Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Ikimokyklinis ugdymas

Grupės

„Nykštukų“ gr. ( 3-5 m. vaikai)

Darbo laikas: 7.00- 19.00

Mokytojos

 • Laima Dovidaitė
 • Aušra Gabrielienė

Mokytojų padėjėja

 • Laura Krankauskaitė

„Pelėdžiukų“ gr.  ( 3-5 m. vaikai)

Darbo laikas: 7.00 – 19.00 

Mokytojos

 • Reda Mušinskienė
 • Zina Būčytė

Mokytojų padėjėja

 • Genovaitė Šalčiuvienė

Mokytojų asistentė

 • Asta Kavaliauskienė

Kiti ugdytojai:

 • Logopedė Asta Melienė
 • Muzikos vadovė Rūta Tulienė
 • Futbolo treneris Mindaugas Švedkauskas

Informacija tėvams

Dokumentai

Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2020-01-15 15:39:07 74.69 KB
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2020-01-21 18:11:56 41.78 KB
Mokesčio tvarkos aprašas 2020-01-19 12:06:04 95.3 KB
Kauno mokyklos-darželio "Rūtelė" ikimokyklinio ugdymo programa 2020-01-19 03:44:39 1.6 MB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2020-01-20 22:26:21 218.38 KB


IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf

Svarbu

 • Vaikai, baigę ikimokyklinio ugdymo grupes pereina į priešmokyklinę grupę. O ją baigę - į pirmąją klasę. Ugdymas nuo 3 metų iki 10-11 metų suteikia dideles galimybes siekiant ir įgyvendinant konkrečius tikslus.
 • Ikimokyklinis ugdymas teikiamas 45 vaikams.
 • Įstaiga turi nemažai edukacinių aplinkų. Ugdymas vykdomas ne tik grupėse, bet ir muziejuje, lėlių teatre, dailės studijoje, bibliotekoje, sporto ir muzikos salėse. Nuolat lankomi mieste esantys edukaciniai objektai: Saugaus eismo mokyklėlė, Botanikos sodas, Zoologijos sodas, Vaikų literatūros, sporto muziejai, Lėlių teatras. Plėtojama socialinė partnerystė su odontologijos klinika „Neodenta". Jau daugelį metų darželio grupės ugdymą organizuoja rengdamos projektus, kurie apima visas amžiaus grupes tačiau skirtingu lygiu.
 • Įstaigos struktūra sudaro galimybes skirtingo amžiaus vaikams (nuo 3 metų iki 11 metų ) lankyti vieną ugdymo įstaigą. Išvengiama adaptacijos problemų. Patogu ir vaikų bei mokinių tėveliams, kurie augina skirtingo ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus. Priimant vaikus į įstaigą, prioritetas teikiamas lankančių vaikų broliams ir sesėms.
Atnaujinta: 2019-09-20
 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50