Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Apie įstaigą

Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks yra kurdamas.  
Vydūnas

Bendrosios žinios apie įstaigą

Pilnas įstaigos pavadinimas Kauno mokykla-darželis „Rūtelė"
Adresas (el. adresas) Kalniečių g. 167, LT-50152 Kaunas
Banko sąskaita Luminor LT04 4010 0425 0028 7539
Telefonas 8 37 332471
Įstaigos tipas mokykla-darželis
Įstaigos teisinė forma savivaldybės biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas 191635156
Mokomoji kalba lietuvių

Prioritetinės veiklos kryptys ir uždaviniai

Lygių mokymosi  galimybių sudarymas ir prieinamumo vystymas:

 • Sudaryti sąlygas tautinių mažumų moksleiviams ugdytis mokykloje
 • Neformalaus ugdymo pasirinkimo galimybės

Ugdymo kokybės tobulinimas:

 • Nuolatinis pedagogų kvalifikacijos kėlimas, ugdantis pedagogo kompetencijas
 • Ugdymo turinio kaita
 • Sąlygų sveiko ir saugaus vaiko augimui sudarymas
 • Ugdytinių intelektualinį potencialą atitinkančių edukacinių aplinkų kūrimas

Materialinių išteklių paieška:

 • Materialinio turto atnaujinimas valstybės ir savivaldybės lėšomis
 • Rėmėjų paieška
 • LR gyventojų pajamų mokesčio 2% panaudojimas
 • Dalyvavimas ES projektuose

 

 

 

Atnaujinta: 2024-04-09
 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50