Darbo užmokestis

Atnaujinti įstatymas įpareigoja per 10 dienų naujo ketvirčio

Mokyklos-darželio Rūtelė darbuotuojų  darbo užmokesčio vidurkiai

.Nr. Pareigos Vidutinis 2015 metų IV ketvirčio darbo užmokestis Eur  Vidutinis 2016 metų I ketvirčio darbo užmokestis Eur
1 Direktorė 1243 1243
2 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1101 1101
3 Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 795 824
5 Logopedas-metodininkas 847 888
6 Muzikos pedagogė metodininkė 167 174
7 Raštvedė 235 249
8 Archyvarė 117 124
9 Bibliotekininkė 310 310
10 Kūno kultūros pedagogas 335 335
11 Slaugytoja 235 254
12 Dietistė 180 202
13 Mokytojas 764 764
14  Pradinių klasių vyr. mokytoja 744 770
15 Pradinių klasių mokytoja metodininka 870 900
17 Ikimokyklinio ugdymo vyr.auklėtoja 550 573
18 Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė 620 639
19 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė (vyr.auklėtoja) 684 708
20 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė (auklėtoja ) 510 516
22 IKT specialistas 343 350
23 Santechnikas 343 350
24 Pagalbinis darbininkas 343 350
26 Auklėtojos padėjėja 343 350
27 Virėja 343 350
28 Valytoja 343 350
29 Kiemsargis 343 350
30 Sargas 343 350
31 Valgyklos darbininkė 343 350
Atnaujinta: 2018-11-07
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 09.00 - 09.45
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50
Iki pusmečio pabaigos liko