Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Nuotolinis mokymas

Karantino metu mokykoje-darželyje laikinai sustabdytas tiesioginis (kontaktinis) asmenų aptarnavimas.

Darbo valandomis mokykla paslaugas teikia nuotoliniu būdu.

Mokiniams ir tėveliams informacija teikiama TAMO dienyne.

Kontaktiniai asmenys 

 

Nuotolinio mokymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mokymosi aplinkos 2022-01-28 22:31:07 378.04 KB
Pasirengimo priemonių planas 2022-01-28 13:59:06 121.37 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-01-28 22:32:28 127.15 KB
Rekomendacijos tėvams 2022-01-25 13:21:39 133.34 KB
Psichologės nuotolinio darbo tvarkaraštis 2022-01-28 09:17:00 175.57 KB
Logopedės nuotolinio darbo tvarkaraštis 2022-01-29 00:55:57 77.9 KB
Emocinės sveikatos stiprinimas (1) 2022-01-29 06:29:53 967.53 KB

 

INFORMACIJA DARŽELIUI

Viso karantino metu mokestis už darželį netaikomas, nelankytos dienos pateisinamos. 

Mokytojų susitikimai su darželinukais Zoom aplinkoje vyksta pirmadieniais ir ketvirtadieniais 18:00 valandą.

Kaip vykdomas nuotolinis ugdymas darželinukams?

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai vaikų tėvams (globėjams) „Mūsų darželis“ dienyne pateikia savaitei užduotis, atitinkančias vaikų amžių (piešimas, karpymas, raidžių apvedimai, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.), žaidimų aprašymus, patarimus, kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose.

Tėvai (globėjai) atliktų užduočių nuotraukas įkelia į „Mūsų darželis“ elektroninį dienyną ar nurodytą mokytojos el. paštą ir taip fiksuojami vaikų pasiekimų rezultatai.

Atnaujinta: 2021-03-17
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
2. 09.00 - 09.45
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50