Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Patalpų nuoma

Eil. Nr.

Nuomojamos patalpos pavadinimas

Nuomininkas

(įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas)

Plotas kv.m

Veikla

Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)

Užimtumas

(Data ir laikas)

1.

Klasė

„Menar“ akademija

23,12m²

„Menar“ užsiėmimai „Rūtelės“ vaikams

2 eurai už val.

2016 m. 01-06 mėn.

pagal suderintą tvarkaraštį

2.

Sporto salė

Andrius Vaicekauskas

100,72 m²

Krepšinio užsiėmimai „Rūtelės“ mokiniams

1 euras už val.

2016 m. 01-06 mėn.

pagal suderintą tvarkaraštį

3.

Muzikos salė

Breiko klubas

„Gamers“

100,72 m²

Breiko treniruotės mokyklos-darželio „Rūtelė“ mokiniams

0,50 centai už val.

2016 m. 01-06 mėn.

pagal suderintą tvarkaraštį

4.

Klasė

Raimundas Bilinskas

23,12m²

Šachmatų būrelio veikla mokyklos-darželio ,,Rūtelė“ vaikams

0,34 centai už val.

2016 m. 01-06 mėn.

pagal suderintą tvarkaraštį

5.

Dailės studija

Ona Žilinskienė

24,36m²

Dailės užsiėmimai mokyklos-darželio ,,Rūtelė“ vaikams

1 euras už val.

2016 m. 01-06 mėn.

pagal suderintą tvarkaraštį

6.

Sporto salė

Rasa Baltramaitienė

100,72m²

Aerobikos užsiėmimai mokyklos-darželio „Rūtelė“ mokiniams

0,50 centai už val.

2016 m. 01-06 mėn.

pagal suderintą tvarkaraštį

7.

Klasė

Asta Koženevskienė

52,24m²

Popamokinei veiklai ir mokinių priežiūrai

1,20 euras už val.

2016 m. 01-06 mėn.

pagal suderintą tvarkaraštį

8.

Muzikos salė

Kauno sportinių šokių klubas ”Rolo”

100,72 m²

Mokyklos-darželio „Rūtelė“ vaikų šokių užsiėmimai

0,50 centai už val.

2016 m. 01-06 mėn.

pagal suderintą tvarkaraštį

9.

Anglų k. kab.

Aušra Vitortienė

29.67 m²

Mokyklos-darželio „Rūtelė“ vaikų anglų kalbos užsiėmimai

2 eurai už val.

2016 m. 01-06 mėn.

pagal suderintą tvarkaraštį

10.

Anglų k. kab.

Jurgita Tatarūnienė

29.67 m²

Mokyklos-darželio „Rūtelė“ vaikų anglų kalbos užsiėmimai

1 euras už val.

2016 m. 01-06 mėn.

pagal suderintą tvarkaraštį

Atnaujinta: 2019-02-28
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50