Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Apie įstaigą

Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks yra kurdamas.  
Vydūnas

Bendrosios žinios apie įstaigą

Pilnas įstaigos pavadinimas Kauno mokykla-darželis „Rūtelė"
Adresas (el. adresas) Kalniečių g. 167, LT-50152 Kaunas
Banko sąskaita Luminor LT04 4010 0425 0028 7539
Telefonas 8 37 332471
Įstaigos tipas mokykla-darželis
Įstaigos teisinė forma savivaldybės biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas 191635156
Mokomoji kalba lietuvių

Prioritetinės veiklos kryptys ir uždaviniai

Lygių mokymosi  galimybių sudarymas ir prieinamumo vystymas:

 • Sudaryti sąlygas tautinių mažumų moksleiviams ugdytis mokykloje
 • Neformalaus ugdymo pasirinkimo galimybės

Ugdymo kokybės tobulinimas:

 • Nuolatinis pedagogų kvalifikacijos kėlimas, ugdantis pedagogo kompetencijas
 • Ugdymo turinio kaita
 • Sąlygų sveiko ir saugaus vaiko augimui sudarymas
 • Ugdytinių intelektualinį potencialą atitinkančių edukacinių aplinkų kūrimas

Materialinių išteklių paieška:

 • Materialinio turto atnaujinimas valstybės ir savivaldybės lėšomis
 • Rėmėjų paieška
 • LR gyventojų pajamų mokesčio 2% panaudojimas
 • Dalyvavimas ES projektuose

Trumpa įstaigos istorija

Mokykla-darželis „Rūtelė" įkurta 1994 m. reorganizavus lopšelį-darželį Nr.22. Direktorė Irena Paulauskienė, mokyklos-darželio „Rūtelė“ įkūrimo iniciatorė kartu su energingu pedagogų kolektyvu įkūrė šią įstaigą, siekdama įgyvendinti humanistinio, orientuoto į vaiką ugdymo idėjas, bei jų tęstinumą.

Mokykla-darželis „Rūtelė" įsikūrusi jaukioje Žaliakalnio vietoje. Pastatą iš visų pusių supa žaliuojantys ir žydintys medžiai. Įstaiga turi didžiulį kiemą. Miesto vaikai čia gali pajusti gamtą, pabūti gryname ore.

Šiuo metu mokykloje-darželyje „Rūtelė" veikia 10 pradinių klasių ir 3 dieninės darželio grupės, viena iš jų - priešmokyklinė. Tokia įstaigos struktūra labai patogi ugdytinių tėveliams. Ir vyresnieji, ir jaunesnieji šeimos atžalos turi galimybę dieną praleisti po vienu stogu. Atėjus mokykliniam amžiui, vaikai pradeda lankyti pirmąją klasę. Tos pačios erdvės, pažįstami pedagogai ir kitas personalas padeda greitai adaptuotis mokykloje. Įstaigoje darželio pedagogai glaudžiai bendradarbiauja su mokyklos pedagogais, kurdami optimaliausias vaikų brandinimo mokyklai sąlygas. Mokiniams taip pat siekiame sukurti jaukią ir saugią aplinką, artimą namų atmosferai. Čia moksleiviai gali pailsėti, žaisti, kurti. Pedagogai siekia kad mokykloje-darželyje vaikas gautų visapusišką ugdymą ir augtų laisvu, pasitikinčiu, kūrybingu žmogumi.

Vaiko praleistas laikas įstaigoje turi būti turiningas, džiugus, kūrybingas ir saugus - mano visi įstaigos pedagogai.

 

Atnaujinta: 2022-12-15
 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50