Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”
Dokumentai
Tyrimai Atnaujinta Dydis
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO TESTAVIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATŲ Paaiškinimai 2023-09-23 10:49:42 220.33 KB
IEA TIMSS 2019 PAGRINDINIO TYRIMO SĄSIUVINIUOSE REZULTATAI 4 KLASĖ 2023-09-23 10:49:47 688 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2017 2023-09-23 10:49:53 333.31 KB
3-4 klasių mokinių apklausa apie patyčias mokykloje 2023-09-23 10:49:58 685.09 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2017 m. 2023-09-25 04:06:00 685.09 KB
Tėvų, globėjų apklausos rezultatai_2016 2023-09-23 10:50:08 377.71 KB
Tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimas PIRLS 2016 2023-09-23 10:50:14 335.79 KB
Papildyta antrokų diagnostinių testų ataskaita 2023-09-23 19:47:12 471.67 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2023-09-25 08:48:44 455.84 KB
2 klasių stanadartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2023-09-23 10:50:29 391.88 KB
4 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai 2015 m. 2023-09-23 10:50:35 451.26 KB
Tėvų apklausos apie mokyklą rezultatai 2023-09-23 10:50:40 88.5 KB
3 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2023-09-24 22:04:11 27 KB
4 klasių mokinių skaitymo tyrimas 2023-09-23 10:50:50 27 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo 2012-2013 mokslo metais apibendinimas specialaus ugdymo srityje 2023-09-23 10:50:55 35 KB
Standartizuotų testų ketvirtokams rezultatai ir palyginimas su šalies rezultatais 2023-09-25 12:38:44 220.88 KB
Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę (2014 lapkritis) 2023-09-23 10:51:06 464.53 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 2023-09-23 10:51:11 339.39 KB
3-4 klasių mokinių tyrimas apie patyčias mokykloje 2019 2023-09-23 15:00:07 315.06 KB
3 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2023-09-23 10:51:22 407.87 KB
4 klasių mokinių apklausa „Pagalba mokiniui" 2023-09-25 16:25:12 407.69 KB
Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 2023-09-23 10:51:32 365.65 KB