Misija, vizija

VIZIJA:

Šiuolaikinė, atvira naujovėms, orientuota į vaiką ir bendruomenę, darnaus vystymosi mokykla, užtikrinanti aukštą ugdymos(si) kokybę.

MISIJA:

Skatinanti vaiką pažinti šiuolaikinį pasaulį, būti savanorišku, atsakingu, veikliu, kūrybingu, kritiškai mąstančiu.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Ugdymas ir mokymasis grindžiamas humaniškumo, pavyzdžio demokratiškumo, tautiškumo, partnerystės su šeima, prieinamumo, atvirumo kaitai principais. Įstaigos pedagogams artimos humanistinės pedagogikos idėjos. Todėl vadovaujantis humanistinės pedagogikos principais bus siekiama integralaus ir visapusiško ugdymo, pagrįsto tarpusavio pagalba ir kiekvieno vaiko sėkme.

 

 

 

Atnaujinta: 2018-11-07
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50
Iki pusmečio pabaigos liko