Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”
Dokumentai
Metodiniai planai Atnaujinta Dydis
2020
Metodinės veiklos planas kovas 2020 2020-04-05 00:51:41 130.29 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2020 2020-04-04 16:26:21 133.93 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2020 2020-04-04 11:54:32 61.91 KB
2019
Metodinės veiklos planas gruodis 2019 2020-04-04 07:32:24 165.03 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2019 2020-04-04 20:31:51 167.74 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2019 2020-04-05 00:51:43 93.58 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2019 2020-04-04 22:54:14 67.56 KB
Metodinės veiklos planas birželis 2019 2020-04-04 21:56:02 56.65 KB
Metodinės veiklos planas gegužė 2019 2020-04-04 06:34:36 62.45 KB
Metodinės veiklos planas balandis 2019 2020-04-02 18:48:55 58.88 KB
Metodinės veiklos planas kovas 2019 2020-04-04 11:56:40 43.85 KB
Metodinės veiklos planas vasaris 2019 2020-04-04 16:22:11 45.72 KB
Metodinės veiklos planas sausis 2019 2020-04-04 09:24:55 92.07 KB
2018
Metodinės veiklos planas gruodis 2018 2020-04-04 06:48:50 47.53 KB
Metodinės veiklos planas lapkritis 2018 2020-04-04 14:26:39 44.27 KB
Metodinės veiklos planas spalis 2018 2020-04-02 05:07:46 47.6 KB
Metodinės veiklos planas rugsėjis 2018 2020-04-04 18:29:06 67.68 KB
2018 m. gegužės mėn. 2020-04-03 02:59:46 45.6 KB
2018 m. balandžio mėn. 2020-03-31 08:24:06 40.44 KB
2018 m. kovo mėn. 2020-04-02 00:14:44 39.83 KB
2018 m. vasario mėn. 2020-04-04 22:23:07 38.52 KB
2018 m. sausio mėn. 2020-04-04 01:51:26 31.93 KB
2017
2017 m. lapkričio mėn. 2020-04-04 14:04:08 46.42 KB
2017 m. spalio mėn. 2020-04-04 03:44:33 38.8 KB
2017 m. rugsėjo mėn. 2020-04-04 21:21:59 47.49 KB
2017 m. gegužės mėn. 2020-04-03 02:06:49 64.76 KB
2017 m. balanžio mėn. 2020-04-04 20:52:24 52.06 KB
2017 m. kovo mėn. 2020-04-04 17:57:42 59.89 KB
2017 m. vasario mėn. 2020-04-05 01:30:03 55.27 KB
2017 m. sausio mėn. 2020-04-05 01:58:45 51.76 KB
2016
2016 m. gruodžio mėn. 2020-04-04 14:49:35 60.92 KB
2016 m. lapkričio mėn. 2020-04-04 19:02:12 54.37 KB
2016 m. spalio mėn. 2020-04-03 03:20:07 57.46 KB
2016 m. rugsėjo mėn. 2020-04-04 22:01:34 61.83 KB
2016 m. gegužės mėn. 2020-03-31 03:16:32 69.68 KB
2016 m. balandžio mėn. 2020-04-05 00:53:36 58.7 KB
2016 m. kovo mėn. 2020-04-03 23:59:04 60.55 KB
2016 m. vasario mėn. 2020-04-04 23:49:19 54.85 KB
2016 m. sausio mėn. 2020-04-04 18:22:39 43.5 KB
2015
2015 m. gruodžio mėn. 2020-04-04 19:44:36 52.71 KB
2015 m. lapkričio mėn. 2020-04-04 11:06:28 48.98 KB
2015 m. spalio mėn. 2020-04-02 18:38:21 44.18 KB
2015 m. birželio mėn. 2020-04-04 08:08:10 18.96 KB
2015 m. gegužės mėn. 2020-04-05 00:53:47 19.67 KB
2015 m. balandžio mėn. 2020-04-04 11:23:49 16.94 KB
2015 m. kovo mėn. 2020-04-05 01:42:04 15.3 KB
2015 m. vasario mėn. 2020-04-04 14:10:34 40 KB
2015 m. sausio mėn. 2020-04-04 14:55:09 41.5 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Dėl mokesčio už darželį sumažinimo tėvų atostogų metu 2020-04-03 10:36:43 54.5 KB
Dėl nedalyvavimo pamokose, nes išvažiuoja 2020-04-02 19:59:20 50 KB
Įstaigos veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2020-04-04 20:48:05 169.82 KB
Mokyklos-darželio "Rūtelė" asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-04-05 00:03:43 419.17 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2020-04-03 17:19:18 218.38 KB
Priėmimo tvarka Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas Nr. T-33 2020-04-04 18:33:00 282.7 KB
Vartotojo vadovas - instrukcija kaip naudotis sistema 2020-04-04 18:33:49 470.77 KB
Įsakymas dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse mokslo metais 2020-04-02 21:18:00 222.82 KB
Priskirtos teritorijos asmenims priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą 2020-04-03 22:25:10 856.07 KB
„Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos“ 2020-04-04 05:14:08 44.49 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 metų IV ketvirtis
Forma nr. 2 2020-04-04 12:59:12 1.46 MB
Forma nr. 4 2020-04-01 02:05:49 280 KB
Aiškinamasis raštas prie formų nr. 2, 4 2020-03-30 22:43:48 658.3 KB
2019 metų III ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 09 30 2020-04-02 05:51:42 199.27 KB
Forma nr. 2, 2019 09 2020-04-04 19:07:15 2.41 MB
Forma nr. 4, 2019 09 2020-04-04 12:53:15 129.59 KB
Aiškinamasis raštas priedas nr. 1 2020-04-04 09:23:42 705.63 KB
Aiškinamasis raštas 2019 09 30 2020-04-04 09:53:09 589.72 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019 09 30 2020-04-04 11:38:20 209.56 KB
2019 metų II ketvirtis
Biudžeto sąmatos vykdymo apskaitos 2019 03 31 2020-04-01 15:27:41 5.5 MB
2019 metų I ketvirtis
1 forma Rūtelė 2019 03 31 2020-04-04 12:31:54 193.72 KB
4 forma Rūtelė 2019 03 31 2020-04-04 14:39:46 358.25 KB
2018 metų III ketvirtis
2018 III ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymas 09 30 2020-04-02 02:55:33 3.23 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_09_30 2020-04-04 21:50:49 1.89 MB
2018 metų II ketvirtis
2018 II ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymas 06 30 2020-04-04 07:42:36 3.17 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_06_30 2020-04-04 10:25:28 1.96 MB
2018 metų I ketvirtis
I ketvirčio 2 forma su aiškinamuoju raštu 2020-03-31 15:48:46 2.84 MB
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_03_31 2020-04-04 07:12:34 1.91 MB
2017 metų IV ketvirtis
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-04-04 19:55:03 8.93 MB
2017 m. IV ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 2020-04-01 19:22:27 4.39 MB
2017 metų III ketvirtis
2017 09 30 ketvirtinis balansas 2020-04-02 20:45:26 1.73 MB
2 forma sunaiškinamuoju 2017 09 30 2020-04-04 13:52:20 2.68 MB
2017 metų II ketvirtis
Balansas 2017 06 30 2020-03-31 11:36:40 1.81 MB
2 forma su aiškinamuoju 2017 06 30 2020-03-28 01:12:10 2.58 MB
2017 metų I ketvirtis
2017 metų finansinės ataskaitos 2020-04-01 12:14:12 5.29 MB
2016 metų IV ketvirtis
Informacija apie ugdymo lėšas, skirtas darželinukų ugdymo sąlygų tenkinimui 2020-04-04 14:27:08 23.5 KB
2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2020-04-03 20:51:03 7.92 MB
2016 metų IV ketvirčio 2 formos su aiškinamuoju raštu 2020-04-02 03:48:44 19.34 MB
2016 metų III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sumų vykdymo ataskaita 2020-04-04 12:45:17 28.78 MB
Finansavimo sumų ataskaita 2016-09-30 2020-04-04 23:16:29 649.62 KB
Finansinės būklės ataskaita 2016-09 -30 2020-03-29 16:39:37 1.56 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30 2020-04-02 03:01:59 818.31 KB
2016 metų II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020-04-04 07:12:13 1.4 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-04-04 03:20:54 825.45 KB
Finansavimo sumos 2020-04-01 21:05:24 653.76 KB
Biudžetų išlaidų sumų vykdymo ataskaita 2020-04-04 01:38:05 21.7 MB
2016 metų I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020-04-04 22:16:53 1.51 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-04-04 04:56:53 807.18 KB
Finansavimo sumos 2020-04-03 20:59:08 639.82 KB
2015 metų IV ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita 2014 12 31 2020-04-03 20:36:35 59 KB
Finansavimo sumos 2015 03 31 2020-04-04 05:27:15 28 KB
Finansinės būklės ataskaita 1 2020-04-04 21:56:30 948.94 KB
Finansinės būklės ataskaita 2 2020-04-03 23:53:07 646.74 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-04-04 17:52:41 856.04 KB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2020-04-04 00:16:46 605.36 KB
Finansavimo sumos 2020-04-03 16:08:48 644.32 KB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2020-04-04 19:03:26 605.36 KB
Aiškinamasis raštas 3 2020-04-04 07:26:01 950.87 KB
Aiškinamasis raštas 4 2020-04-04 12:52:38 919.94 KB
Aiškinamasis raštas 6 2020-04-05 00:59:58 869.83 KB
Aiškinamasis raštas 7 2020-04-04 22:42:20 763 KB
Aiškinamasis raštas 8 2020-03-31 10:53:11 551.53 KB
Aiškinamojo rašto 1 priedas 2020-04-04 07:42:04 744.18 KB
Aiškinamojo rašto 2 priedas 1 2020-04-02 16:59:23 772.75 KB
Aiškinamojo rašto 2 priedas 2 2020-04-04 11:00:31 520.14 KB
Aiškinamojo rašto 3 priedas 2020-04-03 20:02:50 530.4 KB
Aiškinamojo rašto 4 priedas 2020-03-31 09:25:08 458.91 KB
Aiškinamojo rašto 5 priedas 2020-04-04 17:37:18 458.91 KB
Aiškinamjoo rašto 6 priedas 2020-04-04 14:52:01 647.85 KB
Aiškinamojo rašto 7 priedas 2020-04-04 13:43:45 493.83 KB
Aiškinamojo rašto 8 priedas 2020-04-04 14:21:50 485.8 KB
Aiškinamojo rašto 9 priedas 2020-04-04 13:00:32 825.77 KB
Aiškinamojo rašto 10 priedas 2020-04-04 21:54:28 218.87 KB
Aiškinamojo rašto 11 priedas 2020-04-02 16:36:49 623.53 KB
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 1 2020-04-03 02:40:38 627.06 KB
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 2 2020-04-04 13:40:36 501.48 KB
2 forma.Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2020-04-04 21:52:09 228.25 KB
2 forma. Savaivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 2020-03-28 06:36:55 228.76 KB
2 forma. Spec. lėšų programa 2020-04-04 22:44:47 226.2 KB
2 forma. Specialioji dotacijos 2020-04-04 18:26:19 226.44 KB
2 forma. Investicijų programa 2020-04-04 19:12:26 225.68 KB
2015 metų III ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020-04-01 14:15:04 44 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-04-04 20:09:35 57 KB
Finanasavimo sumos 2015 09 30 2020-04-04 14:42:28 34.5 KB
Forma Nr.1 2020-04-01 06:17:33 100.91 KB
Forma Nr.2 2020-04-04 14:15:50 225.68 KB
Forma Nr.2-4mm 2020-04-05 00:23:12 226.15 KB
Forma Nr.2-4 2020-04-04 05:33:56 228.34 KB
Forma Nr.2-4s 2020-04-04 23:16:17 226.23 KB
Forma Nr.2-7 2020-04-04 15:09:22 227.4 KB
Forma Nr.4 2020-04-04 04:56:12 148.65 KB
2015 metų II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020-04-01 18:42:23 37 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-04-04 22:15:08 46 KB
Finanasavimo sumos 2015 06 30 2020-04-04 22:35:12 26.5 KB
Forma Nr.1 2020-04-04 19:25:52 14.6 KB
Forma Nr.2-4 2020-04-03 22:09:06 105.76 KB
Forma Nr.2-4s 2020-04-02 00:38:21 104.8 KB
Forma Nr.2-7 2020-04-04 15:58:29 105.39 KB
Forma Nr.4 2020-04-01 12:46:39 54.04 KB
Forma nr.1_2015_06_30 2020-04-04 22:52:21 14.6 KB
2015 metų I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020-04-04 07:47:57 38 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-04-04 09:03:24 47 KB
Aiškinamasis raštas 2020-04-04 23:51:28 60 KB
Forma Nr.1 2020-03-30 18:13:40 14.68 KB
Forma Nr.2-4 2020-04-01 01:21:59 105.5 KB
Forma Nr.2-4s 2020-04-04 05:49:16 105.54 KB
Forma Nr.2-7 2020-04-03 14:04:18 105.7 KB
Forma Nr.4 2020-04-04 22:58:16 53.71 KB
2014 metų IV ketvirtis
Finansavimo sumos 2014 12 31 2020-04-04 03:50:38 35 KB
Finansinės būklės ataskaita 2014 12 31 2020-04-04 10:51:38 37 KB
Pinigų srautų ataskata 2014 12 31 2020-04-05 00:34:08 57.5 KB
Aiškinamasis raštas 2020-04-03 15:37:18 113.5 KB
Priedas Nr.1 2020-04-04 13:29:14 32 KB
Priedas Nr.3 2020-04-04 14:15:26 34 KB
Priedas Nr.4 2020-04-04 07:39:58 56.5 KB
Priedas Nr.5 2020-04-04 07:40:03 23 KB
Priedas Nr.6 2020-04-04 12:04:26 61 KB
Priedas Nr.7 2020-04-04 15:06:28 15.5 KB
Priedas Nr.8 2020-04-05 01:12:42 82 KB
Priedas Nr.9 2020-04-04 07:40:21 25.5 KB
Priedas Nr.10 2020-04-04 07:40:26 18.5 KB
Priedas Nr.11 2020-04-04 07:40:30 21.5 KB
2014 metų III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020-04-04 07:39:51 540 KB
2013 metų IV ketvirtis
Aškinamasis raštas 2020-04-04 07:39:08 112.5 KB
Priedas Nr.3 2020-04-04 07:39:14 41 KB
Priedas Nr.4 2020-04-04 12:32:52 64 KB
Priedas Nr.5 2020-04-04 07:39:21 23 KB
Priedas Nr.6 2020-04-04 07:39:25 61 KB
Priedas Nr.8 2020-04-05 01:05:45 89 KB
Priedas Nr.9 2020-04-04 07:39:40 32.5 KB
Priedas Nr.10 2020-04-04 07:36:09 18.5 KB
Priedas Nr.11 2020-04-04 10:24:23 21.5 KB
2012 metų III ketvirtis
Finansavimo sumos 2012 09 30 2020-04-04 23:23:06 32 KB
Finansines būklės ataskaita 2012 09 30 2020-04-04 10:21:15 42 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 09 30 2020-04-04 07:39:02 35.5 KB
2012 metų II ketvirtis
Finansavimo sumos 2012 06 30 2020-04-04 07:54:38 33 KB
Finansines būkles ataskaita 2012 06 30 2020-04-04 08:32:01 42 KB
Veiklos rezultatų 2012 06 30 2020-04-04 07:38:51 35.5 KB
2012 metų I ketvirtis
Finansines būklės ataskaita 2012 03 31 2020-04-04 07:38:23 42 KB
Finansavimo sumos 2012 03 31 2020-04-04 07:38:27 32.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 03 31 2020-04-05 00:54:02 35.5 KB
2011 metų IV ketvirtis
Finansines būklės ataskaita 2011 metams 2020-04-04 19:25:33 42 KB
Finansavimo sumos 2011 metams 2020-04-04 07:38:17 31.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2011 metams 2020-04-04 07:38:21 35.5 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2019 2020-04-04 11:12:43 4.24 MB
Kultūros paso ataskaita 2019 2020-04-04 07:00:42 3.35 MB
Pedagogų etikos kodeksas 2020-04-04 15:03:27 97.86 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Pirkimų skelbimai 2020 2020-04-04 19:23:32 81.2 KB
Teikiamų maisto produktų kainos 2020-04-05 01:32:09 11.72 KB
Rūtelės viešųjų pirkimų organizavimo taisykles 2018 (1) 2020-04-04 11:24:23 158 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2017 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2020-04-04 23:37:12 21.4 KB
2016 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2020-04-04 07:40:38 38.35 KB
2015 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2020-04-04 07:40:41 32.4 KB
2014 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2020-04-04 23:23:58 47.5 KB
2013 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2020-04-05 02:06:11 49 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencija 2018 - 2020 2020-04-04 16:19:43 114.99 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2020-04-04 08:48:18 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2020-04-04 11:12:28 41.78 KB
Mokesčio tvarkos aprašas 2020-04-02 02:11:26 95.3 KB
Kauno mokyklos-darželio "Rūtelė" ikimokyklinio ugdymo programa 2020-04-01 19:08:25 1.6 MB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2020-04-03 17:19:18 218.38 KB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO TESTAVIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATŲ Paaiškinimai 2020-04-04 07:43:47 220.33 KB
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATAI 4 KLASĖ 2020-04-04 13:05:03 688 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2017 2020-04-04 15:06:10 333.31 KB
3-4 klasių mokinių apklausa apie patyčias mokykloje 2020-04-04 22:28:36 685.09 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2017 m. 2020-04-04 07:41:06 685.09 KB
Tėvų, globėjų apklausos rezultatai_2016 2020-04-04 07:41:12 377.71 KB
Tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimas PIRLS 2016 2020-04-04 10:13:32 335.79 KB
Papildyta antrokų diagnostinių testų ataskaita 2020-04-04 07:41:27 471.67 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2020-04-05 02:51:52 455.84 KB
2 klasių stanadartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2020-04-05 01:37:01 391.88 KB
4 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai 2015 m. 2020-04-04 20:44:21 451.26 KB
Tėvų apklausos apie mokyklą rezultatai 2020-04-04 15:05:45 88.5 KB
3 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2020-04-04 07:41:51 27 KB
4 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2020-04-04 12:11:48 27 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo 2012-2013 mokslo metais apibendinimas specialaus ugdymo srityje 2020-04-04 07:42:02 35 KB
Standartizuotų testų ketvirtokams rezultatai ir palyginimas su šalies rezultatais 2020-04-04 07:42:08 220.88 KB
Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę (2014 lapkritis) 2020-04-04 09:29:11 464.53 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 2020-04-04 14:06:36 339.39 KB
3-4 klasių mokinių tyrimas apie patyčias mokykloje 2019 2020-04-04 07:43:09 315.06 KB
3 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2020-04-05 00:02:19 407.87 KB
4 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2020-04-04 07:43:36 407.69 KB
Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 2020-04-04 20:39:02 365.65 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VGK darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-04-05 00:26:14 168.86 KB
VGK darbo planas 2019 2020-04-05 01:18:03 52.2 KB
Veiklos planai Atnaujinta Dydis
2020 metų veiklos planas 2020-04-04 14:57:34 401.58 KB
Streteginiai planai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas(2019-2021) 2020-04-04 20:06:56 247.5 KB
Strateginis planas (2016 - 2018) 2020-04-04 07:42:19 80.94 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2020-04-04 22:22:59 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2020-04-04 07:42:28 74.69 KB
Prieš mokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo programa 2020-04-04 17:13:08 1.57 MB
Mokesčio tvarkos aprašas 2020-04-04 10:54:29 95.3 KB
Priėmimo tvarka 2020-04-04 13:45:49 48.62 KB
Z kartos vaikai 2020-04-02 23:00:53 184.38 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2020-04-03 17:19:18 218.38 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Kauno mokyklos - darželio „Rūtelė'' mokinių pasiekimų ir pažangos aparašas 2020-04-04 18:38:50 197.49 KB
Mokinių lankomumo tvarka 2020-04-02 14:11:37 75.04 KB
Testų rezultatai 2018 2020-04-01 16:48:10 440.33 KB
2 ir 4 klasių NEC ataskaita 2018 2020-04-02 23:52:19 1.22 MB
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2020-04-04 20:48:05 169.82 KB
2 klasių NEC ataskaita 2019 2020-04-05 01:43:48 924 KB
4 klasių NEC ataskaita 2019 2020-04-04 14:46:22 620.83 KB
2019-2020 mokslo metų ugdymo planas 2020-04-04 20:04:59 57.73 KB
Logopedės dokumentai Atnaujinta Dydis
Su sklandžia kalba susijęs ir pirštų miklumas 2020-04-05 02:44:18 48.5 KB
Valgiaraštis Atnaujinta Dydis
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (1) 2020-04-02 14:22:03 411.43 KB
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (2) 2020-04-04 22:05:17 296.28 KB
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (3) 2020-04-04 02:21:12 295.47 KB
Nuotolinio mokymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Pasirengimo priemonių planas 2020-04-04 11:21:43 121.37 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020-04-04 09:42:24 127.15 KB
Nuotolinio mokymo pamokų tvarkaraštis 2020-04-04 20:12:37 213.45 KB
Rekomendacijos tėvams 2020-04-04 21:39:42 133.34 KB
Mokymo planai 2020-04-04 23:11:28 359.41 KB
Nuotolinio mokymo neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2020-04-04 14:01:07 33.5 KB
Psichologės nuotolinio darbo tvarkaraštis 2020-04-04 14:06:09 175.57 KB