Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Tyrimai apie patyčias mokykloje

Tyrimai Atnaujinta Dydis
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO TESTAVIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATŲ Paaiškinimai 2021-04-12 12:20:05 220.33 KB
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATAI 4 KLASĖ 2021-04-17 08:51:11 688 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2017 2021-04-17 09:26:03 333.31 KB
3-4 klasių mokinių apklausa apie patyčias mokykloje 2021-04-17 07:09:42 685.09 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2017 m. 2021-04-13 02:34:34 685.09 KB
Tėvų, globėjų apklausos rezultatai_2016 2021-04-12 12:17:42 377.71 KB
Tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimas PIRLS 2016 2021-04-17 22:13:24 335.79 KB
Papildyta antrokų diagnostinių testų ataskaita 2021-04-15 19:39:29 471.67 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2021-04-14 04:34:11 455.84 KB
2 klasių stanadartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2021-04-12 14:22:55 391.88 KB
4 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai 2015 m. 2021-04-12 12:18:16 451.26 KB
Tėvų apklausos apie mokyklą rezultatai 2021-04-13 13:46:15 88.5 KB
3 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2021-04-14 14:24:13 27 KB
4 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2021-04-15 19:35:31 27 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo 2012-2013 mokslo metais apibendinimas specialaus ugdymo srityje 2021-04-18 04:40:17 35 KB
Standartizuotų testų ketvirtokams rezultatai ir palyginimas su šalies rezultatais 2021-04-17 04:12:05 220.88 KB
Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę (2014 lapkritis) 2021-04-14 05:26:55 464.53 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 2021-04-15 03:03:19 339.39 KB
3-4 klasių mokinių tyrimas apie patyčias mokykloje 2019 2021-04-17 11:32:32 315.06 KB
3 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2021-04-15 08:07:50 407.87 KB
4 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2021-04-14 12:54:06 407.69 KB
Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 2021-04-16 08:01:52 365.65 KB

 

Atnaujinta: 2021-03-17
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
4. 11.05 - 11.50
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50