Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Darbo užmokestis

Kauno mokykla-darželis „Rūtelė

 

 

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Apskaičiuotas darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

2023 m. 3 ketv.

2023 m. 2 ketv.

1.

Direktorius

1

neskelbiama

neskelbiama

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,5

neskelbiama

neskelbiama

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio

reikalams

1

neskelbiama

neskelbiama

4.

Dokumentų specialistas

1

neskelbiama

neskelbiama

5.

Administratorius

0,25

neskelbiama

neskelbiama

6.

Archyvaras

0,25

neskelbiama

neskelbiama

7.

Mokytojas

16,82

30940

31850

8.

Meninio ugdymo mokytojas

0,68

1181

1465

9.

Mokytojas (priešmokyklinis ir

ikimokyklinis ugdymas)

5,57

10378

10010

10.

Logopedas

1,5

neskelbiama

neskelbiama

11.

Psichologas

0,5

neskelbiama

neskelbiama

12.

Socialinis pedagogas

0,5

neskelbiama

neskelbiama

13.

Bibliotekininkas

0,25

neskelbiama

neskelbiama

14.

Informacinių technologijų sistemų

administratorius

1

1373

1373

15.

Mokytojo padėjėjas

3

3162

2799

16.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo

padėjėjas

3,5

3704

3688

17.

Ūkio darbuotojas

1

1204

1204

18.

Budėtojas

1,75

MMA

MMA

19.

Kiemsargis

1

MMA

MMA

20.

Valytojas

3,25

MMA

MMA

21.

Skalbinių tvarkytojas

0,25

MMA

MMA

22.

Virtuvės darbininkas

0,5

MMA

MMA

 

Atnaujinta: 2023-10-10
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50