Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Ikimokyklinis ugdymas

Grupės

„Nykštukų“ gr. ( 3-5 m. vaikai)

Darbo laikas: 7.00- 19.00

Mokytojos

 • Laima Dovidaitė
 • Zina Būčytė

Mokytojų padėjėja

 • Laima Brazauskienė

Kiti ugdytojai:

 • Logopedė Asta Melienė
 • Muzikos vadovė Rūta Tulienė
 • Futbolo treneris Mindaugas Švedkauskas

Informacija tėvams

Dokumentai

Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2024-02-22 19:42:48 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2024-02-22 19:43:01 41.78 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2024-02-22 19:31:55 218.38 KB
Kauno mokyklos-darželio "Rūtelė" ikimokyklinio ugdymo programa 2024-02-22 19:43:33 1.6 MB
ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-02-24 12:06:08 216.88 KB

Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2024-02-25 03:31:42 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2024-02-22 19:43:22 74.69 KB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos pakeitimas 2024-02-22 19:44:15 24.4 KB


IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/01/Ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas.pdf

INFORMACIJĄ TĖVAMS RASITE:

http://www.kaunas.lt/svietimas/informacija-seimoms-auginancioms-ikimokyklinio-amziaus-vaikus/

 

Atnaujinta: 2024-02-22
 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
4. 11.05 - 11.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50