04-17 09:29:06 105.54 KB
Forma Nr.2-7 2021-04-16 00:07:20 105.7 KB
Forma Nr.4 2021-04-18 03:33:22 53.71 KB
2014 metų IV ketvirtis
Finansavimo sumos 2014 12 31 2021-04-17 22:15:45 35 KB
Finansinės būklės ataskaita 2014 12 31 2021-04-17 09:43:39 37 KB
Pinigų srautų ataskata 2014 12 31 2021-04-18 10:53:25 57.5 KB
Aiškinamasis raštas 2021-04-18 08:02:45 113.5 KB
Priedas Nr.1 2021-04-15 00:33:12 32 KB
Priedas Nr.3 2021-04-18 01:33:09 34 KB
Priedas Nr.4 2021-04-18 04:36:05 56.5 KB
Priedas Nr.5 2021-04-18 03:46:20 23 KB
Priedas Nr.6 2021-04-17 17:34:28 61 KB
Priedas Nr.7 2021-04-17 02:02:33 15.5 KB
Priedas Nr.8 2021-04-18 10:04:41 82 KB
Priedas Nr.9 2021-04-18 03:14:55 25.5 KB
Priedas Nr.10 2021-04-18 04:07:19 18.5 KB
Priedas Nr.11 2021-04-14 22:07:20 21.5 KB
2014 metų III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-04-18 11:19:39 540 KB
2013 metų IV ketvirtis
Aškinamasis raštas 2021-04-17 07:34:42 112.5 KB
Priedas Nr.3 2021-04-17 08:00:31 41 KB
Priedas Nr.4 2021-04-17 05:37:14 64 KB
Priedas Nr.5 2021-04-18 06:13:02 23 KB
Priedas Nr.6 2021-04-18 02:36:30 61 KB
Priedas Nr.8 2021-04-17 19:23:51 89 KB
Priedas Nr.9 2021-04-18 08:13:21 32.5 KB
Priedas Nr.10 2021-04-18 07:35:52 18.5 KB
Priedas Nr.11 2021-04-18 09:24:04 21.5 KB
2012 metų III ketvirtis
Finansavimo sumos 2012 09 30 2021-04-18 08:04:25 32 KB
Finansines būklės ataskaita 2012 09 30 2021-04-14 22:49:15 42 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 09 30 2021-04-18 02:14:36 35.5 KB
2012 metų II ketvirtis
Finansavimo sumos 2012 06 30 2021-04-15 01:25:51 33 KB
Finansines būkles ataskaita 2012 06 30 2021-04-18 10:16:08 42 KB
Veiklos rezultatų 2012 06 30 2021-04-15 10:58:45 35.5 KB
2012 metų I ketvirtis
Finansines būklės ataskaita 2012 03 31 2021-04-18 01:49:20 42 KB
Finansavimo sumos 2012 03 31 2021-04-18 09:24:23 32.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 03 31 2021-04-17 09:58:02 35.5 KB
2011 metų IV ketvirtis
Finansines būklės ataskaita 2011 metams 2021-04-18 08:11:12 42 KB
Finansavimo sumos 2011 metams 2021-04-17 07:14:58 31.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2011 metams 2021-04-18 11:04:52 35.5 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Kultūros paso ataskaita 2020 2021-04-18 10:03:30 106.69 KB
Kultūros paso ataskaita 2019 2021-04-16 08:39:03 3.35 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2021 2021-04-16 11:14:22 179.02 KB
Pirkimų skelbimai 2021 2021-04-18 06:18:38 333.32 KB
Rūtelės viešųjų pirkimų organizavimo taisykles 2018 (1) 2021-04-18 09:53:26 158 KB
Mokyklos - darželio „Rūtelė“ viešųjų pirkimų planas 2020 2021-04-18 02:12:12 150.75 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2017 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2021-04-13 03:29:37 21.4 KB
2016 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2021-04-17 07:21:15 38.35 KB
2015 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2021-04-12 12:17:15 32.4 KB
2014 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2021-04-16 01:22:56 47.5 KB
2013 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2021-04-16 19:16:49 49 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencija 2018 - 2020 2021-04-18 09:31:53 114.99 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2021-04-18 03:09:39 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2021-04-18 10:44:24 41.78 KB
Mokesčio tvarkos aprašas 2021-04-17 10:13:33 256.81 KB
Kauno mokyklos-darželio "Rūtelė" ikimokyklinio ugdymo programa 2021-04-18 07:23:14 1.6 MB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2021-04-17 17:49:43 218.38 KB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO TESTAVIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATŲ Paaiškinimai 2021-04-12 12:20:05 220.33 KB
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATAI 4 KLASĖ 2021-04-17 08:51:11 688 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2017 2021-04-17 09:26:03 333.31 KB
3-4 klasių mokinių apklausa apie patyčias mokykloje 2021-04-17 07:09:42 685.09 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2017 m. 2021-04-13 02:34:34 685.09 KB
Tėvų, globėjų apklausos rezultatai_2016 2021-04-12 12:17:42 377.71 KB
Tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimas PIRLS 2016 2021-04-17 22:13:24 335.79 KB
Papildyta antrokų diagnostinių testų ataskaita 2021-04-15 19:39:29 471.67 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2021-04-14 04:34:11 455.84 KB
2 klasių stanadartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2021-04-12 14:22:55 391.88 KB
4 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai 2015 m. 2021-04-12 12:18:16 451.26 KB
Tėvų apklausos apie mokyklą rezultatai 2021-04-13 13:46:15 88.5 KB
3 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2021-04-14 14:24:13 27 KB
4 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2021-04-15 19:35:31 27 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo 2012-2013 mokslo metais apibendinimas specialaus ugdymo srityje 2021-04-18 04:40:17 35 KB
Standartizuotų testų ketvirtokams rezultatai ir palyginimas su šalies rezultatais 2021-04-17 04:12:05 220.88 KB
Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę (2014 lapkritis) 2021-04-14 05:26:55 464.53 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 2021-04-15 03:03:19 339.39 KB
3-4 klasių mokinių tyrimas apie patyčias mokykloje 2019 2021-04-17 11:32:32 315.06 KB
3 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2021-04-15 08:07:50 407.87 KB
4 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2021-04-14 12:54:06 407.69 KB
Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 2021-04-16 08:01:52 365.65 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
2021 m. I pusmečio paskaitos tėvams 2021-04-17 17:45:05 201.02 KB
VGK darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-04-18 02:07:28 168.86 KB
VGK darbo planas 2020 2021-04-18 08:52:13 56.92 KB
Veiklos planai Atnaujinta Dydis
2020 metų veiklos planas 2021-04-17 03:53:46 401.58 KB
2021 metų veiklos planas 2021-04-14 14:11:36 515.94 KB
Streteginiai planai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas(2019-2021) 2021-04-14 14:12:52 247.5 KB
Strateginis planas (2016 - 2018) 2021-04-12 12:18:45 80.94 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2021-04-14 08:19:48 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2021-04-16 11:01:18 74.69 KB
Prieš mokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo programa 2021-04-18 07:46:13 1.57 MB
Mokesčio tvarkos aprašas 2021-04-17 14:15:47 256.81 KB
Priėmimo tvarka 2021-04-18 04:59:53 48.62 KB
Z kartos vaikai 2021-04-16 23:41:08 184.38 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2021-04-17 17:49:43 218.38 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Kauno mokyklos - darželio „Rūtelė'' mokinių pasiekimų ir pažangos aparašas 2021-04-18 01:50:45 485.74 KB
Mokinių lankomumo tvarka 2021-04-18 07:19:09 75.04 KB
Testų rezultatai 2018 2021-04-18 04:03:36 440.33 KB
2 ir 4 klasių NEC ataskaita 2018 2021-04-18 11:50:11 1.22 MB
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2021-04-16 23:52:55 169.82 KB
2 klasių NEC ataskaita 2019 2021-04-18 02:48:35 924 KB
4 klasių NEC ataskaita 2019 2021-04-18 03:29:35 620.83 KB
2020-2021 mokslo metų ugdymo planas 2021-04-18 00:25:20 259.74 KB
Logopedės dokumentai Atnaujinta Dydis
Su sklandžia kalba susijęs ir pirštų miklumas 2021-04-17 23:43:27 48.5 KB
Valgiaraštis Atnaujinta Dydis
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (1) 2021-04-17 05:52:36 411.43 KB
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (2) 2021-04-14 22:53:59 296.28 KB
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (3) 2021-04-14 11:15:22 295.47 KB
Nuotolinio mokymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mokymosi aplinkos 2021-04-16 00:40:53 378.04 KB
Pasirengimo priemonių planas 2021-04-18 06:15:50 121.37 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-04-18 05:29:28 127.15 KB
Rekomendacijos tėvams 2021-04-18 08:23:52 133.34 KB
Psichologės nuotolinio darbo tvarkaraštis 2021-04-18 09:11:37 175.57 KB
Logopedės nuotolinio darbo tvarkaraštis 2021-04-18 04:18:05 77.9 KB
Emocinės sveikatos stiprinimas (1) 2021-04-18 10:43:58 967.53 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2020 - 2021 m. m. 2021-04-17 15:45:42 125.85 KB
Pamokų laikas 2021-04-18 04:17:03 53.79 KB
Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 2020 - 2021 m. m. 2021-04-16 10:40:58 71.17 KB
Pusmečių ir mokinių atostogų kalendorius 2020 -2021 m. m. 2021-04-18 09:12:04 57.05 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vadovo 2020 metų veiklos ataskaita 2021-04-16 11:08:21 5 MB
Vadovo 2019 metų veiklos ataskaita 2021-04-17 23:59:33 4.24 MB
Vadovo 2018 metų veiklos ataskaita 2021-04-16 04:29:34 2.5 MB
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Konsultacijos
Mokytojų organizuojamos konsultacijos 2021-04-17 03:55:12 144.9 KB