Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Istorija

Vaiko praleistas laikas įstaigoje turi būti turiningas, džiugus, kūrybingas ir saugus - mano visi įstaigos pedagogai.

Trumpa įstaigos istorija

Mokykla-darželis „Rūtelė" įsikūrė 1994 m. buvusio darželio patalpose. Mokytojų siekis buvo sukurti geriausią mokyklą žingeidiems, kūrybingiems ir laisviems vaikams, kurioje kiekvienas vaikas jaustųsi saugiai, laisvai ir augtų pasitikėjimo ir tarpusavio pagarba grįstoje aplinkoje.

Šiuo metu mokykloje-darželyje „Rūtelė" veikia 11 pradinių klasių, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1 darželio grupė. Tokia įstaigos struktūra labai patogi šeimoms. Ir vyresnieji, ir jaunesnieji šeimos vaikai turi galimybę dieną praleisti toje pačioje aplinkoje, o po turiningai ir prasmingai praleistos dienos tėveliams patogu kartu pasiimti vaikus.

Įstaigoje susibūręs labai draugiškas ir darnus kolektyvas, kurio neeilinę aurą jaučia ir auklėtiniai ir mokyklos svečiai. Mokiniai apsupti jaukios, saugios, artimos namams atmosferos. Pedagogai siekia, kad mokykloje-darželyje „Rūtelė” vaikas gautų visapusišką ugdymą ir augtų laisvu, pasitikinčiu, kūrybingu žmogumi.

Atėjus mokykliniam amžiui, vaikai pradeda lankyti pirmąją klasę. Tos pačios erdvės, pažįstami mokytojai ir kitas personalas padeda greitai adaptuotis mokykloje. Įstaigoje darželio ir mokyklos mokytojai glaudžiai bendradarbiauja kurdami optimaliausias vaikų brandinimo mokyklai sąlygas. Mokytojai siekia, kad vaikai gautų visapusišką ugdymą ir augtų laisvu, pasitikinčiu, kūrybingu žmogumi.

Atnaujinta: 2024-05-30
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50