Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”
Dokumentai
Metodiniai planai Atnaujinta Dydis
2020
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2020 2020-09-28 10:04:11 72.35 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2020 2020-09-27 18:03:32 130.29 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2020 2020-09-26 09:34:08 133.93 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2020 2020-09-26 09:34:20 61.91 KB
2019
Metodinės veiklos planas gruodis 2019 2020-09-26 09:34:41 165.03 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2019 2020-09-26 09:35:01 167.74 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2019 2020-09-28 02:55:39 93.58 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2019 2020-09-26 09:34:00 67.56 KB
Metodinės veiklos planas birželis 2019 2020-09-26 09:06:24 56.65 KB
Metodinės veiklos planas gegužė 2019 2020-09-26 08:08:26 62.45 KB
Metodinės veiklos planas balandis 2019 2020-09-26 08:08:19 58.88 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2019 2020-09-26 08:01:39 43.85 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2019 2020-09-26 07:58:28 45.72 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2019 2020-09-26 08:02:29 92.07 KB
2018
Metodinės veiklos planas gruodis 2018 2020-09-27 10:19:25 47.53 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2018 2020-09-26 07:58:47 44.27 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2018 2020-09-26 07:58:54 47.6 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2018 2020-09-27 17:41:03 67.68 KB
2018 m. gegužės mėn. 2020-09-26 08:08:16 45.6 KB
2018 m. balandžio mėn. 2020-09-26 08:08:14 40.44 KB
2018 m. kovo mėn. 2020-09-27 18:39:08 39.83 KB
2018 m. vasario mėn. 2020-09-26 08:06:41 38.52 KB
2018 m. sausio mėn. 2020-09-26 08:06:02 31.93 KB
2017
2017 m. lapkričio mėn. 2020-09-26 08:05:35 46.42 KB
2017 m. spalio mėn. 2020-09-27 17:24:14 38.8 KB
2017 m. rugsėjo mėn. 2020-09-26 08:04:45 47.49 KB
2017 m. gegužės mėn. 2020-09-26 20:45:09 64.76 KB
2017 m. balanžio mėn. 2020-09-26 13:41:20 52.06 KB
2017 m. kovo mėn. 2020-09-26 08:03:57 59.89 KB
2017 m. vasario mėn. 2020-09-26 08:03:48 55.27 KB
2017 m. sausio mėn. 2020-09-27 13:01:03 51.76 KB
2016
2016 m. gruodžio mėn. 2020-09-26 12:47:16 60.92 KB
2016 m. lapkričio mėn. 2020-09-26 08:03:29 54.37 KB
2016 m. spalio mėn. 2020-09-28 20:32:38 57.46 KB
2016 m. rugsėjo mėn. 2020-09-26 18:54:15 61.83 KB
2016 m. gegužės mėn. 2020-09-26 08:03:20 69.68 KB
2016 m. balandžio mėn. 2020-09-27 14:06:01 58.7 KB
2016 m. kovo mėn. 2020-09-26 08:03:13 60.55 KB
2016 m. vasario mėn. 2020-09-26 07:58:33 54.85 KB
2016 m. sausio mėn. 2020-09-26 23:32:22 43.5 KB
2015
2015 m. gruodžio mėn. 2020-09-26 08:03:11 52.71 KB
2015 m. lapkričio mėn. 2020-09-26 09:08:11 48.98 KB
2015 m. spalio mėn. 2020-09-26 08:01:10 44.18 KB
2015 m. birželio mėn. 2020-09-26 08:00:44 18.96 KB
2015 m. gegužės mėn. 2020-09-26 08:00:18 19.67 KB
2015 m. balandžio mėn. 2020-09-26 07:59:54 16.94 KB
2015 m. kovo mėn. 2020-09-26 07:59:34 15.3 KB
2015 m. vasario mėn. 2020-09-26 07:59:18 40 KB
2015 m. sausio mėn. 2020-09-26 17:32:25 41.5 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Dėl mokesčio už darželį sumažinimo tėvų atostogų metu 2020-09-28 04:26:46 54.5 KB
Dėl nedalyvavimo pamokose, nes išvažiuoja 2020-09-26 08:08:31 50 KB
Įstaigos veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2020-09-27 06:37:06 169.82 KB
Mokyklos-darželio "Rūtelė" asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-09-26 09:43:28 419.17 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2020-09-28 12:45:00 218.38 KB
Priėmimo tvarka Atnaujinta Dydis
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo pakeitimai 2020-09-28 12:39:38 111.22 KB
Kauno mokyklos - darželio "Rūtelė" teritorija 2020-09-28 10:53:27 126.86 KB
Įsakymas dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse mokslo metais 2020-09-26 09:44:34 222.82 KB
Vartotojo vadovas - instrukcija kaip naudotis sistema 2020-09-26 09:43:55 470.77 KB
Priskirtos teritorijos asmenims priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą 2020-09-28 12:45:17 856.07 KB
„Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos“ 2020-09-28 02:45:45 44.49 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketv. 2020-09-26 18:13:10 1.81 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketv. 2020-09-26 08:18:38 1.2 MB
2020 metų I ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv. 2020-09-26 08:19:19 495.58 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv. 2020-09-26 08:19:07 1.06 MB
2019 metų IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. metinis. 2020-09-26 08:18:49 3.29 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019m. IV ketv. 2020-09-26 16:27:06 3.21 MB
2019 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketv. 2020-09-26 08:08:52 3.53 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019m. iii ketv 2020-09-26 08:20:03 1.17 MB
2019 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. II ketvirtis 2020-09-26 08:43:41 5.7 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. ii ketvirtis 2020-09-26 08:29:20 728.57 KB
2019 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. 2020-09-28 20:58:33 2.83 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. 2020-09-26 08:29:10 817.7 KB
2018 metų IV ketvirtis
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_03_31 2020-09-26 19:45:53 1.91 MB
2018 metų III ketvirtis
2018 III ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymas 09 30 2020-09-27 14:41:05 3.23 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_09_30 2020-09-26 08:29:55 1.89 MB
2018 metų II ketvirtis
2018 II ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymas 06 30 2020-09-26 08:43:35 3.17 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_06_30 2020-09-26 08:34:03 1.96 MB
2018 metų I ketvirtis
I ketvirčio 2 forma su aiškinamuoju raštu 2020-09-26 08:43:33 2.84 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_03_31 2020-09-27 18:38:41 1.91 MB
2017 metų IV ketvirtis
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-09-28 03:56:37 8.93 MB
2017 m. IV ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 2020-09-26 08:43:29 4.39 MB
2017 metų III ketvirtis
2017 09 30 ketvirtinis balansas 2020-09-27 11:41:52 1.73 MB
2 forma sunaiškinamuoju 2017 09 30 2020-09-26 09:59:44 2.68 MB
2017 metų II ketvirtis
Balansas 2017 06 30 2020-09-28 03:41:30 1.81 MB
2 forma su aiškinamuoju 2017 06 30 2020-09-26 08:43:17 2.58 MB
2017 metų I ketvirtis
2017 metų finansinės ataskaitos 2020-09-26 08:41:07 5.29 MB
2016 metų IV ketvirtis
Informacija apie ugdymo lėšas, skirtas darželinukų ugdymo sąlygų tenkinimui 2020-09-28 02:15:03 23.5 KB
2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2020-09-26 09:58:59 7.92 MB
2016 metų IV ketvirčio 2 formos su aiškinamuoju raštu 2020-09-27 04:09:23 19.34 MB
2016 metų III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sumų vykdymo ataskaita 2020-09-27 14:59:59 28.78 MB
Finansavimo sumų ataskaita 2016-09-30 2020-09-26 08:38:59 649.62 KB
Finansinės būklės ataskaita 2016-09 -30 2020-09-26 08:39:09 1.56 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30 2020-09-26 08:39:22 818.31 KB
2016 metų II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020-09-26 08:38:33 1.4 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-09-26 16:01:01 825.45 KB
Finansavimo sumos 2020-09-27 17:48:18 653.76 KB
Biudžetų išlaidų sumų vykdymo ataskaita 2020-09-28 01:44:41 21.7 MB
2016 metų I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020-09-27 21:04:11 1.51 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-09-28 03:19:11 807.18 KB
Finansavimo sumos 2020-09-26 16:00:50 639.82 KB
2015 metų IV ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita 2014 12 31 2020-09-28 12:56:26 59 KB
Finansavimo sumos 2015 03 31 2020-09-26 08:18:33 28 KB
Finansinės būklės ataskaita 1 2020-09-26 08:26:17 948.94 KB
Finansinės būklės ataskaita 2 2020-09-26 08:28:12 646.74 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-09-26 08:28:13 856.04 KB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2020-09-26 08:30:40 605.36 KB
Finansavimo sumos 2020-09-28 01:41:26 644.32 KB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2020-09-28 01:36:44 605.36 KB
Aiškinamasis raštas 3 2020-09-26 08:33:13 950.87 KB
Aiškinamasis raštas 4 2020-09-27 07:36:09 919.94 KB
Aiškinamasis raštas 6 2020-09-26 08:33:17 869.83 KB
Aiškinamasis raštas 7 2020-09-26 08:33:20 763 KB
Aiškinamasis raštas 8 2020-09-26 11:59:28 551.53 KB
Aiškinamojo rašto 1 priedas 2020-09-27 09:32:46 744.18 KB
Aiškinamojo rašto 2 priedas 1 2020-09-28 10:51:25 772.75 KB
Aiškinamojo rašto 2 priedas 2 2020-09-27 05:25:02 520.14 KB
Aiškinamojo rašto 3 priedas 2020-09-27 16:26:08 530.4 KB
Aiškinamojo rašto 4 priedas 2020-09-26 08:33:46 458.91 KB
Aiškinamojo rašto 5 priedas 2020-09-28 14:30:18 458.91 KB
Aiškinamjoo rašto 6 priedas 2020-09-26 22:27:33 647.85 KB
Aiškinamojo rašto 7 priedas 2020-09-27 20:00:04 493.83 KB
Aiškinamojo rašto 8 priedas 2020-09-26 08:34:11 485.8 KB
Aiškinamojo rašto 9 priedas 2020-09-27 17:07:48 825.77 KB
Aiškinamojo rašto 10 priedas 2020-09-27 13:18:48 218.87 KB
Aiškinamojo rašto 11 priedas 2020-09-28 15:27:28 623.53 KB
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 1 2020-09-27 19:37:41 627.06 KB
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 2 2020-09-28 20:43:52 501.48 KB
2 forma.Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2020-09-26 18:53:00 228.25 KB
2 forma. Savaivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 2020-09-26 08:38:11 228.76 KB
2 forma. Spec. lėšų programa 2020-09-26 20:34:55 226.2 KB
2 forma. Specialioji dotacijos 2020-09-27 17:26:29 226.44 KB
2 forma. Investicijų programa 2020-09-28 15:25:04 225.68 KB
2015 metų III ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020-09-26 08:23:28 44 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-09-26 08:23:32 57 KB
Finanasavimo sumos 2015 09 30 2020-09-26 08:23:35 34.5 KB
Forma Nr.1 2020-09-26 08:23:46 100.91 KB
Forma Nr.2 2020-09-26 08:23:55 225.68 KB
Forma Nr.2-4mm 2020-09-26 08:24:07 226.15 KB
Forma Nr.2-4 2020-09-27 08:12:42 228.34 KB
Forma Nr.2-4s 2020-09-26 08:24:42 226.23 KB
Forma Nr.2-7 2020-09-27 11:00:16 227.4 KB
Forma Nr.4 2020-09-26 08:25:38 148.65 KB
2015 metų II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020-09-27 20:24:40 37 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-09-28 00:22:37 46 KB
Finanasavimo sumos 2015 06 30 2020-09-26 23:07:05 26.5 KB
Forma Nr.1 2020-09-27 10:35:41 14.6 KB
Forma Nr.2-4 2020-09-27 16:07:13 105.76 KB
Forma Nr.2-4s 2020-09-26 08:30:13 104.8 KB
Forma Nr.2-7 2020-09-26 10:10:05 105.39 KB
Forma Nr.4 2020-09-28 12:20:36 54.04 KB
Forma nr.1_2015_06_30 2020-09-26 23:42:51 14.6 KB
2015 metų I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020-09-26 08:45:13 38 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-09-28 01:59:51 47 KB
Aiškinamasis raštas 2020-09-26 08:45:43 60 KB
Forma Nr.1 2020-09-26 08:44:48 14.68 KB
Forma Nr.2-4 2020-09-26 08:46:22 105.5 KB
Forma Nr.2-4s 2020-09-28 02:41:39 105.54 KB
Forma Nr.2-7 2020-09-26 08:44:04 105.7 KB
Forma Nr.4 2020-09-27 21:07:58 53.71 KB
2014 metų IV ketvirtis
Finansavimo sumos 2014 12 31 2020-09-26 08:14:15 35 KB
Finansinės būklės ataskaita 2014 12 31 2020-09-26 08:14:25 37 KB
Pinigų srautų ataskata 2014 12 31 2020-09-26 08:14:56 57.5 KB
Aiškinamasis raštas 2020-09-26 08:15:23 113.5 KB
Priedas Nr.1 2020-09-28 16:23:45 32 KB
Priedas Nr.3 2020-09-26 08:16:27 34 KB
Priedas Nr.4 2020-09-27 06:44:33 56.5 KB
Priedas Nr.5 2020-09-26 08:18:12 23 KB
Priedas Nr.6 2020-09-28 16:59:13 61 KB
Priedas Nr.7 2020-09-26 08:18:17 15.5 KB
Priedas Nr.8 2020-09-27 17:30:00 82 KB
Priedas Nr.9 2020-09-26 08:18:23 25.5 KB
Priedas Nr.10 2020-09-26 08:18:26 18.5 KB
Priedas Nr.11 2020-09-26 08:18:30 21.5 KB
2014 metų III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020-09-26 08:14:06 540 KB
2013 metų IV ketvirtis
Aškinamasis raštas 2020-09-28 03:26:15 112.5 KB
Priedas Nr.3 2020-09-26 08:13:19 41 KB
Priedas Nr.4 2020-09-26 08:13:21 64 KB
Priedas Nr.5 2020-09-26 08:13:25 23 KB
Priedas Nr.6 2020-09-26 08:13:28 61 KB
Priedas Nr.8 2020-09-26 08:13:36 89 KB
Priedas Nr.9 2020-09-27 20:52:48 32.5 KB
Priedas Nr.10 2020-09-26 08:13:48 18.5 KB
Priedas Nr.11 2020-09-26 08:13:56 21.5 KB
2012 metų III ketvirtis
Finansavimo sumos 2012 09 30 2020-09-26 08:11:52 32 KB
Finansines būklės ataskaita 2012 09 30 2020-09-26 08:12:43 42 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 09 30 2020-09-26 08:13:11 35.5 KB
2012 metų II ketvirtis
Finansavimo sumos 2012 06 30 2020-09-26 08:10:14 33 KB
Finansines būkles ataskaita 2012 06 30 2020-09-26 08:10:41 42 KB
Veiklos rezultatų 2012 06 30 2020-09-26 08:11:13 35.5 KB
2012 metų I ketvirtis
Finansines būklės ataskaita 2012 03 31 2020-09-28 14:53:42 42 KB
Finansavimo sumos 2012 03 31 2020-09-28 12:37:38 32.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 03 31 2020-09-28 04:08:01 35.5 KB
2011 metų IV ketvirtis
Finansines būklės ataskaita 2011 metams 2020-09-26 08:29:30 42 KB
Finansavimo sumos 2011 metams 2020-09-26 08:23:19 31.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2011 metams 2020-09-26 08:23:22 35.5 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2019 2020-09-26 08:28:53 4.24 MB
Kultūros paso ataskaita 2019 2020-09-26 08:28:47 3.35 MB
Pedagogų etikos kodeksas 2020-09-26 09:43:30 97.86 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Pirkimų skelbimai 2020 2020-09-26 08:28:35 137.2 KB
Rūtelės viešųjų pirkimų organizavimo taisykles 2018 (1) 2020-09-26 08:28:40 158 KB
Mokyklos - darželio „Rūtelė“ viešųjų pirkimų planas 2020 2020-09-26 08:28:30 150.75 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2017 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2020-09-26 09:43:11 21.4 KB
2016 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2020-09-26 09:43:24 38.35 KB
2015 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2020-09-26 09:43:21 32.4 KB
2014 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2020-09-27 20:50:45 47.5 KB
2013 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2020-09-26 09:43:15 49 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencija 2018 - 2020 2020-09-28 02:44:09 114.99 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2020-09-26 09:03:24 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2020-09-26 09:03:37 41.78 KB
Mokesčio tvarkos aprašas 2020-09-26 09:03:33 95.3 KB
Kauno mokyklos-darželio "Rūtelė" ikimokyklinio ugdymo programa 2020-09-28 04:04:23 1.6 MB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2020-09-28 12:45:00 218.38 KB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO TESTAVIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATŲ Paaiškinimai 2020-09-26 07:53:41 220.33 KB
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATAI 4 KLASĖ 2020-09-26 16:16:53 688 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2017 2020-09-27 02:03:21 333.31 KB
3-4 klasių mokinių apklausa apie patyčias mokykloje 2020-09-27 11:30:00 685.09 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2017 m. 2020-09-26 07:56:17 685.09 KB
Tėvų, globėjų apklausos rezultatai_2016 2020-09-27 21:51:30 377.71 KB
Tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimas PIRLS 2016 2020-09-27 22:30:11 335.79 KB
Papildyta antrokų diagnostinių testų ataskaita 2020-09-26 07:55:00 471.67 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2020-09-26 13:15:25 455.84 KB
2 klasių stanadartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2020-09-28 14:55:35 391.88 KB
4 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai 2015 m. 2020-09-26 07:53:32 451.26 KB
Tėvų apklausos apie mokyklą rezultatai 2020-09-26 07:53:28 88.5 KB
3 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2020-09-26 07:53:26 27 KB
4 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2020-09-26 17:05:07 27 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo 2012-2013 mokslo metais apibendinimas specialaus ugdymo srityje 2020-09-27 11:46:33 35 KB
Standartizuotų testų ketvirtokams rezultatai ir palyginimas su šalies rezultatais 2020-09-26 07:53:17 220.88 KB
Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę (2014 lapkritis) 2020-09-26 07:58:12 464.53 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 2020-09-28 02:19:44 339.39 KB
3-4 klasių mokinių tyrimas apie patyčias mokykloje 2019 2020-09-26 19:54:34 315.06 KB
3 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2020-09-28 07:10:40 407.87 KB
4 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2020-09-28 05:22:30 407.69 KB
Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 2020-09-26 07:53:37 365.65 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VGK darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-27 12:16:56 168.86 KB
VGK darbo planas 2019 2020-09-28 14:44:13 52.2 KB
Veiklos planai Atnaujinta Dydis
2020 metų veiklos planas 2020-09-26 07:58:18 401.58 KB
Streteginiai planai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas(2019-2021) 2020-09-26 07:58:26 247.5 KB
Strateginis planas (2016 - 2018) 2020-09-28 19:32:07 80.94 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2020-09-26 09:48:31 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2020-09-26 09:48:36 74.69 KB
Prieš mokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo programa 2020-09-28 04:39:19 1.57 MB
Mokesčio tvarkos aprašas 2020-09-27 21:37:28 95.3 KB
Priėmimo tvarka 2020-09-27 21:37:33 48.62 KB
Z kartos vaikai 2020-09-26 09:44:56 184.38 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2020-09-28 12:45:00 218.38 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Kauno mokyklos - darželio „Rūtelė'' mokinių pasiekimų ir pažangos aparašas 2020-09-27 00:53:37 469.72 KB
Mokinių lankomumo tvarka 2020-09-27 00:53:49 75.04 KB
Testų rezultatai 2018 2020-09-27 11:25:08 440.33 KB
2 ir 4 klasių NEC ataskaita 2018 2020-09-28 00:59:26 1.22 MB
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2020-09-27 06:37:06 169.82 KB
2 klasių NEC ataskaita 2019 2020-09-26 09:39:30 924 KB
4 klasių NEC ataskaita 2019 2020-09-26 09:39:47 620.83 KB
2020-2021 mokslo metų ugdymo planas 2020-09-28 13:30:02 259.74 KB
Logopedės dokumentai Atnaujinta Dydis
Su sklandžia kalba susijęs ir pirštų miklumas 2020-09-28 16:17:00 48.5 KB
Valgiaraštis Atnaujinta Dydis
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (1) 2020-09-26 09:48:44 411.43 KB
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (2) 2020-09-26 09:48:49 296.28 KB
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (3) 2020-09-26 09:48:57 295.47 KB
Nuotolinio mokymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Pasirengimo priemonių planas 2020-09-28 13:22:57 121.37 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020-09-28 19:29:54 127.15 KB
Nuotolinio mokymo pamokų tvarkaraštis 2020-09-28 14:23:33 213.45 KB
Rekomendacijos tėvams 2020-09-27 14:01:22 133.34 KB
Mokymo planai 2020-09-28 13:22:40 359.41 KB
Nuotolinio mokymo neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2020-09-27 15:41:08 33.5 KB
Psichologės nuotolinio darbo tvarkaraštis 2020-09-27 07:27:00 175.57 KB
Logopedės nuotolinio darbo tvarkaraštis 2020-09-28 11:44:47 77.9 KB
Emocinės sveikatos stiprinimas (1) 2020-09-28 18:33:26 967.53 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2020 - 2021 m. m. 2020-09-28 21:46:35 125.85 KB
Pamokų laikas 2020-09-28 12:56:27 53.79 KB
Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 2020 - 2021 m. m. 2020-09-28 13:47:45 71.17 KB
Pusmečių ir mokinių atostogų kalendorius 2020 -2021 m. m. 2020-09-28 13:41:23 57.05 KB