Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

2021 m.  III ketv.

2020 m.  

1.

Direktorius

1

neskelbiama

neskelbiama

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,5

neskelbiama

neskelbiama

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

neskelbiama

neskelbiama

4.

Raštvedys

1

neskelbiama

neskelbiama

5.

Archyvaras

0,5

neskelbiama

neskelbiama

6.

Administratorius

0,5

neskelbiama

neskelbiama

7.

Mokytojas

17,38

1540,92

1330,00

8.

Mokytojas (priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas)

5,23

1548,30

1491,01

9.

Logopedas

1,5

neskelbiama

neskelbiama

10.

Psichologas

0,5

neskelbiama

neskelbiama

11.

Socialinis pedagogas

0,5

neskelbiama

neskelbiama

12.

Bibliotekininkas

0,75

neskelbiama

neskelbiama

13.

Informacinių technologijų sistemų administratorius

1

neskelbiama

neskelbiama

14.

Mokytojo padėjėjas

2

638,00

neskelbiama

15.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

3,5

789,00

667,00

16.

Ūkvedys

1

neskelbiama

neskelbiama

17.

Budėtojas

1,75

MMA

MMA

18.

Kiemsargis

1

neskelbiama

neskelbiama

19.

Valytojas

3,25

MMA

MMA

20.

Virtuvės darbininkas

0,75

MMA

MMA

21.

Patalynės ir skalbinių išdavėjas

0,25

neskelbiama

neskelbiama

Atnaujinta: 2021-10-01
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50