Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”
Įstaigos veiklos dokumentai
Įstaigos veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
KAUNO MIESTO MOKYKLOS-DARŽELIO „RŪTELĖ“ SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA 2024-05-28 09:09:09 223.99 KB
KAUNO MOKYKLOS-DARŽELIO „RŪTELĖ“ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-05-28 09:09:09 366.15 KB
Kauno mokyklos - darželio „Rūtelė" darbuotojų etikos kodeksas 2024-05-28 09:09:09 216.26 KB
KAUNO MOKYKLOS-DARŽELIO „RŪTELĖ“ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-05-28 09:09:09 366.15 KB
Mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-05-28 09:09:10 353.68 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygmens, tvarkos aprašas 2024-05-28 09:09:10 406.7 KB
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2024-05-28 09:09:11 218.38 KB
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2024-05-28 09:09:11 169.82 KB
Mokyklos-darželio "Rūtelė" asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-05-28 09:09:12 419.17 KB
Asmenų lankymosi įstaigoje tvarkos aprašas 2024-05-28 09:09:12 41.21 KB
Ką daryti pametus elektroninį mokinio pažymėjimą? 2024-05-28 09:09:12 583.32 KB