Priėmimo tvarka

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ


Dėl priėmimo į pirmas klases:
„Mokinių ir klasių skaičių ir prašymų priėmimo pradžios datą ir laiką 2019-2020 m. m. Savivaldybės taryba svarstys vasario 26 d. posėdyje.“
Prisijungti galėsite https://imokykla.kaunas.lt


 

 

PRIĖMIMAS Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

Darželinukų ir priešmokyklinukų priėmimas vykdomas vadovaujantis priėmimo tvarkos aparašu

http://www.kaunas.lt/svietimas/istaigos/

Papildymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/77add160eb7111e58deaaf0783ebf65b2

Pakeitimas 

 

 

PRIĖMIMAS Į DARŽELIO GRUPES

Priėmimas į darželio grupes vykdomas, vadovaujantis 2016 m. kovo 15 d. kauno miesto tarybos sprendimu nr. t-112 „dėl kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo nr. t-331 „dėl centralizuoto vaikų priėmimo į kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo“:

Sudarant priimamų vaikų sąrašus:
Laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų:

Pirmenybė teikiama šiems vaikams:

 1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
 2. rotuojamų (perkeliamų) karių vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;
 3. įvaikintiems 3-6 metų vaikams;
 4. vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;
 5. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (Pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
 6. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
 7. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.

Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę, nurodytą 1 ir 2 punkte. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę 3-7 punktuose, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise pagal 3-7 punktus, prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 d.  Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 dienos. Jei bus laisvų vietų, šie sąrašai galės būti papildomi visus metus.

Internetinėje svetainėje http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/ galima rasti informaciją: informaciją tėvams, statistinę informaciją, informaciją apie įstaigas, informaciją apie laisvas vietas.

Kauno miesto savivaldybė - Šeimoms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus

 

Darželinukų priėmimui priskirta aptarnavimo teritorija netaikoma !

Atnaujinta: 2019-01-09
 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
Iki pusmečio pabaigos liko