Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Projektinė veikla

Projektų sąrašas 

Nuo 2017 07 22 - 2019 07 22

Mokykla - darželis „Rūtelė" dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Pradinių klasių mokiniams naujos priemonės pasaulio pažinimui mokyti perkamos per Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą. Projektos tikslas - didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys - modernizuoti gamtos ir technologijų mokslų mokymo(si) aplinką.

Europos sąjungos projekto priemonės

 Daugiau informacijos apie projektą rasite:

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

http://www.vedlys.smm.lt/

 • Nuo 2004 metų įstaiga dalyvauja tarptautiniame vaikų ugdymo projekte „Step by Step”. Darželio vaikai ugdomi remiantis „Geros pradžios” metodika.
 • Ugdant ir mokant pradinukus išlieka „Geros pradžios” metodikos elementai.
 • 2013 m. lapkričio 15 d. Kauno mokykla-darželis „Rūtelė" pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla (registracijos Nr. SM-214).
 • Nuo 2011 metų įstaiga dalyvauja programose „Pienas vaikams", „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose".
 • 2017-2018 mokslo metais dalyvaujame tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai".
 • 2014-2018 metais  vykdoma sveikatos stiprinimo programa „Žinau, renkuosi, darau".
 • 2017-2018 mokslo metais dalyvaujame pradinių klasių ankstyvosios prevencijos programoje „Įveikiame kartu".
 • 2017-2018 mokslo metais dalyvaujame programoje darželinukams  „Kauno vaikai šypsosi".
 • 2017-2019 mokslo metais įstaigoje veikia STEP tėvų grupė.
 • 2019 metais vykdomas projektas „Aktyvus Kaunas".
 • 2020 vykdomas Nacionalinės švietimo agentūros projektas ‘Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II”.
 • Vaikų mokymo plaukti projektas “Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje –2019/2020”
 • 2021 m. Nacionalinės švietimo agentūra.  ,,Inovacijos vaikų darželyje” (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001) 
 • 2021 m. Tarptautinis E-Twinning projektas “Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumo plėtotė”.
 • 2021 m. Tarplautinis E-Twinning projektas “Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose.”
 • 2022-2023 m. Europos kultūros sostinė projektas “Edukacinis teatro kubas”
 • VDU Švietimo akademijos iniciatyva „Tapk mokytoju vienai dienai“
 • Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

   

Atnaujinta: 2024-05-30
 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50