Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

2022 m.  I ketv.

2021 m.  

1.

Direktorius

1

neskelbiama

neskelbiama

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,5

neskelbiama

neskelbiama

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

neskelbiama

neskelbiama

4.

Dokumentų specialistas

1

neskelbiama

neskelbiama

5.

Administratorius

0,5

neskelbiama

neskelbiama

6.

Archyvaras

0,5

Neskelbiama

neskelbiama

7.

Mokytojas

17,38

1689

1492

8.

Mokytojas (priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas)

5,23

1703

1491

9.

Logopedas

1,5

neskelbiama

neskelbiama

10.

Psichologas

0,5

neskelbiama

neskelbiama

11.

Socialinis pedagogas

0,5

neskelbiama

neskelbiama

12.

Bibliotekininkas

1

neskelbiama

neskelbiama

13.

Informacinių technologijų sistemų administratorius

1

neskelbiama

neskelbiama

14.

Bibliotekininkas

1

neskelbiama

neskelbiama

15.

Mokytojo padėjėjas

2

neskelbiama

neskelbiama

16.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

3,5

988

789

17.

Ūkio darbuotojas

1

neskelbiama

neskelbiama

18.

Budėtojas

1,75

729

642

19.

Kiemsargis

1

neskelbiama

neskelbiama

20.

Valytojas

3,25

MMA

MMA

21.

Skalbinių tvarkytojas

0,25

neskelbiama

neskelbiama

Atnaujinta: 2022-04-14
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
3. 10.00 - 10.45
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50