Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Priėmimo tvarka

PRIĖMIMAS Į  PIRMAS KLASES

Priėmimas į pradines klases bus vykdomas pagal „Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše“ nurodytus kriterijus.

Prašymai bus pildomi tinklapyje https://imokykla.kaunas.lt  

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

KOMPLEKTUOJAMŲ KLASIŲ SKAIČIUS 2020/2021 M. M.:


 

1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

Komplektų sk.

2

3

3

3

Mokinių sk.

44

66

72

72

Laisvos vietos

 

-

-

-

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.: (8 37) 332471:

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Petraitienė, rutelesdm@rutele.kaunas.lm.lt 

komisijos sekretorė – vaiko gerovės komisijos atstovė, logopedė Asta Melienė

komisijos nariai:

mokytojų tarybos narė Alma Balandienė

mokyklos tarybos atstovė Rūta Tulienė

metodinės grupės atstovė Gražina Verikienė

MOKYKLAI PRIKLAUSIANTI TERITORIJA


Darželinukų ir priešmokyklinukų priėmimas vykdomas vadovaujantis priėmimo tvarkos aparašu

PRIĖMIMAS Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

http://www.kaunas.lt/svietimas/istaigos/

Papildymas: 

Pakeitimas 

PRIĖMIMAS Į DARŽELIO GRUPES

Priėmimas į darželio grupes vykdomas, vadovaujantis 2016 m. kovo 15 d. Kauno miesto tarybos sprendimu nr. t-112 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo nr. t-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo“:

Darželinukų priėmimui priskirta aptarnavimo teritorija netaikoma!

Atnaujinta: 2020-03-16
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50