Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Istorija

Vaiko praleistas laikas įstaigoje turi būti turiningas, džiugus, kūrybingas ir saugus - mano visi įstaigos pedagogai.

Trumpa įstaigos istorija

Mokykla-darželis „Rūtelė" įsikūrė 1994 m. buvusio darželio patalpose. Mokytojų siekis buvo sukurti geriausią mokyklą žingeidiems, kūrybingiems ir laisviems vaikams, kurioje kiekvienas vaikas jaustųsi saugiai, laisvai ir augtų pasitikėjimo ir tarpusavio pagarba grįstoje aplinkoje.

Mokykla-darželis „Rūtelė" yra jaukioje Žaliakalnio vietoje. Pastatą iš visų pusių supa žaliuojantys medžiai. Įstaiga turi didžiulį kiemą, kur vaikai gali būti gryname ore, žaisti futbolo aikštelėje, o žiemą čiuožinėti nuo kalniukų.

Šiuo metu mokykloje-darželyje „Rūtelė" veikia 11 pradinių klasių, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1 darželio grupė. Tokia įstaigos struktūra labai patogi šeimoms. Ir vyresnieji, ir jaunesnieji šeimos vaikai turi galimybę dieną praleisti toje pačioje aplinkoje, o po turiningai ir prasmingai praleistos dienos tėveliams patogu kartu pasiimti vaikus.

Įstaigoje susibūręs labai draugiškas ir darnus kolektyvas, kurio neeilinę aurą jaučia ir auklėtiniai ir mokyklos svečiai. Mokiniai apsupti jaukios, saugios, artimos namams atmosferos. Pedagogai siekia, kad mokykloje-darželyje „Rūtelė” vaikas gautų visapusišką ugdymą ir augtų laisvu, pasitikinčiu, kūrybingu žmogumi.

Mokykla-darželis „Rūtelė" įkurta 1994 m. reorganizavus lopšelį-darželį Nr.22. Direktorė Irena Paulauskienė, mokyklos-darželio „Rūtelė“ įkūrimo iniciatorė kartu su energingu pedagogų kolektyvu įkūrė šią įstaigą, siekdama įgyvendinti humanistinio, orientuoto į vaiką ugdymo idėjas, bei jų tęstinumą.

Atėjus mokykliniam amžiui, vaikai pradeda lankyti pirmąją klasę. Tos pačios erdvės, pažįstami pedagogai ir kitas personalas padeda greitai adaptuotis mokykloje. Įstaigoje darželio pedagogai glaudžiai bendradarbiauja su mokyklos pedagogais, kurdami optimaliausias vaikų brandinimo mokyklai sąlygas.

Mokiniams taip pat siekiame sukurti jaukią ir saugią aplinką, artimą namų atmosferai. Čia moksleiviai gali pailsėti, žaisti, kurti. Pedagogai siekia kad mokykloje-darželyje vaikas gautų visapusišką ugdymą ir augtų laisvu, pasitikinčiu, kūrybingu žmogumi.

 

Atnaujinta: 2024-02-22
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
3. 10.00 - 10.45
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50