Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Tyrimai apie patyčias mokykloje

Tyrimai Atnaujinta Dydis
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO TESTAVIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATŲ Paaiškinimai 2020-09-26 07:53:41 220.33 KB
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATAI 4 KLASĖ 2020-09-26 16:16:53 688 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2017 2020-09-27 02:03:21 333.31 KB
3-4 klasių mokinių apklausa apie patyčias mokykloje 2020-09-27 11:30:00 685.09 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2017 m. 2020-09-26 07:56:17 685.09 KB
Tėvų, globėjų apklausos rezultatai_2016 2020-09-27 21:51:30 377.71 KB
Tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimas PIRLS 2016 2020-09-27 22:30:11 335.79 KB
Papildyta antrokų diagnostinių testų ataskaita 2020-09-26 07:55:00 471.67 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2020-09-26 13:15:25 455.84 KB
2 klasių stanadartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2020-09-28 14:55:35 391.88 KB
4 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai 2015 m. 2020-09-26 07:53:32 451.26 KB
Tėvų apklausos apie mokyklą rezultatai 2020-09-26 07:53:28 88.5 KB
3 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2020-09-26 07:53:26 27 KB
4 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2020-09-26 17:05:07 27 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo 2012-2013 mokslo metais apibendinimas specialaus ugdymo srityje 2020-09-27 11:46:33 35 KB
Standartizuotų testų ketvirtokams rezultatai ir palyginimas su šalies rezultatais 2020-09-26 07:53:17 220.88 KB
Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę (2014 lapkritis) 2020-09-26 07:58:12 464.53 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 2020-09-28 02:19:44 339.39 KB
3-4 klasių mokinių tyrimas apie patyčias mokykloje 2019 2020-09-26 19:54:34 315.06 KB
3 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2020-09-28 07:10:40 407.87 KB
4 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2020-09-28 05:22:30 407.69 KB
Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 2020-09-26 07:53:37 365.65 KB

 

Atnaujinta: 2019-11-08
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50