Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Darbo užmokestis

Mokyklos-darželio Rūtelė darbuotuojų  darbo užmokesčio vidurkiai

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

2021 m.  I ketv.

2020 m. 

1.

Direktorius

1

neskelbiama

neskelbiama

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

neskelbiama

neskelbiama

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

neskelbiama

neskelbiama

4.

Raštvedys

1

neskelbiama

neskelbiama

5.

Administratorius

0,5

neskelbiama

neskelbiama

6.

Mokytojas

16,78

1492

1330

7.

Mokytojas (priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas)

5,23

1491

1190

8.

Logopedas

1,5

neskelbiama

neskelbiama

9.

Psichologas

0,5

neskelbiama

neskelbiama

10.

Socialinis pedagogas

0,5

neskelbiama

neskelbiama

11.

Bibliotekininkas

0,25

neskelbiama

neskelbiama

12.

Informacinių technologijų sistemų administratorius

0,5

neskelbiama

neskelbiama

13.

Mokytojo padėjėjas

1

neskelbiama

neskelbiama

14.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

3,25

789

667

15.

Ūkvedys

1

neskelbiama

neskelbiama

16.

Budėtojas

1

642

607

17.

Kiemsargis

1

neskelbiama

neskelbiama

18.

Valytojas

3,25

642

607

Atnaujinta: 2021-03-17
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50