Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Tyrimai apie patyčias mokykloje

Tyrimai Atnaujinta Dydis
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO TESTAVIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATŲ Paaiškinimai 2023-01-16 12:06:30 220.33 KB
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATAI 4 KLASĖ 2023-01-24 20:51:21 688 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2017 2023-01-16 11:43:49 333.31 KB
3-4 klasių mokinių apklausa apie patyčias mokykloje 2023-01-16 11:43:52 685.09 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2017 m. 2023-01-16 11:43:59 685.09 KB
Tėvų, globėjų apklausos rezultatai_2016 2023-01-18 15:23:35 377.71 KB
Tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimas PIRLS 2016 2023-01-20 15:45:00 335.79 KB
Papildyta antrokų diagnostinių testų ataskaita 2023-01-16 11:44:15 471.67 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2023-01-25 21:33:33 455.84 KB
2 klasių stanadartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2023-01-27 01:53:29 391.88 KB
4 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai 2015 m. 2023-01-24 04:19:16 451.26 KB
Tėvų apklausos apie mokyklą rezultatai 2023-01-27 00:42:05 88.5 KB
3 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2023-01-24 23:03:18 27 KB
4 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2023-01-26 00:47:30 27 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo 2012-2013 mokslo metais apibendinimas specialaus ugdymo srityje 2023-01-20 13:35:51 35 KB
Standartizuotų testų ketvirtokams rezultatai ir palyginimas su šalies rezultatais 2023-01-24 06:33:08 220.88 KB
Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę (2014 lapkritis) 2023-01-27 04:09:30 464.53 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 2023-01-19 09:20:23 339.39 KB
3-4 klasių mokinių tyrimas apie patyčias mokykloje 2019 2023-01-26 17:53:40 315.06 KB
3 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2023-01-19 09:23:53 407.87 KB
4 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2023-01-19 09:24:28 407.69 KB
Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 2023-01-22 03:39:24 365.65 KB

 

Atnaujinta: 2022-12-15
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50