Finansinių ataskaitų rinkiniai

2018 metų III ketvirtis
2_formos_su_aiškinamuoju_raštu_rūtelė_2018_09_30
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_09_30
2018 metų II ketvirtis
2_formos_su_aiškinamuoju _raštu_2018-06-30_rūtelė
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_06_30
2018 metų I ketvirtis
I ketvirčio 2 forma su aiškinamuoju raštu
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_03_31
2017 metų IV ketvirtis
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. IV ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas
2017 metų III ketvirtis
2017 09 30 ketvirtinis balansas
2 forma sunaiškinamuoju 2017 09 30
2017 metų II ketvirtis
Balansas 2017 06 30
2 forma su aiškinamuoju 2017 06 30
2017 metų I ketvirtis
2017 metų finansinės ataskaitos
2016 metų IV ketvirtis
Informacija apie ugdymo lėšas, skirtas darželinukų ugdymo sąlygų tenkinimui
2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2016 metų IV ketvirčio 2 formos su aiškinamuoju raštu
2016 metų III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sumų vykdymo ataskaita
Finansavimo sumų ataskaita 2016-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2016-09 -30
Veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30
2016 metų II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos
Biudžetų išlaidų sumų vykdymo ataskaita
2016 metų I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos
2015 metų IV ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita 2014 12 31
Finansavimo sumos 2015 03 31
Finansinės būklės ataskaita 1
Finansinės būklės ataskaita 2
Veiklos rezultatų ataskaita
Grynojo turto pokyčio ataskaita
Finansavimo sumos
Grynojo turto pokyčio ataskaita
Aiškinamasis raštas 3
Aiškinamasis raštas 4
Aiškinamasis raštas 6
Aiškinamasis raštas 7
Aiškinamasis raštas 8
Aiškinamojo rašto 1 priedas
Aiškinamojo rašto 2 priedas 1
Aiškinamojo rašto 2 priedas 2
Aiškinamojo rašto 3 priedas
Aiškinamojo rašto 4 priedas
Aiškinamojo rašto 5 priedas
Aiškinamjoo rašto 6 priedas
Aiškinamojo rašto 7 priedas
Aiškinamojo rašto 8 priedas
Aiškinamojo rašto 9 priedas
Aiškinamojo rašto 10 priedas
Aiškinamojo rašto 11 priedas
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 1
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 2
2 forma.Valstybinių funkcijų vykdymo programa
2 forma. Savaivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa
2 forma. Spec. lėšų programa
2 forma. Specialioji dotacijos
2 forma. Investicijų programa
2015 metų III ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finanasavimo sumos 2015 09 30
Forma Nr.1
Forma Nr.2
Forma Nr.2-4mm
Forma Nr.2-4
Forma Nr.2-4s
Forma Nr.2-7
Forma Nr.4
2015 metų II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finanasavimo sumos 2015 06 30
Forma Nr.1
Forma Nr.2-4
Forma Nr.2-4s
Forma Nr.2-7
Forma Nr.4
Forma nr.1_2015_06_30
2015 metų I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas
Forma Nr.1
Forma Nr.2-4
Forma Nr.2-4s
Forma Nr.2-7
Forma Nr.4
2014 metų IV ketvirtis
Finansavimo sumos 2014 12 31
Finansinės būklės ataskaita 2014 12 31
Pinigų srautų ataskata 2014 12 31
Aiškinamasis raštas
Priedas Nr.1
Priedas Nr.3
Priedas Nr.4
Priedas Nr.5
Priedas Nr.6
Priedas Nr.7
Priedas Nr.8
Priedas Nr.9
Priedas Nr.10
Priedas Nr.11
2014 metų III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2013 metų IV ketvirtis
Aškinamasis raštas
Priedas Nr.3
Priedas Nr.4
Priedas Nr.5
Priedas Nr.6
Priedas Nr.8
Priedas Nr.9
Priedas Nr.10
Priedas Nr.11
2012 metų III ketvirtis
Finansavimo sumos 2012 09 30
Finansines būklės ataskaita 2012 09 30
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 09 30
2012 metų II ketvirtis
Finansavimo sumos 2012 06 30
Finansines būkles ataskaita 2012 06 30
Veiklos rezultatų 2012 06 30
2012 metų I ketvirtis
Finansines būklės ataskaita 2012 03 31
Finansavimo sumos 2012 03 31
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 03 31
2011 metų IV ketvirtis
Finansines būklės ataskaita 2011 metams
Finansavimo sumos 2011 metams
Veiklos rezultatų ataskaita 2011 metams

Atnaujinta: 2018-11-18
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50
Iki pusmečio pabaigos liko