Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”
Dokumentai
Metodiniai planai Atnaujinta Dydis
2024
Metodinės veiklos planas balandis 2024 2024-04-30 09:03:03 363.64 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2024 2024-04-16 09:08:03 369.33 KB
2023
Metodinės veiklos planas gruodis 2023 2024-03-05 23:56:43 364.28 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2023 2024-03-06 18:41:20 362.04 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2023 2024-03-05 23:55:59 362.26 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2023 2024-03-05 23:55:15 368.49 KB
Metodinės veiklos planas birželis 2023 2024-03-05 23:54:50 354.93 KB
Metodinės veiklos planas gegužė 2023 2024-03-05 23:54:35 387.05 KB
Metodinės veiklos planas balandis 2023 2024-03-05 23:54:19 354.94 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2023 2024-03-05 23:53:21 378.15 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2023 2024-03-05 23:52:59 227.4 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2023 2024-03-05 23:52:04 356.18 KB
2022
Metodinės veiklos planas gruodis 2022 2024-03-06 00:08:09 357.02 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2022 2024-03-06 00:07:58 363.57 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2022 2024-03-06 00:07:32 368.42 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2022 2024-03-06 00:07:27 356.67 KB
Metodinės veiklos planas birželis 2022 2024-03-06 00:06:43 369.53 KB
Metodinės veiklos planas gegužė 2022 2024-03-06 00:06:37 363.92 KB
Metodinės veiklos planas balandis 2022 2024-03-06 00:06:23 368.6 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2022 2024-03-06 00:05:59 358.89 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2022 2024-03-06 00:05:54 353.2 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2022 2024-03-06 00:05:45 356.86 KB
2021
Metodinės veiklos planas gruodis 2021 2024-03-06 00:05:40 373.89 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2021 2024-03-06 02:36:41 352.45 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2021 2024-03-06 05:59:21 355.57 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2021 2024-03-06 02:30:37 222.44 KB
Metodinės veiklos planas birželis 2021 2024-03-06 00:04:49 370.15 KB
Metodinės veiklos planas gegužė 2021 2024-03-06 05:38:58 366.77 KB
Metodinės veiklos planas balandis 2021 2024-03-06 05:28:56 119.81 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2021 2024-03-06 00:03:42 120.85 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2021 2024-03-06 02:53:33 350 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2021 2024-03-06 02:42:24 102.73 KB
2020
Metodinės veiklos planas gruodis 2020 2024-03-06 00:03:00 115.91 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2020 2024-03-06 00:02:45 13.38 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2020 2024-03-06 00:02:31 71.82 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2020 2024-03-06 00:02:20 72.35 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2020 2024-03-06 00:00:30 130.29 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2020 2024-03-07 05:54:05 133.93 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2020 2024-03-06 00:00:20 61.91 KB
2019
Metodinės veiklos planas gruodis 2019 2024-03-06 00:00:17 165.03 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2019 2024-03-06 00:00:08 167.74 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2019 2024-03-05 23:59:46 93.58 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2019 2024-03-05 23:59:35 356.67 KB
Metodinės veiklos planas birželis 2019 2024-03-05 23:58:57 369.53 KB
Metodinės veiklos planas gegužė 2019 2024-03-05 23:58:48 62.45 KB
Metodinės veiklos planas balandis 2019 2024-03-05 23:58:36 58.88 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2019 2024-03-05 23:51:35 43.85 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2019 2024-03-05 23:51:26 45.72 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2019 2024-03-05 23:51:15 92.07 KB
2018
Metodinės veiklos planas gruodis 2018 2024-03-05 23:50:13 47.53 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2018 2024-03-05 23:49:03 44.27 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2018 2024-03-05 23:47:03 47.6 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2018 2024-03-05 23:58:38 67.68 KB
2018 m. gegužės mėn. 2024-03-05 23:41:59 45.6 KB
2018 m. balandžio mėn. 2024-03-05 23:42:01 40.44 KB
2018 m. kovo mėn. 2024-03-05 23:42:07 39.83 KB
2018 m. vasario mėn. 2024-03-05 23:42:12 38.52 KB
2018 m. sausio mėn. 2024-03-05 23:42:15 31.93 KB
2017
2017 m. lapkričio mėn. 2024-03-05 23:42:19 46.42 KB
2017 m. spalio mėn. 2024-03-05 23:42:23 38.8 KB
2017 m. rugsėjo mėn. 2024-03-05 23:42:28 47.49 KB
2017 m. gegužės mėn. 2024-03-05 23:42:35 64.76 KB
2017 m. balanžio mėn. 2024-03-05 23:42:43 52.06 KB
2017 m. kovo mėn. 2024-03-05 23:42:49 59.89 KB
2017 m. vasario mėn. 2024-03-05 23:42:54 55.27 KB
2017 m. sausio mėn. 2024-03-05 23:42:57 51.76 KB
2016
2016 m. gruodžio mėn. 2024-03-05 23:43:32 60.92 KB
2016 m. lapkričio mėn. 2024-03-05 23:43:39 54.37 KB
2016 m. spalio mėn. 2024-03-05 23:43:42 57.46 KB
2016 m. rugsėjo mėn. 2024-03-05 23:43:46 61.83 KB
2016 m. gegužės mėn. 2024-03-05 23:43:51 69.68 KB
2016 m. balandžio mėn. 2024-03-05 23:43:53 58.7 KB
2016 m. kovo mėn. 2024-03-05 23:43:57 60.55 KB
2016 m. vasario mėn. 2024-03-05 23:44:11 54.85 KB
2016 m. sausio mėn. 2024-03-05 23:44:16 43.5 KB
2015
2015 m. gruodžio mėn. 2024-03-05 23:44:21 52.71 KB
2015 m. lapkričio mėn. 2024-03-05 23:44:25 48.98 KB
2015 m. spalio mėn. 2024-03-05 23:44:27 44.18 KB
2015 m. birželio mėn. 2024-03-05 23:44:31 18.96 KB
2015 m. gegužės mėn. 2024-03-05 23:44:39 19.67 KB
2015 m. balandžio mėn. 2024-03-05 23:44:46 16.94 KB
2015 m. kovo mėn. 2024-03-05 23:44:51 15.3 KB
2015 m. vasario mėn. 2024-03-05 23:44:54 40 KB
2015 m. sausio mėn. 2024-03-05 23:45:01 41.5 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Dėl nelankytų dienų pateisinimo vaikui susirgus 2024-03-06 00:06:50 56.12 KB
Dėl mokesčio už darželį sumažinimo tėvų atostogų metu 2024-03-05 23:51:01 54.5 KB
Dėl nedalyvavimo pamokose, nes išvažiuoja 2024-03-05 23:51:03 50 KB
Įstaigos veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
KAUNO MIESTO MOKYKLOS-DARŽELIO „RŪTELĖ“ SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA 2024-05-28 09:09:09 223.99 KB
KAUNO MOKYKLOS-DARŽELIO „RŪTELĖ“ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-05-28 09:09:09 366.15 KB
Kauno mokyklos - darželio „Rūtelė" darbuotojų etikos kodeksas 2024-05-28 09:09:09 216.26 KB
KAUNO MOKYKLOS-DARŽELIO „RŪTELĖ“ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-05-28 09:09:09 366.15 KB
Mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-05-28 09:09:10 353.68 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygmens, tvarkos aprašas 2024-05-28 09:09:10 406.7 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2024-05-28 09:09:11 218.38 KB
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2024-05-28 09:09:11 169.82 KB
Mokyklos-darželio "Rūtelė" asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-05-28 09:09:12 419.17 KB
Asmenų lankymosi įstaigoje tvarkos aprašas 2024-05-28 09:09:12 41.21 KB
Ką daryti pametus elektroninį mokinio pažymėjimą? 2024-05-28 09:09:12 583.32 KB
Priėmimo tvarka Atnaujinta Dydis
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo pakeitimai 2024-03-07 12:50:00 111.22 KB
Kauno mokyklos - darželio "Rūtelė" teritorija 2024-03-07 12:56:59 126.86 KB
Vartotojo vadovas - instrukcija kaip naudotis sistema 2024-03-06 23:25:24 470.77 KB
Priskirtos teritorijos asmenims priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą 2024-03-07 12:54:52 856.07 KB
„Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos“ 2024-03-06 23:25:04 44.49 KB
Kauno mokyklos darželio "Rūtelė" mokinių priėmimo 2021 - 2022 m.m. komisijos darbo reglamentas 2024-03-06 23:25:08 0.97 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2024 metų I ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. I ketvirtis 2024-05-17 10:01:35 1.58 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2024 m. I ketvirtis 2024-05-17 10:01:51 2.43 MB
2023 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. IV ketvirtis 2024-04-23 10:22:16 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. IV ketv. 2024-03-07 13:51:00 926.48 KB
2023 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. III ketvirtis 2024-03-06 07:35:41 1.24 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. III ketv. 2024-03-06 07:35:42 778.4 KB
2023 metų II ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. II ketv. 2024-03-06 07:35:43 614.39 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. II ketvirtis 2024-03-06 07:35:43 1.37 MB
2023 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. I ketvirtis 2024-03-06 07:59:31 1.33 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. I ketv. 2024-03-06 11:12:14 1.62 MB
2022 metų IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. metinis 2024-03-06 07:35:47 886.73 KB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. IV ketvirtis 2024-03-06 07:35:48 1.48 MB
2022 metų III ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketvirtis 2024-03-06 10:16:46 1.18 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketv. 2024-03-06 07:35:50 604.28 KB
2022 metų II ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketv. 2024-03-06 07:35:51 748.91 KB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketvirtis 2024-03-06 07:35:51 1.7 MB
2022 metų I ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketvirtis 2024-03-06 10:36:52 1.06 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketv. 2024-03-06 07:35:53 635.79 KB
2021 metų IV ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 m. IV ketvirtis 2024-03-06 07:35:54 1.33 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. IV ketvirtis 2024-03-06 07:35:55 1.07 MB
2021 metų III ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketvirtis 2024-03-06 07:35:56 1.16 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketvirtis 2024-03-06 07:35:57 628.56 KB
2021 metų II ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketv. 2024-03-06 07:35:58 673.26 KB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketvirtis 2024-03-07 08:51:05 2.18 MB
2021 metų I ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketvirtis 2024-03-06 07:36:00 1.06 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketv. 2024-03-06 07:36:01 598.5 KB
2020 metų IV ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020 m. IV ketv. 2024-03-06 09:05:11 2.05 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. IV ketv. 2024-03-06 07:36:03 1.46 MB
2020 metų III ketvirtis
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020 m. III ketv 2024-03-06 07:36:04 0.96 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 III ketv. 2024-03-06 07:36:05 796.81 KB
2020 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketv. 2024-03-06 07:36:06 1.81 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketv. 2024-03-06 07:36:07 1.2 MB
2020 metų I ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv. 2024-03-06 07:36:08 495.58 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv. 2024-03-06 07:36:09 1.06 MB
2019 metų IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. metinis. 2024-03-06 07:36:10 3.29 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019m. IV ketv. 2024-03-06 07:36:11 3.21 MB
2019 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketv. 2024-03-07 02:32:09 3.53 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019m. iii ketv 2024-03-06 07:36:15 1.17 MB
2019 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. II ketvirtis 2024-03-06 10:53:18 5.7 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. ii ketvirtis 2024-03-06 07:36:19 728.57 KB
2019 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. 2024-03-06 07:36:20 2.83 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. 2024-03-06 07:36:21 817.7 KB
2018 metų IV ketvirtis
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_03_31 2024-03-06 07:36:22 1.91 MB
2018 metų III ketvirtis
2018 III ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymas 09 30 2024-03-06 08:57:54 3.23 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_09_30 2024-03-06 07:36:25 1.89 MB
2018 metų II ketvirtis
2018 II ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymas 06 30 2024-03-06 07:36:27 3.17 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_06_30 2024-03-06 07:36:28 1.96 MB
2018 metų I ketvirtis
I ketvirčio 2 forma su aiškinamuoju raštu 2024-03-06 07:36:30 2.84 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_03_31 2024-03-06 07:36:31 1.91 MB
2017 metų IV ketvirtis
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 07:36:33 8.93 MB
2017 m. IV ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 2024-03-06 07:36:37 4.39 MB
2017 metų III ketvirtis
2017 09 30 ketvirtinis balansas 2024-03-06 07:36:39 1.73 MB
2 forma sunaiškinamuoju 2017 09 30 2024-03-06 07:36:40 2.68 MB
2017 metų II ketvirtis
Balansas 2017 06 30 2024-03-06 07:36:42 1.81 MB
2 forma su aiškinamuoju 2017 06 30 2024-03-06 09:33:51 2.58 MB
2017 metų I ketvirtis
2017 metų finansinės ataskaitos 2024-03-06 09:27:27 5.29 MB
2016 metų IV ketvirtis
Informacija apie ugdymo lėšas, skirtas darželinukų ugdymo sąlygų tenkinimui 2024-03-06 07:36:47 23.5 KB
2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 11:10:42 7.92 MB
2016 metų IV ketvirčio 2 formos su aiškinamuoju raštu 2024-03-06 07:36:51 19.34 MB
2016 metų III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sumų vykdymo ataskaita 2024-03-06 11:16:25 28.78 MB
Finansavimo sumų ataskaita 2016-09-30 2024-03-05 23:40:31 649.62 KB
Finansinės būklės ataskaita 2016-09 -30 2024-03-06 06:37:22 1.56 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30 2024-03-05 23:40:38 818.31 KB
2016 metų II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2024-03-06 08:25:46 1.4 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-05 23:39:39 825.45 KB
Finansavimo sumos 2024-03-05 23:39:45 653.76 KB
Biudžetų išlaidų sumų vykdymo ataskaita 2024-03-05 23:39:50 21.7 MB
2016 metų I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2024-03-06 02:58:04 1.51 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-05 23:39:21 807.18 KB
Finansavimo sumos 2024-03-05 23:39:26 639.82 KB
2015 metų IV ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita 2014 12 31 2024-03-05 23:53:09 59 KB
Finansavimo sumos 2015 03 31 2024-03-05 23:54:12 28 KB
Finansinės būklės ataskaita 1 2024-03-05 23:56:51 948.94 KB
Finansinės būklės ataskaita 2 2024-03-05 23:56:57 646.74 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-05 23:57:00 856.04 KB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2024-03-05 23:57:06 605.36 KB
Finansavimo sumos 2024-03-05 23:57:13 644.32 KB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2024-03-05 23:57:18 605.36 KB
Aiškinamasis raštas 3 2024-03-05 23:57:50 950.87 KB
Aiškinamasis raštas 4 2024-03-05 23:57:54 919.94 KB
Aiškinamasis raštas 6 2024-03-05 23:57:58 869.83 KB
Aiškinamasis raštas 7 2024-03-05 23:58:02 763 KB
Aiškinamasis raštas 8 2024-03-05 23:58:07 551.53 KB
Aiškinamojo rašto 1 priedas 2024-03-05 23:58:13 744.18 KB
Aiškinamojo rašto 2 priedas 1 2024-03-05 23:58:19 772.75 KB
Aiškinamojo rašto 2 priedas 2 2024-03-05 23:58:24 520.14 KB
Aiškinamojo rašto 3 priedas 2024-03-05 23:37:16 530.4 KB
Aiškinamojo rašto 4 priedas 2024-03-05 23:37:23 458.91 KB
Aiškinamojo rašto 5 priedas 2024-03-05 23:37:30 458.91 KB
Aiškinamjoo rašto 6 priedas 2024-03-05 23:37:36 647.85 KB
Aiškinamojo rašto 7 priedas 2024-03-05 23:37:42 493.83 KB
Aiškinamojo rašto 8 priedas 2024-03-05 23:37:47 485.8 KB
Aiškinamojo rašto 9 priedas 2024-03-05 23:37:50 825.77 KB
Aiškinamojo rašto 10 priedas 2024-03-05 23:37:55 218.87 KB
Aiškinamojo rašto 11 priedas 2024-03-05 23:37:58 623.53 KB
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 1 2024-03-05 23:38:04 627.06 KB
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 2 2024-03-05 23:38:07 501.48 KB
2 forma.Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2024-03-05 23:38:14 228.25 KB
2 forma. Savaivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 2024-03-05 23:38:22 228.76 KB
2 forma. Spec. lėšų programa 2024-03-05 23:38:29 226.2 KB
2 forma. Specialioji dotacijos 2024-03-05 23:38:56 226.44 KB
2 forma. Investicijų programa 2024-03-05 23:39:08 225.68 KB
2015 metų III ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2024-03-05 23:55:51 44 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-05 23:55:58 57 KB
Finanasavimo sumos 2015 09 30 2024-03-05 23:56:01 34.5 KB
Forma Nr.1 2024-03-05 23:56:12 100.91 KB
Forma Nr.2 2024-03-05 23:56:16 225.68 KB
Forma Nr.2-4mm 2024-03-05 23:56:19 226.15 KB
Forma Nr.2-4 2024-03-05 23:56:32 228.34 KB
Forma Nr.2-4s 2024-03-05 23:56:37 226.23 KB
Forma Nr.2-7 2024-03-05 23:56:44 227.4 KB
Forma Nr.4 2024-03-05 23:56:48 148.65 KB
2015 metų II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2024-03-05 23:55:14 37 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-05 23:55:18 46 KB
Finanasavimo sumos 2015 06 30 2024-03-05 23:55:20 26.5 KB
Forma Nr.1 2024-03-05 23:55:23 14.6 KB
Forma Nr.2-4 2024-03-05 23:55:25 105.76 KB
Forma Nr.2-4s 2024-03-05 23:55:31 104.8 KB
Forma Nr.2-7 2024-03-05 23:55:42 105.39 KB
Forma Nr.4 2024-03-05 23:55:46 54.04 KB
Forma nr.1_2015_06_30 2024-03-05 23:56:06 14.6 KB
2015 metų I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2024-03-05 23:54:15 38 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-05 23:54:20 47 KB
Aiškinamasis raštas 2024-03-05 23:54:38 60 KB
Forma Nr.1 2024-03-05 23:54:41 14.68 KB
Forma Nr.2-4 2024-03-05 23:54:47 105.5 KB
Forma Nr.2-4s 2024-03-05 23:54:52 105.54 KB
Forma Nr.2-7 2024-03-05 23:55:01 105.7 KB
Forma Nr.4 2024-03-05 23:55:12 53.71 KB
2014 metų IV ketvirtis
Finansavimo sumos 2014 12 31 2024-03-05 23:53:00 35 KB
Finansinės būklės ataskaita 2014 12 31 2024-03-05 23:53:06 37 KB
Pinigų srautų ataskata 2014 12 31 2024-03-05 23:53:11 57.5 KB
Aiškinamasis raštas 2024-03-06 07:21:42 113.5 KB
Priedas Nr.1 2024-03-05 23:53:19 32 KB
Priedas Nr.3 2024-03-05 23:53:27 34 KB
Priedas Nr.4 2024-03-05 23:53:31 56.5 KB
Priedas Nr.5 2024-03-05 23:53:35 23 KB
Priedas Nr.6 2024-03-05 23:53:41 61 KB
Priedas Nr.7 2024-03-05 23:53:46 15.5 KB
Priedas Nr.8 2024-03-05 23:53:51 82 KB
Priedas Nr.9 2024-03-05 23:53:54 25.5 KB
Priedas Nr.10 2024-03-05 23:54:02 18.5 KB
Priedas Nr.11 2024-03-05 23:54:09 21.5 KB
2014 metų III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-03-06 22:54:04 540 KB
2013 metų IV ketvirtis
Aškinamasis raštas

2013 metų IV ketvirtis

2024-03-05 23:52:10 112.5 KB
Priedas Nr.3 2024-03-05 23:52:13 41 KB
Priedas Nr.4 2024-03-05 23:52:22 64 KB
Priedas Nr.5 2024-03-05 23:52:28 23 KB
Priedas Nr.6 2024-03-05 23:52:39 61 KB
Priedas Nr.8 2024-03-05 23:52:41 89 KB
Priedas Nr.9 2024-03-05 23:52:43 32.5 KB
Priedas Nr.10 2024-03-05 23:52:46 18.5 KB
Priedas Nr.11 2024-03-05 23:52:50 21.5 KB
2012 metų III ketvirtis
Finansavimo sumos 2012 09 30

 2012 metų III ketvirtis

2024-03-05 23:51:44 32 KB
Finansines būklės ataskaita 2012 09 30

 2012 metų III ketvirtis

2024-03-05 23:51:54 42 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 09 30

 2012 metų III ketvirtis

2024-03-05 23:52:03 35.5 KB
2012 metų II ketvirtis
Finansavimo sumos 2012 06 30

2012 metų II ketvirtis 

2024-03-05 23:51:14 33 KB
Finansines būkles ataskaita 2012 06 30

2012 metų II ketvirtis 

2024-03-05 23:51:27 42 KB
Veiklos rezultatų 2012 06 30

2012 metų II ketvirtis 

2024-03-05 23:51:40 35.5 KB
2012 metų I ketvirtis
Finansines būklės ataskaita 2012 03 31

2012 metų  I ketvirtis

2024-03-05 23:50:36 42 KB
Finansavimo sumos 2012 03 31

2012 metų  I ketvirtis

2024-03-05 23:50:40 32.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 03 31

2012 metų  I ketvirtis

2024-03-05 23:50:52 35.5 KB
2011 metų IV ketvirtis
Finansines būklės ataskaita 2011 metams

2011 metų metinis balansas

2024-03-05 23:50:18 42 KB
Finansavimo sumos 2011 metams

2011 metų metinis balansas

2024-03-05 23:50:22 31.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2011 metams

2011 metų metinis balansas

2024-03-05 23:50:30 35.5 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Kultūros paso ataskaita 2020 2024-03-06 07:35:01 106.69 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2023 2024-05-16 10:09:02 99.45 KB
Viešųjų pirkimų planas 2022 2024-05-16 10:09:02 97 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 2024-05-16 10:09:02 897.25 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 2024-05-16 10:09:02 150.75 KB
Pirkimų skelbimai 2024 2024-05-16 10:09:03 405.49 KB
Pirkimų skelbimai 2023 2024-05-16 10:09:03 809.79 KB
Pirkimų skelbimai 2022 2024-05-16 10:09:04 498.96 KB
Pirkimų skelbimai 2021 2024-05-16 10:09:04 897.25 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2024-05-16 10:09:05 684.8 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Įstaigos nuostatai 2024-03-05 21:29:26 11.31 MB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Veiklos kokybės įsivertinimas 2018 - 2022 2024-03-06 07:35:29 465.24 KB
2017 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2024-03-06 07:35:30 21.4 KB
2016 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2024-03-06 07:35:31 38.35 KB
2015 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2024-03-06 07:35:31 32.4 KB
2014 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2024-03-06 07:35:32 47.5 KB
2013 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2024-03-06 07:35:32 49 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos planas 2023 - 2025 m. 2024-03-07 15:19:54 343.46 KB
Korupcijos prevencijos programa 2024-03-07 15:19:41 450.9 KB
Antikorupcinio elgesio kodeksas 2024-03-06 07:35:09 118.68 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2024-03-05 23:50:08 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2024-03-07 13:28:41 41.78 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2024-05-28 09:09:11 218.38 KB
Kauno mokyklos-darželio "Rūtelė" ikimokyklinio ugdymo programa 2024-03-06 13:29:24 1.6 MB
ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-03-06 07:35:07 216.88 KB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO TESTAVIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATŲ Paaiškinimai 2024-03-06 07:35:13 220.33 KB
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATAI 4 KLASĖ 2024-03-06 07:35:14 688 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2017 2024-03-06 07:35:15 333.31 KB
3-4 klasių mokinių apklausa apie patyčias mokykloje 2024-03-06 23:31:05 685.09 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2017 m. 2024-03-06 07:35:17 685.09 KB
Tėvų, globėjų apklausos rezultatai_2016 2024-03-06 07:35:18 377.71 KB
Tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimas PIRLS 2016 2024-03-06 07:35:18 335.79 KB
Papildyta antrokų diagnostinių testų ataskaita 2024-03-06 07:35:19 471.67 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2024-03-06 07:35:20 455.84 KB
2 klasių stanadartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2024-03-06 07:35:21 391.88 KB
4 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai 2015 m. 2024-03-06 07:35:21 451.26 KB
Tėvų apklausos apie mokyklą rezultatai 2024-03-06 07:35:22 88.5 KB
3 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2024-03-06 07:35:23 27 KB
4 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2024-03-06 07:35:23 27 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo 2012-2013 mokslo metais apibendinimas specialaus ugdymo srityje 2024-03-06 07:35:24 35 KB
Standartizuotų testų ketvirtokams rezultatai ir palyginimas su šalies rezultatais 2024-03-06 07:35:24 220.88 KB
Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę (2014 lapkritis) 2024-03-06 07:35:25 464.53 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 2024-03-06 07:35:25 339.39 KB
3-4 klasių mokinių tyrimas apie patyčias mokykloje 2019 2024-03-06 07:35:26 315.06 KB
3 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2024-03-06 07:35:27 407.87 KB
4 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2024-03-06 21:37:28 407.69 KB
Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 2024-03-06 07:35:29 365.65 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
2021 m. I pusmečio paskaitos tėvams

Tėvų akademija

2024-03-06 07:35:00 201.02 KB
VGK darbo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-06 07:35:01 168.86 KB
Mokyklos tėvų taryba Atnaujinta Dydis
Ugdytinių teisėtų atstovų savivaldos institucijų veiklos 2024-03-06 00:07:43 59.16 KB
Veiklos planai Atnaujinta Dydis
2024 metų veiklos planas 2024-03-26 10:25:55 242.38 KB
2023 metų veiklos planas 2024-03-26 10:25:55 115.97 KB
2021 metų veiklos planas 2024-03-26 10:25:55 515.94 KB
2020 metų veiklos planas 2024-03-26 10:25:55 401.58 KB
Streteginiai planai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas(2022-2024) 2024-03-04 04:10:58 945.19 KB
Strateginis planas(2019-2021) 2024-03-04 04:10:50 247.5 KB
Strateginis planas (2016 - 2018) 2024-03-04 04:10:41 80.94 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2024-03-05 23:45:06 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2024-03-05 23:45:13 74.69 KB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos pakeitimas 2024-03-05 23:54:45 24.4 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo programa 2024-03-07 16:31:22 531.66 KB
Priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimo rekomendacijos 2024-03-06 00:07:14 2.72 MB
Mokesčio tvarkos aprašas 2024-03-06 08:32:17 216.88 KB
Priėmimo tvarka 2024-03-07 10:29:51 48.62 KB
Z kartos vaikai 2024-03-05 23:48:53 184.38 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2024-05-28 09:09:11 218.38 KB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos pakeitimas 2024-03-05 23:54:45 24.4 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokinių lankomumo tvarka 2024-03-05 23:59:58 75.04 KB
KAUNO MOKYKLOS-DARŽELIO „RŪTELĖ“ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-05-28 09:09:09 366.15 KB
Testų rezultatai 2018

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2024-03-05 23:48:33 440.33 KB
2 ir 4 klasių NEC ataskaita 2018 2024-03-06 03:03:56 1.22 MB
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2024-05-28 09:09:11 169.82 KB
2 klasių NEC ataskaita 2019 2024-03-05 23:59:08 924 KB
4 klasių NEC ataskaita 2019 2024-03-05 23:59:13 620.83 KB
2020-2021 mokslo metų ugdymo planas 2024-03-06 00:00:14 259.74 KB
2021-2023 mokslo metų ugdymo planas 2024-03-06 00:05:04 701.19 KB
2022-2023 m. m. 4 kl. mokinių NMPP rezultatai 2024-03-05 23:54:04 195.09 KB
2022 m. 4 kl. mokinių NMPP rezultatai 2024-03-05 23:54:09 165.28 KB
Logopedės dokumentai Atnaujinta Dydis
Su sklandžia kalba susijęs ir pirštų miklumas 2024-03-05 23:45:37 48.5 KB
Valgiaraštis Atnaujinta Dydis
20 dienų perspektyvinis valgiaraštis (1) 2024-03-06 23:25:47 13.19 MB
20 dienų perspektyvinis valgiaraštis (2) 2024-03-06 23:25:36 9.01 MB
20 dienų perspektyvinis valgiaraštis (3) 2024-03-07 02:32:45 15.89 MB
Nuotolinio mokymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mokymosi aplinkos 2024-03-06 23:25:00 378.04 KB
Pasirengimo priemonių planas 2024-03-06 23:25:51 121.37 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2024-03-06 23:25:16 127.15 KB
Rekomendacijos tėvams 2024-03-06 23:25:28 133.34 KB
Emocinės sveikatos stiprinimas (1) 2024-03-06 23:25:32 967.53 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023 - 2024 PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2024-03-07 09:29:56 111.12 KB
2023 - 2024 PUSMEČIŲ IR MOKINIŲ ATOSTOGŲ KALENDORIUS 2024-03-06 00:07:05 54.29 KB
2023 -2024 PAMOKŲ LAIKAS 2024-03-07 09:29:40 71.96 KB
Kultūros paso ataskaitos Atnaujinta Dydis
Kultūros paso ataskaita 2022 2024-03-06 07:35:02 117.61 KB
Kultūros paso ataskaita 2021 2024-03-06 07:35:02 252.21 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vadovo 2023 metų veiklos ataskaita 2024-03-07 13:53:30 1.02 MB
Vadovo 2022 metų veiklos ataskaita 2024-03-05 14:53:38 873.29 KB
Vadovo 2021 metų veiklos ataskaita 2024-03-04 04:06:05 217.61 KB
Vadovo 2020 metų veiklos ataskaita 2024-03-05 21:53:40 5 MB
Vadovo 2019 metų veiklos ataskaita 2024-03-06 05:10:52 4.24 MB
Vadovo 2018 metų veiklos ataskaita 2024-03-06 10:59:16 2.5 MB
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Konsultacijos
Mokytojų organizuojamos konsultacijos 2024-03-06 07:35:03 144.9 KB
IŠNUOMOTOS PATALPOS Atnaujinta Dydis
Išnuomotos patalpos nuo 2023-09 2024-03-05 23:55:36 90.44 KB
Patalpų nuoma nuo 2023-01 iki 2023-06 2024-03-05 23:52:47 38.29 KB
Patalpų nuoma nuo 2022-09 iki 2022-12 2024-03-06 00:07:56 42.36 KB
Patalpų nuoma 2022 m. 2024-03-06 00:05:50 40.84 KB
Patalpų nuomos aprašas ir įkainiai
Nuomos tvarkos aprašas 2024-03-05 23:55:46 312.44 KB
Įsakymas dėl Kauno mokyklos- darželio „Rūtelė" patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo 2023-09-19 Nr. V-8 2024-03-05 23:55:55 418.5 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas Atnaujinta Dydis
Ugdymo turinio atnaujinimas tėvams 2024-03-04 18:00:55 2.75 MB
Ugdymo turinio atnaujinimo planas 2024-03-04 04:04:22 26.58 KB
Įėjimo į mokyklos teritoriją per vartelius tvarka Atnaujinta Dydis
Ką daryti pametus įėjimo-išėjimo kortelę? 2024-03-06 23:25:21 12.14 KB
Dokumentai Atnaujinta Dydis
Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo 2024-03-06 07:35:04 73.46 KB
Informacija dėl vaizdo stebėjimo 2024-03-06 07:35:05 47.17 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-03-06 07:35:05 156.01 KB
Mokinių, tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-03-06 07:35:06 142.79 KB
Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas 2024-03-06 07:35:06 78.35 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 2024-03-06 07:35:07 75.64 KB
ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-03-06 07:35:07 216.88 KB