Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Misija, vizija

VIZIJA:

Darnaus vystymosi mokykla, užtikrinanti aukštą ugdymo(si) kokybę, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, sėkmingą kompetencijų plėtotę ir dermę tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo tikslų.

MISIJA:

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą;

Kurti modernią, saugią ir sveiką aplinką;

Siekti ugdymo(si) kokybės, nuolat padedant ugdytiniams tobulinti savo gebėjimus, skatinant mokinių aktyvumą, kūrybingumą, atsakingumą, bendradarbiavimą, pilietiškumą ir empatiją.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Įstaigos darbuotojai vadovaujasi humanistinės pedagogikos, partnerystės su šeima, asmeninio pavyzdžio, pozityvumo principais. Tik būdamas pavyzdžiu vaikui, tikėdamas vaiko galimybėmis, besalygiškai gerbdamas vaiko asmenybę, stiprindamas jo pasitikėjimą, bendradarbiaudamas su šeima, pedagogas gali išugdyti ateities lyderius: savarankiškus, atsakingus, kūrybiškai ir kritiškai mąstančius piliečius.

 

 

Atnaujinta: 2024-02-22
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50