Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Tyrimai apie patyčias mokykloje

Tyrimai Atnaujinta Dydis
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO TESTAVIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATŲ Paaiškinimai 2022-09-25 12:11:47 220.33 KB
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATAI 4 KLASĖ 2022-09-25 17:02:55 688 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2017 2022-09-22 15:52:13 333.31 KB
3-4 klasių mokinių apklausa apie patyčias mokykloje 2022-09-24 17:07:03 685.09 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2017 m. 2022-09-24 07:30:52 685.09 KB
Tėvų, globėjų apklausos rezultatai_2016 2022-09-22 15:52:30 377.71 KB
Tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimas PIRLS 2016 2022-09-26 22:57:18 335.79 KB
Papildyta antrokų diagnostinių testų ataskaita 2022-09-26 22:51:34 471.67 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2022-09-22 15:52:45 455.84 KB
2 klasių stanadartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2022-09-24 12:06:34 391.88 KB
4 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai 2015 m. 2022-09-22 15:52:55 451.26 KB
Tėvų apklausos apie mokyklą rezultatai 2022-09-22 15:52:59 88.5 KB
3 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2022-09-22 15:53:03 27 KB
4 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2022-09-22 15:53:15 27 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo 2012-2013 mokslo metais apibendinimas specialaus ugdymo srityje 2022-09-24 16:42:11 35 KB
Standartizuotų testų ketvirtokams rezultatai ir palyginimas su šalies rezultatais 2022-09-22 17:37:01 220.88 KB
Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę (2014 lapkritis) 2022-09-22 15:53:30 464.53 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 2022-09-26 08:06:08 339.39 KB
3-4 klasių mokinių tyrimas apie patyčias mokykloje 2019 2022-09-22 15:58:04 315.06 KB
3 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2022-09-24 14:36:26 407.87 KB
4 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2022-09-24 22:10:05 407.69 KB
Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 2022-09-24 08:37:48 365.65 KB

 

Atnaujinta: 2021-03-17
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50