Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Įstaigos veiklos dokumentai

Įstaigos veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
KAUNO MIESTO MOKYKLOS-DARŽELIO „RŪTELĖ“ SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA 2024-05-28 09:09:09 223.99 KB
KAUNO MOKYKLOS-DARŽELIO „RŪTELĖ“ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-05-28 09:09:09 366.15 KB
Kauno mokyklos - darželio „Rūtelė" darbuotojų etikos kodeksas 2024-05-28 09:09:09 216.26 KB
KAUNO MOKYKLOS-DARŽELIO „RŪTELĖ“ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-05-28 09:09:09 366.15 KB
Mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-05-28 09:09:10 353.68 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygmens, tvarkos aprašas 2024-05-28 09:09:10 406.7 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2024-05-28 09:09:11 218.38 KB
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2024-05-28 09:09:11 169.82 KB
Mokyklos-darželio "Rūtelė" asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-05-28 09:09:12 419.17 KB
Asmenų lankymosi įstaigoje tvarkos aprašas 2024-05-28 09:09:12 41.21 KB
Ką daryti pametus elektroninį mokinio pažymėjimą? 2024-05-28 09:09:12 583.32 KB

Atnaujinta: 2024-05-30
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50