Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”
Dokumentai
Įstaigos veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio elektroninio dienyno nuostatai 2023-09-29 19:48:48 218.38 KB
Pradinio ugdymo elektroninio dienyno nuostatai 2023-09-29 19:49:00 169.82 KB
Mokyklos-darželio "Rūtelė" asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-09-29 11:45:15 419.17 KB
Asmenų lankymosi įstaigoje tvarkos aprašas 2023-09-29 11:48:35 41.21 KB
Ką daryti pametus elektroninį mokinio pažymėjimą? 2023-09-29 11:48:39 583.32 KB