Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Darbo užmokestis

Mokyklos-darželio Rūtelė darbuotuojų  darbo užmokesčio vidurkiai

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis 2019 m. apskaičiuotas darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

1

Auklėtojos padėjėjos

400

2

Bibliotekininkas

298

3

Budėtojas

400

4

Direktoriaus pav. ugdymui

1029

5

Direktorius

1444

6

Dietistas

477

7

Ikt specialistas

519

8

Ikimokyklinio vyresnysis ugdymo pedagogas

673

9

Ikimokyklinio  ugdymo pedagogas metodininkas

735

10

Priešmokyklinio ugdymo vyresnysis pedagogas

618

11

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas metodininkas

673

12

Kiemsargis

530

13

Menų pedagogas

609

14

Muzikos pedagogas metodininkas

182

15

Mokytojas-metodininkas

1151

16

Mokytojas

232

17

Vyresnysis mokytojas

558

18

Kūno kultūros mokytojas

318

19

Raštinės administratorius

645

20

Pagalbinis darbininkas

200

21

Sandėlininkas

251

22

Pagalbinis virtuvės darbininkas

400

23

Pastatų priežiūros darbininkas

212

24

Pagalbinis valgyklos  darbininkas

400

25

Patalynės prižiūrėtoja

140

26

Valytojas

400

 

Atnaujinta: 2019-04-11
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
4. 11.05 - 11.50
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50